LAKI- VAI ARMO?

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

LAKI- VAI ARMO?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 19 Kesä, 2013 11:22


LAKI VAI ARMO?

Olemme Jeesuksessa Kristuksessa vapautetut lakiliitosta. Saimme siirtyä sisälle lain täyttymykseen, rakkauden lakiin: "Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys." Room. 13:8-10.
Vaellamme joko armoliiton Hengessä tai lakiliitossa. Niiden yhdistäminen on Raamatulle vieras sekaliitto.
Jeesus täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Nyt Pyhä Henki johtaa meitä kulkemaan lain täyttäjän kanssa. Hän on Jeesus, Hyvä Paimenemme, joka sovitti syntimme ja lain rikkomisemme verellään ja kuolemallaan.
Gal. 3. luvussa kerrotaan vastaansanomattomin sanoin, että lakiliitto oli väliaikainen. Se oli "rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se Siemen, jolle lupaus oli annettu ..." Samassa luvussa mainittu luvattu "Siemen" oli Jeesus. Laki oli siis tarkoitettu olemaan Jeesukseen- eli lain täyttymykseen asti. Piirtokaan ei ole hävinnyt, vaan kaikki on täytetty. "Se on täytetty!"
Laki oli meille kasvattaja Jeesukseen (jae 24). "Mutta uskon tultua emme enää ole kasvattajan alaisia" (jae 25). Kuolimme, ja meidät haudattiin upotuskasteessa Jeesuksen Nimeen. Room. 6:4. Tuo luku vertaa uskoon tulemistamme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemukseen. Ja 7. luku jatkaa asiaa vertaamalla miehen kuolemaa avioliiton päättymiseen ja meidän kuolemaamme kuolemiseen pois lakiliitosta. "Meidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta." Room. 7:1-4.

♥ ♥ ♥

Hebrealaiskirjeessä on paljon siunaavaa sanaa lakiliiton sekä Uuden- ja Vanhan liiton eroavaisuudesta. "Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön." Hb. 7:18. "Sanoessaan: ´uuden` Hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään." Hb. 8:13. "... Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan." Hb. 10:9-10. Me olemme Uuden ja paremman liiton kansaa! Lakiliitto jäi ristille!
"Niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut!" Hb. 7:22.
Kiitos Jumalalle! ".. olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle!" Rm. 2:19.
"... lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille ... " 1 Tim. 1:9,10.

Rakkaus on lain täyttymys!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
"Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu." Room. 5:5.
Ja siis ...
Room. 13. kertoo, miten kymmenen käskyn laki täytettiin:
"Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja MIKÄ MUU KÄSKY TAHANSA, ne sisältyvät KAIKKI tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys." Rm. 13:8-10.
Saamme siis kirjoittaa jokaisen kymmenen käskyn päälle sanan "RAKKAUS", JA: "laki on täytetty sydämiimme vuodatetun Jumalan rakkauden kautta."
RAKKAUS on yhtä kuin Kristuksen mieli; eli meillä on nyt Jeesuksen luonne. 1 Kor.2:16.

Miten 10. käskyn laki on täytetty?
Tässä selitys:

1. käsky: En tietenkään pidä muita Jumalia, koska Jumala vuodatti rakkauden sydämeeni, ja rakastan Häntä nyt yli kaiken. 1 Joh.4:7-21.
2. käsky: En tietenkään tee itselleni jumalankuvaa, koska rakastan Jeesusta, joka sovitti syntini verellään ja kuolemallaan. Hän on Ainoa ja riittävä Jumalan kuva. Kol. 1:15.
3. käsky: En tietenkään huuda avukseni Herran Nimeä turhaan, vaan teen mielelläni, mitä Hän on sanonut (Luuk.6:46), koska rakastan Häntä!
4. käsky: En tietenkään riko tätä todellista sapatin lepotilaa, jonka Hän antoi sydämeeni, kun tulin Hänen tykönsä ja otin Hänet vastaan. Hän antoi levon sydämeeni. Se on todellinen sapatinlevon täyttymys, joka on sydämessäni 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Matt. 11:28-30 ja Hebr. 4:3-11. Olen päässyt "Hänen lepoonsa" (Hebr.4:10). Lepään myös fyysisesti viikon seitsemäntenä päivänä.
5. käsky: Tottakai kunnioitan vanhempiani, biologisia sekä hengellisiä seurakunnan vanhimpia. Rakastan heitä, ja siihen sisältyy kunnioitus sekä menestymiseni salaisuus.
6. käsky: En tietenkään tapa rakastamaani ihmistä!
7. käsky: En tietenkään tee huorin. Siinähän turmelisin rakastamiani ihmisiä, sekä huoruuden kohdetta, että muita lähimmäisiäni. Siinä tuhoaisin itseäni. = "Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin ITSEÄSI!".
8. käsky: En tietenkään varasta rakastamaltani ihmiseltä.
9. käsky: En tietenkään tahdo saattaa rakastamaani lähimmäistäni huonoon valoon puhumalla hänestä pahaa tai sanomalla väärää todistusta minulle rakkaasta ihmisestä.
10. käsky: En tietenkään tahdo himoita lähimmäiseltäni hänen omaansa, vaan tahdon hänelle kaikkea hyvää, koska rakastan häntä.

