Herran Pyhä ehtoollinen.

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Herran Pyhä ehtoollinen.

ViestiKirjoittaja Sepi » Su 28 Loka, 2012 14:09

Herra itse evankeliumeissa asettaa ehtoollisen muistoateriaksi ja yhteysateriaksi Herran ja häneen uskovien välille. Mutta tänä luopumuksen aikana, kun Jumalan pelko on hävinnyt ihmisten sydämistä, niin me olemme ottaneet ateriayhteyteen niitä jotka eivät ole kuuliaisia Herralle ja hänen evankeliumilleen. Heistä Herran veli Juuda kirjoittaa kirjeessään, että he likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne (ehtoollisella) julkeasti kemuilevat ja itseänsä kestitsevät. (Juuda 1:12) Tänä päivänä ei uskalleta ottaa eroa maailmaan, vaan me mielistelemme maailmaa, ettei maailma vaan loukkaantuisi meihin. Maailma hyväksyy meidät kun me hyväksymme heidän arvonsa ja syntielämänsä ja silti otamme heidät ateriayhteyteen kanssamme. Mutta Herran veli Jaakob sanoo kirjeessään, että jos meistä tulee maailman ystäviä, niin meistä tulee Jumalan vihollisia. Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään, että maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon se pysyy iankaikkisesti. Apostoli Paavali opettaa kirjeessään, että mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskomattoman kanssa, tai miten sopivat yhteen Kristus tai beliar (saatana) jne. Jeesus itse opetti Gennesaretin järven rannalla vertauskuvana ehtoollisesta lihansa syömisestä ja verensä juomisesta, niin että fariseukset ja kirjanoppineet rupesivat rienaaman Jeesusta. Useat Jeesuksen opetuslapsetkin loukkaantuivat Jeesukseen tämän puheen tähden ja vetäytyivät pois hänen seurastaan eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Sitten Herra Jeesus Kristus kysyy ratkaisevan kysymyksen lähimmiltä opetuslapsiltaan. Tahdotteko tekin mennä pois? Apostoli Pietari vastaa. Herra kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat ja me ymmärrämme ja uskomme että sinä olet Jumalan Pyhä. Uskallammeko me niin rohkeasti kuin Herran lähimmät opetuslapset ottaa ristimme joka päivä ja mennä ulkopuolelle leirin (maailman) Jeesuksen pilkkaa kantaen pysyen uskollisesti hänen opetuksessaan lisäämättä niihin mitään ihmisoppeja ja mielipiteitä? Jos näin teemme me pelastumme itse ja myös ne jotka meitä kuulevat. Kun nyt vielä saamme Suomessa julistaa evankeliumia melko vapaasti, eikä meitä vielä vainota sen tähden vaikka pilkataankin, niin, että joutuisimme vankilaan, tai että meitä tapettaisiin, niin jos emme uskalla tehdä pesäeroa maailman kanssa näin rauhan aikana, niin kuinka meidän sitten käy kun uskovia aletaan vainota evankeliumin tähden. Jokaisen kannattaa siis koetella itseänsä onko Kristus teissä, ellei niin ette kestä koetusta joka on tulossa yli maanpiirin ja koettelee jokaisen uskon.

Herra Jeesus kutsui itse fariseus Sauluksen pakanoiden apostoliksi, että hän apostoliksi valittuna ja lähetettynä julistaisi Jumalan kirkkauden evankeliumin pakanoille valkeudeksi, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja että syntyisi uskon kuuliaisuus Herraa Jeesusta kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Niinpä hänen opettamansa evankeliumi ei ollut ihmisten mielen mukaista koska hän ei ollut sitä ihmisiltä saanut eikä oppinut, vaan itse Herra oli sen hänelle ilmoittanut ilmestysten ja näkyjen kautta. Niinpä apostoli Herran itsensä antamalla auktoriteetilla julistaa meille pakanoille miten Herran ehtoollista on nautittava. Tämä opetus on vieläkin voimassa vaikka uskovat on monessa suhteessa niin maallistuneet että eivät enää noudata tätä kirjaimellisesti ja monesti kokoontuvat rakkaus- ja yhteysaterialle omaksi tuomioksensa.

