Lisää uskovien kasteesta

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Lisää uskovien kasteesta

ViestiKirjoittaja Sepi » La 29 Touko, 2010 20:02

Aikaisemmassa kastekirjoituksessani oli tarkoitus tuoda mahdollisimman yksinkertaisesti esille Raamatun opetus uskovien kasteesta, että ne jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan eläväksi tekevän evankeliumin kautta, eivät jäisi menemättä kasteelle koska Vapahtajamme ja Jumalamme Sanassaan siihen itse kehottaa. Mutta koska kirjoitukseni on herättänyt muutamia kysymyksiä ja on varmaan saanut monen pohtimaan suhdettaan Jumalaan ja Jumalan Sanaan Raamattuun niin tuodaanpa lisää Raamatun opetusta kasteasiasta.

Aloitetaan vanhasta testamentista. Apostoli Paavali opettaa että kun Jumala tarttui Israelilaisten hätään ja ahdinkoon Egyptin orjuudessa, niin Hän päätti ottaa Israelilaisista omaisuuskansan nimensä kiitokseksi ja ylistykseksi niin kuin Hän oli luvannut ystävälleen Aabrahamille. Jumala aloitti vapauttamisen valtavilla rangaistustuomioilla orjuuttajille ja niin Israelin kansa pääsi uskossa vaeltamaan luvattua maata kohti. Mutta Jumala koettelee aina meidän uskoa joten Jumala päätti myös koetella kansansa uskoa ja ei vienyt kansaa suoraan luvattuun maahan suorinta tietä vaan vei heidät meren rantaan niin että kansa joutui meren ja egyptiläisten takaa ajavan joukon väliin. Näin Jumala tutki mitä kenenkin sydämissä on. Suurin osa joutui paniikkiin ja olisi ollut valmiita palaamaan Egyptin orjuuteen kuin olisivat luottaneet Jumalan kykyyn ja armoon lunastaa heidät vihollistensa käsistä. (Kuinka tänäkin päivänä moni on vaihtanut Jumalan siunaukset Egyptin lihapatoihin ja mieltynyt tähän maailmaan.) Mutta Mooses seisoi kansansa turvana välimiehenä ja rukoili Jumalaa ja Jumala suuressa rakkaudessaan ja armossaan toi kansalleen pelastuksen. Hän halkaisi meren kahtia lunastettujen sitä kulkea. Nyt Paavali opettaa että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta , joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. (1kor 10: 1-4) Näin kun Jumala alkoi lunastaa liittokansaa itselleen niin Hän vei kansansa erämaahan pyhittymään kasteen kautta. Meren läpi kuljettuaan koko kansa tuli kasteen hautaan. Näin vanhassakin liitossa kasteasia ei ollut tuntematon ja vanhan liiton kirjoitukset on meille uuden liiton uskoville esikuvallisia Paavalin opetuksen mukaan joita tulee kunnioittaa ja ottaa niistä opiksi.

Mutta tämän kasteen jälkeen ei enää Israelilaisia kastettu yksinäisinä uskovina vaan pojat ympärileikattiin 8 päivän ikäisinä ja niin he kuuluivat Jumalan omaisuuskansaan. Monet saattavat ihmetellä, että mitenkä sitten tytöt ja naiset saattoivat kuulua Jumalan omaisuuskansaan, koska heille ei tehty mitään ulkonaista merkkiä ruumiiseen että näkyisi he ovat Israelin Jumalan omia? Palataanpa vanhaa testamenttia vähän taaksepäin mitä Jumala Sanassaan opettaa. Sen tähden mies erotkoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja niin he ovat yksi liha. Nyt kun mies ja nainen meni avioon, niin miehen ympärileikkaus oli myös vaimon ja koko perheen ympärileikkaus ja niin koko perhe oli jumalan omaisuuskansaa jonka Hän oli nimelleen ottanut. Mutta Jumala edellytti kansaltaan uskon kuuliaisuutta niin että ympärileikkaus luettiin ympärileikkaamattomuudeksi niiden kohdalla jotka sydämestään eivät seuranneet Jumalan siinailla antamaa lakia. Valitettavasti Israelin kansa ei ollut kuuliainen Jumalan tahdolle vaan joutui niin kauaksi Jumalan tahdosta että Jumala joutui vähäksi aikaa kirjoittamaan kansalleen erokirjan ja lähetti kansansa tuolle puolelle Jordanin Babyloniin kärsimään luopumuksensa ja syntiensä seurauksista. Mutta ennen kuin Jumala silmänräpäykseksi peitti kasvonsa kansaltaan niin Hän sitä ennen lohdutti kansaansa profeetta Jeremian kautta, että Hän armossaan vielä tekee vanhan liiton tilalle uuden liiton kansansa kanssa, joka on paremmille lupauksille perustettu. Niinpä Jumala palautti kansansa Babylonista että Herra Jeesus Kristus voisi tulla kansansa keskelle tuomaan lunastuksen ja pelastuksen. Mutta nyt tämä lunastus ei tulisi enää koskemaan ainoastaan Israelin kansaa vaan pakanatkin uskon kautta tultaisiin oksastamaan Kristukseen ja iankaikkiseen pelastukseen ja elämään Hänessä.

Yhtäkkiä alkoi Jordanin rannoilta kuulua valtavaa julistusta. Jumalan Hengessä vaeltava profeetta julisti että tehkää parannus sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Johannes Kastaja oli tullut kastamaan parannuksen kasteella niitä jotka rehellisesti tunnustivat syntinsä näin valmistaaksensa kansaa vastaanottamaan maailman Vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Jeesus itse ei olisi tarvinnut parannuksen kastetta ja Johannes Kastaja ymmärsi tämän ja esteli Häntä sanoen. Minun pitäisi saada kaste sinulta ja sinä tulet minun luokseni. Mutta Jeesus samastui niin perusteellisesti syntiseen ihmiskuntaan lunastaakseen sen (kuitenkin itse ilman syntiä) että Hän sanoi Johannekselle että salli se nyt. Niin Johannes salli sen Hänelle. Nyt Jeesus voideltiin tulevaan työhönsä lunastaa ihmiset perkeleen vallasta Jumalan tykö. Koko tapahtuma oli yliluonnollinen ja Johannes sai nähdä Pyhän Hengen tulevan Jeesuksen ylle valkoisen kyyhkysen muodossa ja kuulla Isän todistuksen Pojastaan. Näin Jeesus alkoi julkisen toimintansa. Johannes jatkoi vielä jonkin aikaa parannussaarnaansa ja kastamista sillä aikaa kun Jeesuskin julisti evankeliumia. Kun nyt Johannes sai kuulla että Jeesus kastoi enemmän opetuslapsia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut vaan Hänen opetuslapsensa, niin Johannes osoitti tuntevansa Jeesuksen, sillä hän sanoi nöyrästi. Hänen tulee kasvaa mutta minun vähetä. Tässä Raamattu opettaa että ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista ne jotka tulivat Jeesuksen julistuksen kautta uskomaan Häneen kastettiin heti opetuslasten toimesta. Näin kaste on aina kuulunut Jeesuksen toimintaan ennen ristiinnaulitsemista kuin sen jälkeenkin kun Jeesus antaa käskyn apostoleilleen tekemään kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen ja kastamalla heidät Jeesuksen nimeen.

Ei kaikki opissa erehtyminen ole uskosta erehtymistä. Raamattu opettaa että Apostoli Apollos julisti Efesossa väkevästi Jumalan Hengessä evankeliumia mutta tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Kun Akylas ja Priscilla kuuntelivat häntä niin kokouksen jälkeen he eivät alkaneet sättimään Apollosta harhaoppiseksi, kun ei edes tunne evankeliumia, kun saarnaa väärin kastekysymyksessä.
He eivät levitelleet ihmisille hänestä varoituksen sanoja vaan veivät hänet tilaisuuden jälkeen erilleen muista ja opettivat Apollokselle tarkemmin Herran tietä. Apollos nöyrästi otti opetuksen vastaan ja sen jälkeen hän oli suureksi siunaukseksi korinttolaisille kun hän julkisesti teki tyhjiksi juutalaisten väitteet ja todisti Raamatusta että Jeesus on Jumalan Poika ja juutalaisille luvattu Messias. Sanomattakin on selvää että Apollos oli uudestisyntynyt kun hän oli julistamassa evankeliumia Efesossa vaikka ei ollut kastettu uskovien kasteella koska ei edes tiennyt siitä mitään. Mutta kun hän nyt sai kuulla että kun ihminen on uudestisyntynyt niin tulee mennä uskovien kasteelle niin on sanomattakin selvää että hänet kastettiin tuon opetuksen jälkeen joko Akylaksen toimeta tai jonkun muun. Näin Jumala johdattelee meitä vajavaisia uskovia tarkempaan sanansa tuntemiseen kun vaan sydän on avoin vastaanottamaan koko totuuden. Herran veli Jaakob varoittaakin meitä että monessa kohden me kaikki hairahdumme vaikka luulisimmekin olevamme totuudessa. Siksi meidän tulee koko ajan valvoa. Meidän tulee myös ottaa vastaan muilta opetusta että me kaikki yhdessä pääsisimme tuntemaan mikä korkeus ja leveys ja pituus ja syvyys on Kristuksen tuntemisessa.

Lopuksi:
Matt.28:19-20 sanotaan: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mark.16:15-16sanotaan: Ja Hän sanoi heille:>>Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tässä me näemme että Herra Jeesus itse kehoittaa meitä uskomaan ja pelastumaan uskon kautta ja heti uskoon tultua menemään kasteelle. Apolloksen tavoin ihminen on voinut tulla uskoon ja uudestisyntyä mutta ei ole saanut vielä opetusta kasteasiasta, mutta kun sitten saa oikeaa opetusta tästä asiasta niin tulee viipymättä mennä kasteelle niin kuin Apolloskin teki. Tämä on monelle kivulias kysymys koska valtakirkko pitää kiinni lapsikasteesta ja kasteelle meneminen tietäisi että pitäisi erota valtakirkosta koska sen opetus on väärää juuri tässä kasteasiassa. Jeesus Jumalan Poika meni ulkopuolelle leirin ihmisten pilkkaa ja häväistystä kantaen pyhittääksensä itselleen kansan joka hyviä töitä ahkeroitsee ja on kuuliainen Pojalle niin kuin Poika oli kuuliainen Isälleen. Menköön siis jokainen uudestisyntynyt uskova joka ei vielä ole käynyt kasteella Herraansa seuraten ulkopuolelle leirin (valtakirkon väärän opetuksen) ja kastattakoon itsensä Herran Jeesuksen nimeen niin Jumalan tahto toteutuu teidän elämässänne tässäkin asiassa. Enemmän tulisi Apostoli Pietarin ja Johanneksen opetuksen mukaan totella Jumalaa kuin ihmisiä. Emme saa vaihtaa Raamatun tervettä opetusta ihmisten vääristämään opetukseen ja ihmisten keksimiin perinnäissääntöihin koska Jumalan siunaus on ainoastaan Hänen sanassaan. Hebrealaiskirjeen tavoin sanon jokaiselle että koettakaa kestää tämä kehoituksen sana ja koetelkaa tämäkin kirjoitus Raamatulla Jumalan Sanalla ja pyytäkää nöyrästi Jumalaa johdattamaan teitä koko totuuteen sillä Jumalan Sana Raamattu on kokonansa totuus. Aamen, Aamen, Aamen

Siunausta kaikille kilvoitteleville veljille ja sisarille. MARAN ATA
:cry: :? :D


[size=18]
[/size]
Avatar
Sepi
 
Viestit: 30
Liittynyt: La 18 Huhti, 2009 17:50

Re: Lisää uskovien kasteesta

ViestiKirjoittaja CyberAngel » Ke 29 Syys, 2010 22:39

.
CyberAngel
 


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 1 vierailijaa

cron