UUDEN LIITON ANTAMA TÄYTTYMYS KYMMENEN KÄSKYN LAKIIN on siis RAKKAUS!
2 Moos. 20.
Emme toimi lakia vastaan, vaan olemme Jeesuksessa lain yläpuolella, sen täyttymyksessä! Tällä tavalla me vahvistamme lain!
Omnia vincit amor! = Rakkaus voittaa kaiken!

Room. 7:1-4:
"Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, Hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle."
Siinä asia sanotaan selvästi. "Me olemme kuolleet pois laista; kuinka me vielä eläisimme siinä?" = Laki ei enää sido meitä. Eihän laki kuulu kuolleille!
Tämä seuraava on kirjoitettu kaikille meille, jotka olemme kuolleet ja kuopatut (=kastetut): "Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta KUOLEMAAN, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme Hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on Hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä JOKA ON KUOLLUT, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos OLEMME KUOLLEET Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää Hänen kanssaan, Niin tekin pitäkää itsenne SYNNILLE KUOLLEINA, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa." Room. 6:4-11.

Näin vanha lain rikkonut ihmisemme on kuollut. Se haudattiin kasteen hautaan. Olemme tulleet Jeesuksen ja Hänen ylösnousemuselämänsä yhteyteen, elämään Pyhän Hengen johdossa vapaina, RAKKAUDEN LAISSA. Uusi Elämämme Jeesuksessa on lain ulkopuolella, sen täyttymyksessä elämistä.
Jos yritämme uudestaan pystyttää sitä, mistä olemme kuolleet pois ja minkä olemme hajottaneet maahan, niin olemme vapauden lain rikkojia. Jaakob. 1:10....
"Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." Gal. 2:18-20.

+

KOKONAAN TAI EI OLLENKAAN!
Jos joku aikoo viettää Mooseksen säätämää kymmenen käskyn lain mukaista sapattia, niin mikä oikeuttaa häntä jättämään laista pois jonkun muun osan? - Jos pidät lain, niin sinun on pidettävä se kokonaan, kaikilta osin. Muuten olet kirouksen alla. Lain tekoihin pitäytyvä on kirouksen alainen ellei hän pidä koko lakia. "Kirottu olkoon jokainen , joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." Gal. 3:10. 2 Kor. 3:6-18.
Sapattina ei saa toimittaa vähäistäkään askaretta. Raamatunlausekotelo pitää olla otsalla. Tupsut on oltava vaatteesi kulmissa. Partasi reunaa et saa turmella. Kaikki vanhan liiton juhla-ajat on pidettävä tarkalleen määrätyllä tavalla ja ajalla. Ruokasäädökset ovat ehdottomia. Jne...
Laki on siis pidettävä joko kokonaan tai siirryttävä lain alta armoliittoon, Jeesuksen yhteydessä vaeltamiseen, Hänen sovintoverensä turvaan, Pyhän Hengen johdatukseen.
Uuden liiton uskovan ei siis tule perustautua lain tekoihin, vaan uskoon ja Hengen johdossa kulkemiseen, rakkaudessa vaeltamiseen. Se on sanassa pysymistä.
"Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia." Room. 8.
"Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta." Joh. 1:17.
Ne ovat kaksi toisensa pois sulkevaa liittoa! - Meille kuuluu armoliitto!

+

Mielestäni Uuden liiton uskova, joka on kuollut pois laista ja on irti siitä, ei kuitenkaan toimi lain käskyjä vastaan, tappaisin, varastaisin, tekisin huorin.. jne. Pyhä Henki ei johdata toimimaan väärin. Siinä asian pointti. Esim. Efes. 6:1.
Lain täyttyminen tarkoittaa sitä, että uudessa liitossa Jeesus antoi käskyille todellisen sisällön. Hän opetti Vanhan liiton käskyjen täyttymisestä lähimmäisen rakastamisena: "Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. " Matt. 5:21-22. Jeesus siis syvensi Jumalan Sanan tarkoittamaan lähimmäisen rakkautta!

Kaivamme uskonelämämme kestävälle perustalle, lakiliiton läpi, sisälle Aabrahamin aikaan ja hänelle annettuihin lupauksiin! (vertaa Luuk. 6:46- -). Aabraham vaelsi Jumalan yhteydessä ennen lain antamista. Siinä on osoitettu lain täyttymyksen sisältö, joka tarkoittaa vaeltamista Jumalan Hengen kuljetettavana kuten Aabrahamkin. Room. 8:14.

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi." Gal. 3:13-17..
Me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, Aabrahamin siemenessä!!!

"Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä." Gal.3:19.
Lakiliitto oli siis väliaikainen ja tarkoitettu olemaan Jeesukseen asti.
"Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan (lain) alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan." Gal. 3:25-29.

+

Lepopäivä (1 Moos. 2:2-3) ja lakiliiton sapatti (2 Moos. 20:8 ja 31:13-14) ovat olemukseltaan eri sisältöisiä. = Sapattikäskyn oikea täyttymys on sydämissämme oleva lepotila viikon jokaisena päivänä!
Lakiliiton sapatin pitäjä on rangaistava kuolemalla, jos hän rikkoo lain, koska hän on silloin kaikissa kohdin lakiliiton alainen.

Mutta kiitos Jumalalle! Laki on täytetty. Se on täytetty kaikilta osin. Lakiliittoa ei enää ole Vanhan Testamentin tarkoittamassa mielessä. Vanha liitto ei kuulu kristityille! Kymmenen käskyn laki on vanhaa liittoa! Uusi liitto Jeesuksen veressä on UUSI liitto! Se perustuu rakkauden käskyyn!
"Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä." Hebr. 10:15-16.

Kertausta ...
Mikäli joku aikoo pitää yhden osan lakiliitosta, on hänen pidettävä koko laki kaikilta osin. "Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin." Jaakob 2:10.
Mm. sapattikäsky on osa Mooseksen lakia. Jos pidän lain määräämän sapatin, on minun pidettävä myös kaikki muu siihen liittyvä laki.
Kymmenen käskyn lakia sanotaan Uudessa Testamentissa "kuoleman viraksi" ja "kadotustuomion viraksi". 2 Kor. 3:7-9. Kuinka me armoliittoon päässeet vielä raahaisimme mukanamme kuoleman- ja kadotuksen virkaa? Emme pidä orjuuden kahleiden kilinästä!
Uutta liittoa sanotaan "vanhurskauden viraksi".

Uuden liiton kristityn ei enää tule pitäytyä päivien ja juhla-aikojen tuomiin "alkeisvoimiin". Tämä sanotaan meille selvästi:
"Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla? Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista. Minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt." Gal. 4:9-11.
Raamattu siis opettaa, ettei tule viettää ns. "kirkkovuotta"!
- - - Muistaen kuitenkin myös Room. 14:5,6, joka oli kirjoitettu roomalaisille, jotka pitivät ilmeisesti auringonpäivää parempana. Sunnuntaihan oli rooman pakanallisuudessa "kunnioitettava" päivä. Juutalaisilla oli lepopäivänä viikon seitsemäs päivä eli lauantai. Raamattu ei opeta, että se olisi Uudessa liitossa siirretty sunnuntaille!
Mutta meille ei kuulu päivien puolesta kiivailu. Jokainen saa viettää lepopäiväänsä tänään tai huomenna tai eilen! Itse vietän sydämen sapattia, Uuden liiton lepopäivää, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä!!! Hebr. 4.
"Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen!" lakiliittoon eli kymmenen käskyn lakiin! Gal. 5:1.
"Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma." Room 14:5.
Uskovien ei enää tarvitse elää vanhan liiton varjoissa, juutalaisten juhlissa. Valkeuden lapsille on tullut kirkkauden aika kirkkauden Herran- ja kirkkauden Hengen johdossa!

- " ... oli juutalaisten juhla.." Joh. 5:1.
- "Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä." Joh. 6:4.
- "Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä." Joh. 7:2.
Johannes antoi selvän sanan, keiden juhlista on kyse.

Ristillä perustettu Jumalan seurakunta sai jo 2000 vuotta sitten vapautuksen KAIKISTA Vanhan liiton vuosittain toistuvista juhlista, ns. kirkkovuodesta. Gal. 4:10-11. Mutta vieläkin on kirkkovuoteen sidottuja uskovia, joiden elämässä lakiliiton kahleet kilisevät.

Meidän pääsiäislampaamme, Kristus teurastettiin kertakaikkiseksi uhriksi. Jeesus on vuoden jokaisena päivänä sama Pelastajamme! Ristintyö on yhtä tärkeä vuoden jokaisena päivänä.

♥ ♥ ♥

KIRKKOVUOSI


Emme uskaltaisi lisätä seurakuntaelämään katolisen kirkon keksimiä kirkkovuoden tekstejä päivän tunnussanoineen yms. juhla-aikojen viettämisineen.
Jeesuksen ja ristintyön perustalla olevina Jumalan lapsina meillä on kaksiosainen Elämän lähde:
1. Raamatun Sanan opetukset.
2. Apostolien käytännön esimerkki.
= Jos joku asia on opetettu Raamatussa ja se on vahvistettu apostolien käytännöllä, niin otamme sen vastaan.
Ilm. 22:18-19 varoittaa meitä enemmän kuin vakavasti ottamaan vastaan Raamatun ulkopuolisia opetuksia. - Ja HUOM! Katolinen kirkko keksi adventista ja joulusta alkavan kirkkovuosikierroin 300 luvulla jKr.
Kristityt eivät tunteneet mm. joulunviettoa yli kolmeensataan vuoteen. Historian antama tieto on, että ensimmäistä niinsanottua joulua vietettiin vuonna 354 Roomassa. Raamattu ei opeta joulunviettoa eikä alkuseurakunta tuntenut sellaista tapaa.

Tämän Raamatun opetusalueen vastaan ottaminen johtaa uskoon tulleen siihen todellisen vapauden saamiseen, jota Jeesus tarkoitti sanoessaan:
"Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat Häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
He vastasivat Hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"
Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi." Joh. 8:31-36.


Olen saanut useita rohkaisevia palautteita kristityiltä, jotka ovat kokeneet Pyhän Hengen tuoman vapauden ymmärtäessään tämän opetuksen, ettei lakiliitto enää kuulu meille uuden liiton kristityille.

Jeesus siunatkoon meitä! ♥ ♥ ♥

"Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois!" Matt. 15:13.

+

Lakiliitto tarkoittaa siis sitä liittoa, jonka Jumala teki Israelin kanssa Siinailla. Mutta ristillä Jumala teki kansansa kanssa UUDEN liiton, "en sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa" Siinailla. Hebr. 8:8-12. "Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi." Hebr. 8:13.
Mooseksen lakiliitto naulittiin ristille. Ja ristiltä alkaneeseen uuteen liittoon avattiin pääsy Jeesuksen ylösnousemuksen kautta myös meille pakanoille: "Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät Hän teki eläviksi yhdessä Hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen SÄÄDÖKSINEEN, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin." Kol. 2:13,14.

Meistä armoliitossa elävistä uudestisyntyneistä sanotaan: "Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa (=Siinain vuori, joka synnyttää orjuuteen". Gal. 4:22-31) , ... ... vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö (=Siionin vuorella, Golgatan kummulla tehty "UUSI liitto minun veressäni!" Luuk. 22:20) ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö ... ... ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri." Hebr. 12:18-24.

Paavali julisti, että kirjoitukset ovat käyneet toteen Jeesuksessa. Se asia on aina kiinnostanut juutalaisia. Tänäkin aikana Jaakobin heimolaisille tulee julistaa vapauden sanomaa, että "Vapauteen Kristus vapautti meidät!" Gal. 5:1.
Jeesus otti päällensä ristillä meille kuuluvan syntien rangaistuksen ja täytti lain. "Se on täytetty!"
Ja siis ... Piirtokaan laista ei ole kadonnut, vaan kaikki on tullut täyttymykseensä.
Jumala on kirjoittanut sydämiimme uuden liiton perustuslain, ei vanhaa lakiliittoa. Vanha liitto oli kaiverrettu kiviin. Uusi liitto on kirjoitettu sydämiimme. Sen olemus on sydämissämme oleva vapauden ja levon tila, sapatin täyttymys. Hebr. 4. "Tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon!" Matt. 11:28.
- - - " .. ja mitä ikinä anomme, sen me Häneltä saamme, koska pidämme Hänen käskynsä (!!!) ja teemme sitä, mikä on Hänelle otollista.
Ja tämä on Hänen käskynsä (siis mikä?), että meidän tulee uskoa Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa ( ! ) toinen toistamme, niin kuin Hän on meille (UUDEN) käskyn antanut." 1 Joh. 3:22-23. Joh. 13:34,35. / Tässä on meille uuden liiton mahtava "KÄSKYKOKOELMA".

KYSYMYS:
Jos joku opettaa, että ihmisille kuuluu edelleen Mooseksen lain käskyt ja säädökset, niin kuuluuko Mooseksen lakia noudattaa kokonaan vaiko vain osittain?
Siinä tapauksessa kaikki Mooseksen lain määräämät juhla-ajat tulee viettää sellaisinaan, mitään osaa niistä muuttamatta. 2 Moos. 12. 34:18-26. Sovituspäivää on vietettävä niin kuin 3 Moos. 23:24- opettaa. Lue koko 3 Moos. 23 luku. Viljelymaiden sapattivuosista tulee huolehtia. 2 Moos. 23:10-17. Samoin hedelmäpuista. 3 Moos. 19:23. Kahdenlaisista lankoista kudottua vaatetta ei saa pitää. 3 Moos. 19:19. Partaa ei saa leikata. 3 Moos. 19:27. Ja ...
"Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut." 5 Moos. 22:12.
Lain noudattamiseen kuuluu ehdottomana osana myös rangaistustoimenpiteet. 3 Moos. 24:20: ”Ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta; saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin.”
 Jos joku opettaa, että lakiliittoa tulee noudattaa vain osittain, niin kuka on pätevä sanomaan, mitä tulee noudattaa ja mitkä lain osat saa hylätä? Tehkää lista. Vanhassa Testamentissa on noin 600 lakipykälää. Mitkä niistä kuuluisivat meille?

_______________

Weijo Lindroos
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Juhannus ja sauna?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » La 22 Kesä, 2013 17:51

Vähän juhannusjuhlasta.

Onneksi eivät ole keksineet juhannus-saunomiselle uskonnollista sisältöä, kuten itse juhannukselle.
Nämä katolisen kirkon keksimät "juhlat" ovat saaneet sijan lähes kaikkien uskovien elämässä. Raamatun tuntevat kristityt kyllä tietävät, ettei Raamattu opeta viettämään Johannes Kastajan muistojuhlaa, jonka katolinen kirkko keksi keskiajalla.

Mutta juhannus on ihan mukava Suomen keskikesän juhla..., kunhan siihen ei siis sekoiteta katolista uskontoa (=Johannes kastajan päivää).

Tässä aiheesta eräs mielenkiintoinen artikkeli:
http://www.arvioikaa.com/2B13.html

.
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: LAKI- VAI ARMO?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 13 Tammi, 2014 12:21

:idea:

Taas yksi ajatusrykelmä lisää:

Uusi liitto yhdisti juutalaiset ja pakanakristityt. Jumala teki UUDEN liiton nimenomaan juutalaisten kanssa. "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta." Jer. 31:31,32. Tähän uuteen liittoon aukeni tie myös meille pakanoille. "Sillä hän (Jeesus) on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat (juutalaiset sekä pakanat) yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan." Ef. 2:14,15.
Juutalais- ja pakanakristityille on nyt sama yksi Herra, sama kaste ja sama oppi. Ei ole opetusta erikseen juutalaisille ja pakanoille, niin että juutalaiskristityille kuuluisivat vanhan liiton juhla-ajat ja meille pakanoille kirkkovuoden tekstit. Sellaistakin harhaa eräät ovat opettaneet. / Kansalliset tavat juutalaisilla sitoutuvat Mooseksen lakiin, samoin kuin pakana-Suomessa luterilaiseen kansankirkkokulttuuriin. Mutta seurakunnassa meille kaikille kuuluu sama UUDEN liiton opetus.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: LAKI- VAI ARMO?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » La 08 Marras, 2014 16:06

:idea:

Raamattu sanoo lopunajan merkiksi, että "laittomuus pääsee valtaan". Matt. 24:12.
Mitä on laittomuus? -
"Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus." 1 Joh. 3:4.

Synnin eri osa-alueet rehottavat maailmassa mm. haureuden alueella. Ihmiskunta on syvällä moraalisessa rappiotilassa, laittomuudessa.
Laittomuus eli siis SYNTI on päässyt ennen näkemättömään valtaan.

Lue 2 Timot. 3.


:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron