Huutavan ääni erämaassa!!!

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Huutavan ääni erämaassa!!!

ViestiKirjoittaja Sepi » Pe 24 Kesä, 2011 18:18

Huutavan ääni kuuluu: Valmistakaa Herralle tie erämaahan, Tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Tämä profeetta Jesajan profetia toteutui Johannes Kastajassa kun hän julisti että tehkää parannus sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Johannes tiesi että hänet on edeltä lähetetty valmistamaan Israelin kansaa kohtaamaan Jumalaansa. Profeetta Malakia korostaa Jumalan pyhyyttä että hän ilmoittaa lähettävänsä profeetta Elian (Johannes Kastajan) valmistamaan kansaansa niin että isien sydämet kääntyisivät lasten puoleen ja lasten sydämet kääntyisivät isien puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Jumalan pyhyyden edessä ei kestä mikään synti joten Johannes kastoi ihmisiä kun he tunnustivat syntinsä ja näin Johannes toimitti Herralleen valmiin kansan ottamaan vastaan Messiaansa (Kristuksen). Fariseukset ja kirjanoppineet tosin yrittivät tehdä tyhjäksi Jumalan pelastussuunnitelman kieltäytymällä ottamasta vastaan Johannekselta kastetta koska he olisivat joutuneet tunnustamaan syntinsä ennen kuin Johannes olisi heidät kastanut. Tämä olisi ollut heille liikaa sillä he olivat omissa silmissään vanhurskaita ja luulivat pääsevänsä omilla teoillaan lain kautta iankaikkiseen elämään. Niinpä he turmelivat oman pelastuksensa ja loukkaantuivat Jeesukseen. Jeesus ei tosin tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä pelastukseen. Jeesus tiesi että maailmassa ei ole yhtään vanhurskasta ihmistä, joten hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan sitä, vaan että maailma hänen kauttaan pelastuisi.

Profeetta Jeremia alkaa valmistella kansaansa uuteen liittoon sillä Jumala moittien Jeremian kautta sanoo kansalleen: Katso, päivät tulevat , sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se , jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Jumala lupasi laittaa lakinsa meidän mieleemme ja kirjoittaa sen sydämiimme. (Uudestisyntyminen) Kun Jumala näki että ihmiset eivät lakitietä saavuta vanhurskautta niin Jumala valmisti meille uuden liiton kautta paremman tien joka ei perustuisi ihmisen omaan yrittämiseen vaan Jumalan vanhurskauteen. Tämän lohduttavan sanoman Jumala antoi kansalleen jota juuri oltiin viemässä Babylonin vankeuteen, kun olivat raskaasti rikkoneet Jumala lakia ja rikkoivat synneillään liittonsa Jumalan kanssa. Vaikka kansa rikkoikin liittonsa Jumalan kanssa palvellessaan epäjumalia, ei Jumala kuitenkaan hyljännyt kansaansa jonka hän on edeltä tuntenut, vaan alkoi valmistella kansaansa uuteen liittoon joka on paremmille lupauksille perustettu. Nyt tämä uusi liitto ei koskisi ainoastaan Israelin kansaa vaan siihen on nyt kutsuttu myös kaikki pakanakansat. Profeetta Jooel ennustaa että viimeisinä aikoina on Jumala vuodattava Henkensä kaiken lihan päälle. Tämän profetian vahvistaa apostoli Pietari helluntaina lainaamalla saarnassaan juuri tätä profetiaa. Sanoohan apostoli Paavali että Kristuksessa ei ole Juutalaista, eikä Kreikkalaista, eikä orjaa, eikä vapaata, ei miestä, ei naista, sillä kaikki ja kaikissa on Kristus. Kristus poisti kaikki väliseinät ihmisten väliltä ja maan ja taivaankin väliltä, koska Jumala näki hyväsi poistaa Kristuksessa kaikki luotuja olentoja erottavat asiat, niin että tulevassa maailmassa enkelit ja ihmisetkin ovat yhdessä palvelemassa Pyhää Jumalaa Kaikkivaltiasta.

Profeetta Jesajakin valmistelee kansaansa ottamaan vastaan Jumalansa kun hän kertoo Herran kärsivästä palvelijasta. Hän kertoo kuinka Jeesus tulee alennustilassaan syntisen lihan kaltaisuuteen ja ottaa meidän syntimme ja sairautemme kannettavakseen. Hän itse ollen kaikessa kiusattu kuten mekin, kuitenkin itse ilman syntiä kärsi meidän syntiemme tähden ja kohtasi meidän puolestamme Jumalan vihan meidän syntiemme tähden. Hän tuli Jumalan runtelemaksi meidän tähtemme sillä Jumala näki hyväksi runnella häntä. Tässä näkyy Jumalan viha syntiä kohtaan ja tämän vihan Jeesus Jumalan Poikana otti osakseen sovittaaksensa meidät Jumalan kanssa. Jeesus siis koki ruumiissaan Jumalan vihan syntiä kohtaan ja vielä koki itsensä Jumalan hylkäämäksi. Tämän kaiken Jeesus teki, ettei meidän tarvitsisi kokea syntiemme tähden Jumalan vihaa ja ettemme joutuisi koskaan Jumalan hylkäämiksi. Tämä armo annetaan meille lahjaksi jos uskomme että Jeesus on Jumalan Poika, sillä Jumala vanhurskauttaa jumalattoman jolla on usko Jeesukseen. Tämän kaiken Jesaja ennusti kun hän katseli Jumalan kirkkautta joka Jumalan ainokaisella Pojalla on.

Apostoli Johannes kertoo meille evankeliumissaan että Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Valkeus kulki pimeyden keskellä eikä pimeys sitä käsittänyt. Johannes oli niin lähellä Jumalaansa ja Herraansa, että hän myöhemmin kirjoittaa kirjeissään Jeesuksesta. Hänen kanssaan me elimme, käsin kosketimme ja katselimme. Johannes sai ilmestysvuorella omin silmin katsella Jumalan kirkkautta joka ainokaisella Pojalla on Isältä. Tämä kirkkaus oli Jeesuksessa lihan verhossa ja siksi kaikki eivät käsittäneet Jeesuksen persoonaa ja työtä, vaan monet loukkaantuivat häneen. Hän ei murtunutta ruokoa särkenyt ja suitsevaista kynttilän sydäntä sammuttanut vaan, koska hän oli tullut etsimään ja pelastamaan sitä mikä kadonnut on. Matkoillaan hän löysi yksinkertaisia ja sivistymättömiä kalastajia, tullimiehiä, kiivailijoita jatkamaan aloittamaansa työtään. Hän löysi myös porttoja jotka itkivät syntejään hänen jalkapohjissaan armoa anoen ja saaden. He tunsivat kuinka puhtaus ja vapaus tuli Jeesuksen parantavien ja armahtavien sanojen kautta sydämeen. He kokivat että kaikki mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jeesus löysi rahan ahneita bublikaaneja, joiden sydän muuttui hetkessä anteliaaksi Jeesuksen rakkauden sanojen muuttaessa sydäntä. Viimeiseksi maanpäällisen elämänsä aikana hän vielä löysi ristillä ryövärin joka meni itseensä ja kaipasi Jeesukselta armoa ja anteeksiantoa.

Tänäkin päivänä kun kirkkauden evankeliumia julistetaan jakaa se ihmiset niihin jotka eivät usko ja niihin jotka uskovat iankaikkiseksi elämäkseen. Lopun aikana Jumalan Pyhä Sana tulee jakamaan myös perhekuntalaisia niin kuin rakas Vapahtajamme meille ennen ylösnousemustaan ilmoitti. Kuitenkin me tänäkin päivänä kylvämme Jumalan Sanaa teille ja teiden varsille ja hyväänkin maahan ja tämä kylvetty Jumalan Sana tekee sen tehtävän mitä varten sitä julistetaankin koska Jumalan Sana ei koskaan palaja tyhjänä takaisin vaan tekee sen tehtävän mitä varten se on julistettukin. Jotkut ottavat Sanan heti ilolla vastaan, mutta kun tulee ahdistus, pilkka tai vaino Jeesuksen tähden niin heti luovutaan, pois. Toiset ovat taas tämän maailman huolissa ja murheissa niin kiinni että heihin ei tartu se elämän Sana joka voisi heidän sielunsa pelastaa. Sillä tämän maailman murhe tuottaa kuoleman. Jotkut taas ovat niin kiinni himoissaan ja haluissaan joita myös tämän maailman markkinamiehet ruokkivat aistillisilla mainoksillaan, ettei heille loistaa valkeus joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Monet ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen kuten esimerkiksi ne tiedemiehet jotka nauravat Jumalan Sanalle Raamatulle ja luottavat omaan järkeensä ja viisauteensa. Eikö ole suurinta järjettömyyttä kuin se että me koetamme järkeillä ihmisjärjellä Jumalan pois luomastaan maailmankaikkeudesta? Jumala tietää viisaiden ajatukset ja tietää ne turhiksi. Eihän ihmisetkään Jumalan viisaudesta oppineet tuntemaan Jumalaa, vaan saarnauttamansa hullutuksen kautta Jumala tahtoo pelastaa ne jotka uskovat. Jotka eivät usko pitävät siis ristiinnaulittua Herraamme syntiemme puolesta hullutuksena. Mutta Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, sillä risti on Jumalan viisaus ja voima meidän pelastuaksemme. Evankeliumin julistamisen tehtävä pelastuksen lisäksi on myös myös murskata jokainen varustus joka nostetaan Kristuksen tuntemista vastaan.