Tutkimme siis apostoli Paavalin opetusta 1kor.11:23-34 jakeiden mukaan. Jakeet 23-26. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kun te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

Muistamme kun Jeesus vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta, kuinka Herra sääti heille muistoaterian orjuudesta vapautumisen muistoksi. Seitsemänä päivänä syötiin happamatonta leipää ja ensimmäisen kuukauden 14 päivän iltana syötiin uhrilammas eikä siitä mitään jätetty seuraavaksi päiväksi. Tämä säädettiin ikuiseksi säädökseksi Israelin kansalle eli muistoateriaksi Egyptistä orjuuden pesästä vapautumisen kunniaksi ja muistoksi. Samoin kuin uusi liitto perustettiin Jeesuksen antaman uhrin kautta, niin Jeesus sääti meille muisto- ja yhteysaterian hänen muistokseen mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, tekemällä tyhjäksi perkeleen teot meidän elämässämme, jotka olemme paenneet pitämään kiinni tulevasta toivosta. Ehtoollisella me tunnustamme että Jumala on antanut Jeesuksessa uhrin meidän syntiemme sovitukseksi ja me julistamme hänen kuolemaansa syntiemme tähden ja uskomme että hän tulee takaisin ja ottaa meidät tykönsä ja muuttaa meidän alennustilamme ruumiin, ruumiin kirkkautensa kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itselleen alamaiseksi.


Jakeet 27-29. Sentähden joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta ; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

Kun Herra Jeesus asetti ehtoollisen, niin Juudas Iskariot oli myös mukana ja Jeesus varoittikin Juudasta, että hän tekisi parannuksen sanomalla. Totisesti, totisesti minä sanon teille; yksi teistä on kavaltava minut. Yksi joka kastaa samaan vatiin leipänsä minun kanssani. Juudas sai siis Jeesukselta vielä mahdollisuuden kääntyä synnistään kavaltaa Jeesus, mutta Juudas rakasti enemmän Bileam Beorin pojan lailla vääryyden palkkaa ja ei ollut kuulevinaankaan mitä Jeesus puhui. Tämä ei kuitenkaan estänyt Juudasta nauttimasta Herran pyhää ehtoollista vaikka oli jo sydämessään päättänyt kavaltaa Jeesuksen. Jeesus ei kieltänyt Juudakselta ehtoollista vaikka tiesi Juudaksen aikeet, koska Jeesus otti myös Juudaksen synnit kannettavakseen, koska Jeesus on koko maailman syntien sovitus. Mutta Juudas ei välittänyt Jeesuksen tarjoamasta armosta, vaan söi ja joi ehtoollisen omaksi tuomioksensa. Tänäänkin uskonnolliset ja täysin jumalattomat ihmiset menevät ehtoolliselle tietämättä mitä tämä sakramentti tarkoittaa, ja syövät ja juovat tuomioksensa, koska leipäpapit eivät uskalla heitä oikein opettaa, koska pelkäävät että kirkot tyhjenee, ja heiltä siten menisi hyvä toimeentulo. Papin pitää siis lukea Raamatusta ennen ehtoollisen jakoa nämä ehtoollisen asettamisen sanat, niin pappi on silloin vapaa Jumalan edessä, kun opettaa Raamatun totuuden mukaan ja jos nyt joku jumalaton tulee ehtoolliselle kuultuaan nämä asetussanat, niin vastuu Jumalan edessä siirtyy ehtoollisen ottajalle. Muuten vastuu on leipäpapin joka ei uskalla pitää kiinni siitä opetuksesta joka on Jumaluuden mukainen. Mutta tosi uskova koettelee itsensä ja kun kaikki tietoiset synnit on viety veren alle voi iloisin mielin osallistua Herran pyhälle ehtoolliselle, kokien yhteyttä ylösnousseen kanssa ja kokea hengellistä yhteyttä veljien ja sisarien kanssa. Tämä totisesti on muisto- ja yhteysateria uudestisyntyneitten uskovien ja ylösnousseen kanssa.

Jakeet 30-34. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; mutta kun meitä tuomiaan, niin se on meille Herra kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän sitten kuin tulen.

Tässä Raamatun Sana antaa ymmärtää että Jumalan parantavat voimat uskovien kohdalla estyvät niiden kohdalla jotka pitävät halpana Herran ehtoollisen nauttimisen ja apostoli Paavali kehottaakin Korinttolaisia totiseen parannukseen ja tutkimaan itseämme ettei meitä tuomittaisi. Moni oli jo Korintissa nukkunut jo poiskin ja monen usko oli heikko. Niin vastenmieliseltä kuin ruumiillinen kuritus lihallisesta ja hedonisesta uskovasta tuntuukin, niin sekin on Herran keino saattaa meitä Jumalan mielen mukaisen murheeseen, ja siten parannukseen ja sitä kautta rauhaan Herramme ja Jumalamme kanssa. Herran kuritus on siis totista rakkautta ihmistä kohtaan, sillä Jumalan kurituksella on aina kasvattava tarkoitus, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi, sillä Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Muistamme kuinka Jumala antoi vanhassa liitossa Israelin kansalle kovaakin kuritusta, että Jumalan ei tarvitsisi rangaista kansaansa, kun se kurituksen johdosta tekisi totista parannusta Herransa ja Jumalansa edessä. Ilmestyskirjassakin uuden liiton aikaan Jeesus antaa väärälle profeetalle Iisebelille aikaa parannuksen tekoon ja syöksi hänet tautivuoteeseen. Mutta valitettavasti Iisebel ei tahtonut taipua parannukseen omaksi vahingokseen. Hebrealaiskirjeessäkin rohkaistaan kestämään Jumalan kuritusta, sillä meissä syntisissä ihmisissä on paljon valuvikoja joihin Jumalan on joskus tartuttava kovankin kurituksen kautta, koska hän rakastaa meitä ja tahtoo kasvattaa meitä totiseen Jumalan lapseuteen, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Kirjeessä vielä lohdutetaan, että jos emme ole osallisia Jumalan kasvattavasta kurituksesta niin silloin emme olisi Jumalan lapsia vaan äpäriä. Mutta kun opimme tuntemaan Jumalan rakkauden meitä ihmisiä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme, niin otamme vastaan Jumalan kurituksen silloin Isällisenä huolenpitona meidän hengellisestä tilastamme. Sitten apostoli Paavali varoittaa että ehtoollista ei pidä nauttia ruumiilliseen nälkäänsä, vaan nälkään syödään kotona, ja ehtoollisella murretaan leipä ja juodaan malja josta kaikki ovat osalliset.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on siis näyttää Raamatusta, että ehtoollinen asetettiin uudestisyntyneitä uskovia varten muisto- ja yhteysateriaksi ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme kanssa ja toistemme kanssa jotka olemme panneet täyden toivon siihen lupaukseen, että Herramme ja Vapahtajamme tulee noutamaan meidät täältä tykönsä iankaikkiseen yhdessäoloon. Vajavaisina ja heikkoinakin ja sairainakin, kun usko Jeesukseen on sydämissämme ja veri pessyt syntimme me voimme iloisin ja turvallisin mielin nauttia Herran Pyhää Ehtoollista ja iloita hänen kasvojensa edessä ja rakastaa toisiamme hartaasti puhtaasta sydämestä. Ylistys Herralle hänen sanomattomasta rakkaudestaan. MARAN ATA.
Avatar
Sepi
 
Viestit: 30
Liittynyt: La 18 Huhti, 2009 17:50

Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron