Jukka-Pekka Pirhonen Kenelle kuuluu Armo? Snl.28:13

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Jukka-Pekka Pirhonen Kenelle kuuluu Armo? Snl.28:13

ViestiKirjoittaja pike464 » Ti 16 Marras, 2010 12:17

Jukka-Pekka Pirhonen Kenelle kuuluu Armo? Snl.28:13"Joka rikkomuksensa salaa se ei menesty,mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen Armonsa niitä kohtaan,jotka häntä pelkäävät.Ps.103:13 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, ENKÄ ENÄÄ MUISTA heidän syntejänsä!" Hebr.8:13.Huono on Herran muisti nöyrille, parannukseen taipuville valkeudessa
23 tuntia sitten · tykkää · Kommentoi
Sinä, Mirkka Tuominen, Lauri Luomaluhta, Weijo Lindroos ja 42 muuta tykkäätte tästä.

Irja Suhonen Aamen! Mikä ihana mahdollisuus.. etuoikeus meillä hänen omillaan onkaan jokaisena päivänä tulla Elävän Jumalan eteen ..tälläisenä ja sanoa " Herra jos minun tieni on vaivaan vievä..johdata minua oikealle tielle nimesi tähden"
Mikä ihana Jumala meillä onkaan! Miten mä häntä rakastankaan! ♥
sunnuntai kello 12:03 · tykkää · 8 henkilöä

Chris Varness aaamen kiitoos Jukka ja Jeesus Messias
sunnuntai kello 12:29 · tykkää · 7 henkilöä

Anni Kallio Se Jumalan Armo on niin ihmeellistä että Jumala
ei uskovalle lue hänen syntejänsä . On turvallista kasvaa
vauvasta täyteen ikään Jumalan lapseudessa tietäen että Armo kantaa
perille saakka, verisiteet kestävät , Aaaaamein !!!
Juuri tästä luottamuksesta meitä varoitetaan lankeamasta pois, että
pysyisimme TÄSSÄ luottamuksessa, joka meillä uskoontullessamme oli: Hän ei koskaan hylkää lastansa, joka Hänestä on syntynyt. Joka Hänestä on syntynyt elää iankaikkisesti koska Hän itse on ylösnousemus ja Elämä.
sunnuntai kello 12:58 · tykkää · 9 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Amen Anni, seuraavan lupauksen varassa voimme todellakin kasvaa vauvakristitystä kohti täyttä miehuutta Kristuksessa:
Rm.4:8 Autuas se mies (nainen), jolle Herra ei lue syntiä!"
Tämä on armahdetun tila. Olemme Armon alla, jossa on VOIMA vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Jos olisimme lain alla niin silloin Jumala vaatisi meiltä 100% onnistumista. Laissa EI ole VOiMAA saada aikaan muuta kuin pelkoa. Kun Jeesus on nyt vanhurskautemme, lainpitämisemme ja ainoa Jumalalle kelpaava uhri puolestamme niin kasvattajamme on siis Armoliitossa Armo. Tiit.2:11-12.
sunnuntai kello 15:42 · tykkää · 10 henkilöä

Ritva Helena Rajamäki Joka aamu on armo uus, miks huolta sä kannat. Ihminen pitää kuitenkin tehdä parannusta joka päivä ja pyytää syntejään anteeksi.
Ei se pelkkä armo yksistään riitä tekemään ihmistä autuaaksi. Ei ihminen voi jatkuvasti elää kevyttä elämää ajatellen " mää saan tehä mitä vaan haluun, myös syntiä, onhan mulla se armo ". Se on väärää ajattelua. Joka päivä on täynnä kiusauksia ja parannuksen tekoa.
Armo on meille suuri mahdollisuus, käyttäkäämme sitä nöyränä ja kiitollisena.
Eilen 7:52 · tykkää · 6 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen RITVA, "pelkkä" Jumalan ARMO Jeesuksessa Kristuksessa riittää tekemään syntisen autuaaksi. Siitä alkaakin kilvoitus kohti Voittopalkintoa, Taivaan kotia. Jeesuksen veri puhdistaa meidät
KAIKESTA synnistä. 1.Joh.1:7-9. Ja Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Matt.5:8. Uskonelämämme perusta on Golgatan täydellisesti TÄYTETTY sovitustyö, johon USKO PERUSTUU, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 1.Kor.3:11.

Totta on taas se, että joka päivä saamme tehdä parannusta ja tunnustaa syntimme. Tilivälit on hyvä pitää lyhyenä Herran edessä jo itsemme tähden, ettemme luisuisi maailmaan takaisin. ANNILLA tuolla ylempänänä on erittäin hyvä kommentti, miten VAPAUTEEN Kristus on vapauttanut, jotta saamme kasvaa ARMON kasvatettavina kohti täyttä miehuutta Kristuksessa, mikä on Jumalan tahto, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me Totuutta noudattaen Rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen,
joka on pää, Kristus.Ef.4:14.

Uskossa oleminen on kilvoittelua/valvomista evankeliumin kirkkaudessa, joka tekee YKSIN AUTUAAKSI, kuten Paavalilla,

Filip.3:12-14 "Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa."

Ei Armoa olekaan annettu synneissään nukkuvalle, sellaiselle, joka ei ole herännyt ja huuda avuksensa Herraa, kuten esim. siivosyntiselle nimikristitylle, joka luottaa omaan 'hyvyyteensä' ja käy kerran vuodessa kirkossa laulamassa joululaulut! Mutta joka on herännyt synninunestaan ja kääntyy pahoilta teiltänsä, katuu, tunnustaa syntinsä ja pyytää niitä anteeksi niin "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu." Apt.2.21.

Tämä on saatanalle kauhistus, mutta Herralle, enkeleille ja Hänen omilleen suuri ilonaihe! "Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse." Matt.15:17.

Vähän ennen mestaustaan, giljotiiniin joutumistaan Paavali saattoi jo todeta, että "minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt." 2.Tim.4:7.

Ja ehytsydämiset vanhan elämänsä(ja sen kasteen hautaan upottaneet R.6:3-4) kadottaneet ja UUDEN ELÄMÄN löytäneet Herra on luvannut seuraavaa:

Filip.4:6-7 "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa."

Varmuus siitä, että olemme pealstetut yksin USKOSTA on vaelluksemme puolesta tärkeää,m sillä ARMOSSA on VOIMA kaikkea saastaisuutta vastaan ja Herra anokamme kiitoksella yhä enemmän, "että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme." Ef.1:17-19.

Snl.4:18 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka."

Ja Jumalan Armo "kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko."
Tiit.2.12-16.
Amen ♥Eilen 8:44 · tykkää · 2 henkilöä

Terttu Rintala tule JEESUS JA SIUNAA LASTAS, ON TUULINEN MAAILMAN TIE. KÄTES VOIMAKAS TURVAKSI ANNA, KUN UUVUN NIIN NOSTA JA KANNA, IKIRAUHAAN KERRAN VIE.
Eilen 9:37 · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Ef.6:10 "Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa." ♥
Eilen 10:39 · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Rm.1:17 "Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta." ♥
Eilen 10:40 · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Gal.3:11 "Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta." ♥
Eilen 10:42 · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Gal.3:24 "Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme." ♥
23 tuntia sitten · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Hebr.10:38 "Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen." ♥
23 tuntia sitten · tykkää · 3 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Miika 7:19 "Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen."
23 tuntia sitten · En tykkääkään · 4 henkilöä

Jukka-Pekka Pirhonen Rm.3:19-24" Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,23 tuntia sitten · tykkää · 3 henkilöä
Viimeksi muokannut pike464 päivämäärä Ti 16 Marras, 2010 12:48, muokattu yhteensä 2 kertaa
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1060
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

selitys omavaltaiseen tekooni

ViestiKirjoittaja pike464 » Ti 16 Marras, 2010 12:28

Shalom! ystävät rakkaat! Olin vähän itsekäs kun siirsin tämän hyvän ketjun facebuukista tänne..
Sain sen isompipränttiseksi että näen sen paremmin lukea, ja ehkä joku toinenkin siitä kostuu..
Siunausta jokaiselle! Siunauksen terveisin:pirkko
(OM) (HL) :roll: :oops:
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1060
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

ViestiKirjoittaja Uusiluomus » Pe 19 Marras, 2010 11:57

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme Hänen kuolemaansa kastetut?
Niin olemme siis yhdessä Hänen Kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän Krikkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
Room.6:3-4

Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi?
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut,
ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.
Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin olitte vapaat vanhurskaudesta.
Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema.
MUTTA NYT, KUN OLETTE SYNNISTÄ VAPAUTETUT JA JUMALAN PALVELIJOIKSI TULLEET, ON TEIDÄN HEDELMÄNNE PYHITYS, JA SEN LOPPU ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ.
SILLÄ SYNNIN PALKKA ON KUOLEMA, MUTTA JUMALAN ARMOLAHJA ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, MEIDÄN HERRASSAMME.
Room.6:16-23.
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli... Fil.2:5
Uusiluomus
 
Viestit: 264
Liittynyt: La 25 Syys, 2010 15:39


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 1 vierailijaa

cron