Mutta kaikkein pahinta on kuitenkin se että monet uskovat on tulleet eksymykseen joko tietämättään tai tieten suhteessa Jumalan Sanaan ja totuuteen. Nämä itse julistavat Jumalan sanaa epäpuhtaalla mielellä eksyen lisää ja eksyttäen. Nämä juoksevat kaikenlaisten ihmeitten ja merkkien perässä ja pitävät mahtipontisia puheita ihmisten parantumisista kaikista sairauksista jo tässä ajassa ja syyllistävät ihmisiä jotka ei heidän kauttansa parane että se johtuu heidän epäuskostaan tai salaisista synneistään. Tai he saarnaavat rahasta ja menestyksestä, unohtaen itse että rahan himo on kaiken pahan juuri. Nämä turmelevat monien terveen uskon, niiden jotka ei valvo, vaan luulevat, että kunhan vaan mainitaan Jeesuksen nimeä, niin sen täytyy olla Jumalasta. Mutta Raamattu opettaa selvästi että eivät kaikki jotka lausuvat, että emmekö me Herra sinun nimessäsi tehneet monta tunnustekoa pääse taivasten valtakuntaan. Näille kovaa karjuville ja ihmisiä peloitteleville saarnaajille sana sovittavasta ristin evankeliumista on vieras ja ne pitävät sitä Jumalan heikkoutena. Heidän mielestään Jumala on antanut heille auktoriteetin jonka edessä saatana vapisee ja heillä on röyhkeyttä käskeä jopa Jumalaa tekemään heidän käskyjensä mukaan Tämä on hirvittävää Jumalan pilkkaa ja kuitenkin tänne meidän kotimaahammekin kutsutaan ulkomaita myöten näitä eksyttäjiä ja heitä pidetään suurina Jumalan miehinä. Apostoli Paavali opetti nöyrästi Korinton seurakuntaa että tehän hyvin suvaitsette sen että joku teidät orjuuttaa tai julistaa teille jotakin toista Jeesusta minkä me olemme teille julistaneet tai joku syö teidät puhtaaksi. (Puhdistaa teidät rahoista) Valitettavasti tähän me olemme olleet liian heikkoja. Nyt Paavali pyytää nöyrästi heitä tekemään parannusta ja palaamaan siihen terveeseen evankeliumiin jonka hän alunperin julisti ja joka voi myös heidän sielunsa pelastaa jos pitävät siitä kiinni niin kuin sen Paavali heille julisti.

Voi kunpa moni saisi piston sydämeensä tänä päivänä näiden valtavien eksytysten keskellä ja palaisi alkuperäiseen ristin evankeliumiin, sellaiseen jonka Herra Jeesus alkuaan julisti ja jonka myös Jeesuksen valitsemat apostolit julistivat. Se on ihanaa ristin ja veren evankeliumia joka vapauttaa saatanan vallasta ja synnin kahleista ja ihmisten(supersaarnaajien valheiden) ja pelastaa myös meiltä itseltämme, sillä meidän lihassamme ei asu mitään hyvää. Tutkikaamme itseämme onko Kristus meissä että kestämme nykyiset ja tulevat eksytykset ja kiusaukset jotka koettavat vieroittaa meidät pois Kristuksesta. Lisäksi valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi ja ottakaamme toisiltamme vastaan kehoituksia ja kärsikäämme toinen toistamamme rakkaudessa niin rauhan ja rakkauden Jumala on oleva kanssamme aina ja iankaikkisesti.
:D
Avatar
Sepi
 
Viestit: 30
Liittynyt: La 18 Huhti, 2009 17:50

Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 1 vierailijaa

cron