Kolme vastausta

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Kolme vastausta

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 28 Loka, 2015 19:35

Kolme vastausta minulle esitettyihin kysymyksiin:

1. Apostolin virka.

Apostolin virka on kristillisen seurakunnan korkein ja vastuullisin tehtäväalue. Efes. 4:11. Sitä tehtävää, kuten ei muitakaan seurakuntavirkoja, ei kukaan voi itse itselleen ottaa. "Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin." Hebr. 5:4. Jumalan korkea kutsumus havaitaan sitten ennen pitkää seurakunnassa.
Raamatun opetuksen perusteella on sanottava, ettei uskovien pidä tunnustaa tehtäviä, joita joku on itse itselleen valinnut, ilman seurakunnan siunausta.
Korkea kutsumus on siis nähtävä ennen muuta seurakunnassa. Seurakuntalaisten havaittua uskovassa merkit jostain tehtävästä, alkaa asian tutkiminen ja rukoillen koetteleminen ( 1 Tim. 3:10 ), jonka tuloksena seurakunta siunaa tai ei henkilön tehtävään. Esimerkkinä mm. Apt. 13.
Myös tunnusteot ja merkit tulee näkyä, jos joku sanoo itseään apostoliksi: "Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla." 2. Kor. 12:12.
Apostoli pitää kunnia-asianaan, ettei ala rakentaa toisen laskemalle perustukselle. Apostoli Paavali antoi siitä esimerkin, miten hän oli julistanut Jumalan sanaa "tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle." Room. 15:19-20.
Apostoli menee siis uusille alueille, joissa ei vielä toimi Jumalan seurakunta, valtaamaan uusia paikkakuntia Kristukselle ja Hänen seurakunnalleen.
Apostolien tulee toimia saumattomassa yhteistyössä lähettävän seurakunnan paimenten kanssa. Kaikki seurakuntavirat tähtäävät siihen, että kokoamme lampaat yhteen ja sitten pidämme lauman koossa varjellen seurakuntaa irrallaan juoksevilta susilta, ”jotka eivät laumaa säästä”.
Seurakuntavirkojen suhteen ei riitä yksistään tieto tehtävän sisällöstä. Tehtäväkuvauksen lisäksi on oltava myös seurakunnan Yli-Paimenen antamat pätevyydet toimia onnistuneesti.
Tässä linkissä tarkempi kirjoitukseni aiheesta:
http://Jeesus-on-Herra.com/?p=910


2. Turun herätyksen suuntaviivoja

Eräs veli kysyi ensi kerran tapaamaltaan uskovalta. "Toimitko vanhimmiston alaisuudessa?"
Tuo kysymys sai silloin, vuosikymmeniä sitten, minut ajattelemaan asiaa. Tiesin kyllä Raamatun opetuksen, että jokaisen uskossa olevan tulee asettua järjestäytyneen seurakunnan vanhimmiston ym. seurakuntavirkojen piiriin. Olin silloin löytänyt Jumalan seurakunnan kokoukset ja kunnioitin sen johtajia: "Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen." Hebr. 13:17. 1 Tess. 5:12,13.
Vuosien varrella tuo Raamatun totuus on yhä enemmän sisäistynyt, ja olen ymmärtänyt sen olevan merkittävä Jumalan totuus. Jumalan tahto on uskossa oelvien raamatullinen yhteys! Pyhä Henki tahtoo johdattaa jokaisen Jumalan lapsen tiiviiseen seurakuntayhteyteen tukemaan omalta osaltaan erilaisia seurakuntavirkoja, joiden tarkoitus on rakentaa uskovien tarkkarajaista ja raamatullista yhteyttä. Efes. 4:11-16.
Yhteinen tehtävämme on auttaa jokainen Jeesuksen verellä ostettu ihminen seurakuntayhteyteen. Irrallaan kulkevat saavat aikaan hajaannusta.
Seurakuntayhteydestä irrallaan kuljeksijat ovat usein myös työtä vieroksuvia, jotka erilaisin verukkein pyytävät itselleen rahaa, vaikka samanaikaisesti saavat työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea. Sanovat olevansa "uskonvaraisesti" Jumalan työssä. Mutta se ei siis ole totta.
Tässä linkissä Raamatun opetus seurakunnan rahankäytöstä:
http://Jeesus-on-Herra.com/?p=214

Uskossa olevina janoamme ja rukoilemme puhdasta ja totuuden mukaista aitoa herätystä. Sen aika on tullut! Olemmekin jo kuulleet ”sateen kohinan”. 1 Kun. 18:41-45. Tämä siunauksen sade tuo mukanaan pyhän rauhan ja rakkauden uskovien yhteyteen. Jumala siunaa omiaan totuuden ja sovinnollisuuden mielenlaadulla. Tämän tähden pyydämme, ettei kokouspaikkaamme tule riitelijöitä. Siksi ilmoitamme, että kokouspaikkaamme on porttikielto kaikilla riitelijöillä! Tämä on herätyksen kannalta välttämätöntä. Armon ja rakkauden ilmapiiri rikkoontuu riitelystä. Eikä ole kysymys siitä, kuka on oikeassa tai väärässä. Riitelijä on aina poistettava uskovien yhteydestä. Mutta toivotamme tervetulleiksi kaikki ihmiset, jotka tulevat nöyrtyen herätyksen sisälle rakentamaan Jumalan seurakuntaa raamatullisesti yhdessä muiden kanssa, Pyhän Hengen johdossa ja seurakuntavirkojen piirissä. ”Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo Taivaasta. Herra antaa meille kaikkea hyvää!” Psalmi 85:11-13. Näin nyt tapahtuu Jumalan rauhaa rakastavien keskuudessa. Turun uskovien yhteisessä kokouspaikassa Läntinen Pitkäkatu 33. ei kenenkään tarvitse pelätä riitelyä.

Jumalan lasten joukossa on aina ollut myös herätystä estäviä ihmisiä, jotka eivät kykene yhteisyötöhön järjestäytyneen seurakunnan puitteissa, vaan tahtovat keplotella eräänlaisina "yksityisyrittäjinä", jotka ”kiskovat teistä hyötyä” eli pyytävät uskovilta itselleen rahaa. He ovat yleensä myös työtä vieroksuvia. Juuda 16-20. 2 Piet. 2:2,3. Tässä linkissä tarkennus siihen:
http://Jeesus-on-Herra.com/?p=1078


3. Läpinäkyvyys eli julkisuus.

”Sillä minä en usko minkään näistä asioista olevan häneltä salassa; eiväthän nämä ole missään syrjäsopessa tapahtuneet.” Apt. 26:26. Kristillisen seurakuntatyön tulee olla julkista. Mutta esim. sielunhoidolliset asiat ovat salassapitovelvollisuuden piirissä.
Siis onko Jumalan tahto paljastaa väärintekijät julkisesti ja siten saattaa heidät julkisen häpeän alaiseksi? Mitä Raamattu siitä sanoo? -
Jumala kunnioittaa sellaista, "joka ei panettele kielellänsä, joka ei tee toiselle pahaa eikä saata lähimmäistään häväistyksen alaiseksi." Psalmi 15:3.
”Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise.” Snl. 25:9.
”Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.” Snl. 25:2.
Entä miten voimme ajatella Jeesuksen opetuksen, Luuk 12:2,3:
”Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sen tähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammiossa, se katoilta julistetaan” ? Saman suuntainen asia Matt. 10:27: ”Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta.”
Mikään asiamme ei ole salassa Jumalalta. Mm. Psalmi 139.
Mutta Raamatun mukaan Jeesuksen veri peittää kaikki entiset synnit. Eikä niitä siis enää pidä katoilta kuuluttaa. ”Kaikki heidän syntinsä Sinä heität meren syvyyteen.” Miika 7:18,19. ".. unhottaen sen, mikä on takana.." Filip. 3:13,14. 2 Kor. 5:17.
Emme siis huutele ”pimeässä” kuulemiamme toisten virheitä ja syntejä julkisuuteen. Nehän ovat meren syvyydessä. Ko. Raamatun kohdassa on siis kyse jostain aivan muusta!!! –
Jeesuksen opetus tarkoittaa, että Kristityn ei koskaan tule puhua tai tehdä mitään sellaista, mikä ei kestäisi päivänvaloa ja minkä paljastumista hän pelkäisi. Mutta jos lankeemus tulee, niin asia tulee tunnustaa eli tuoda valoon. ”Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa!” Ja kun olet tunnustanut syntisi esim. sielunhoitajalle, ei hän ole oikeutettu asiaa enää muistelemaan. Kuulemamme ihmisten heikkoudet, virheet ja lankeemukset ovat salassa pidettäviä. Niitä ei ole oikeus julkisesti setviä.

Mutta Jumalan siunattu Raamatun Totuus ei salli salassa oloa, vaan se pitää tuoda esiin. Evankeliumi Jeesuksen verestä ei piilottele itseään, vaan tahtoo tulla ilmi joka paikassa ja tilanteessa. "Tarjolla pitäessänne Jumalan Sanaa". Filip.2:15,16. "Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla salassa."
Totuus, joka siis tulee katoiltakin julistaa, on Jumalan Sana, ei meidän virheemme. Totuus, joka siis tulee katoiltakin julistaa, on Jumalan Sana, ei meidän virheemme. Uskovien vioista puhuminen julkisesti on yleensä alhaista. Efes. 4:29-30.
Langenneen nuhtelu tulee tapahtua Matt. 18:15-17 johdannolla. Ensin kahden kesken, sitten toisen kanssa; lopuksi julkisesti ellei parannusta tapahdu. ”Ilmoita seurakunnalle!” Matt. 18:17. Seurakunnan tulee siis olla konkreettinen, jolle voi tehdä ilmoituksen.
Totuuden Sanan vihollisia tulee ojentaa sopivalla ja sopimattomalla ajalla, että he kääntyisivät. 2 Tim. 4.
Jumala sanoo:
Puhu Sanaa rohkeasti pilkasta ja jopa vainosta huolimatta. Älä pelkää,.. "vastustajia missään kohden säikähtämättä." Filip. 1:28.
Minä olen sinun kanssasi silloin, kun sanasi on Totuuden Sanaa. Vahvistan Sanani niille kuulijoille, jotka rakastavat Totuuttani.

W.L.Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2561
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Kolme vastausta

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 29 Loka, 2015 18:29

-

Ja sitten lisäksi puhevideo aiheesta:

https://youtu.be/O4bma8wUnbw
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2561
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron