Narsismi kristittyjen keskuudessa

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 20 Marras, 2015 11:50

Jumala näkee luomansa ihmisen sisäisen elämän kaikkine hienouksineen. Mutta Häneltä ei jää myöskään huomaamatta luomansa kauneuden turmeltuminen. ”Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 1 Sam. 16:7. ”Mikään luotu ei ole Hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.” Hebr. 4:13. Hän tuntee sydäntemme pimeimmätkin sopukat, ajatusten lähteet sekä tekojemme motiivit yms., vaikka ne usein ovat salassa ihmiseltä itseltäänkin. Tämän tähden meille on annettu opettava kehotus: ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Sananl. 4:23. – Sydän Raamatussa tarkoittaa persoonallisuuden keskusta, ihmisen keskiötä. –

NARSISMISTA PARANTUMINEN
Narsistisesta luonnehäiriöstä parantuminen on erittäin vaikeaa. Parantuminen on vaikeaa, koska luonnehäiriöinen ei yleensä itse näe sairauttaan. Hänen mahdollisuutensa päästä rehelliseen avautumiseen ja nöyrtymiseen on lukossa, koska hän itse on elämänsä keskipiste. Kun joku kertoo mistä asiasta tahansa, vääntää narsisti asian itseensä kertoen mm., miten ”minulla, minä, minusta.. minä, minä ja minä”. Narsismi on eräänlainen sisäinen kehitysvamma, joka on syvemmällä ihmisen persoonallisuudessa kuin esim. vakavan luokan alkoholismi tai homous.
Vaikeimpia narsisteja ovat sellaiset, jotka kokevat heihin kohdistuneet ”syytökset” vain haukkumisiksi ja sen johdosta alkavat peittää sairauttaan. Eräät opettelevat esim. pyytämään anteeksi tai jopa vuodattamaan ”krokotiilinkyyneleitä”, jos huomaavat siitä olevan heille hyötyä. - ”Krokotiilien esiintymisalueilla kerrotaan tarinoita, joissa krokotiili ensin itkee nähdessään ihmisen, ja sitten syö tämän.” Wikipedia. Narsistin lähimmäiset näkevät sellaiset kyyneleet pelkäksi teeskentelyksi. Luonnehäiriöinen ei näe lähimmäistensä hätää, vaan saattaa jopa nauraa kärsivälle. Säälitunteen, empatian puute on narsismin eräs oleellinen osa. Narsisti ei osaa todellisesti katua ja olla pahoillaan tekemistään virheistä.
Ylpeys on narsismin pohjana. Mutta ylpeys ja narsismi pitää osata erottaa toisistaan. Ylpeydestä voi päästä nöyrtymällä ja pyytämällä siihen apua Jumalalta. ”Hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat.” Dan. 4:34. Jeesus sovitti ristillä ennen muuta ylpeyden synnin, josta kaikki muu synti on alkuisin. Ensimmäinen syntihän oli paholaisen lankeemus Taivaassa, jossa se aikoi korottaa itsensä Jumalan paikalle: ”Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'” Jes. 14:13,14. Hes. 28:13-17. Tuo narsisti-Saatanan lankeemus toi maailmaan synnin ja kirouksen. Mutta Jeesus ”nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti” sovittaessaan syntimme verellään. Filip. 2:8-11. Hän ansaitsi meille vapauden synnin siteistä, täyden anteeksiantamuksen ja parantumisen synnin jäljistä, myös narsismista. Parantuminen ei ole mahdollista ilman Jeesusta. Mutta parantuminen edellyttää ihmisen ”alitajunnassa” olevan narsismin nousemista asianomaisen tietoisuuteen. Tätäkään eivät ihmiset voi saada aikaan. Tarvitaan Jumalan Pyhä Henki, joka ainoastaan voi saada ihmisen näkemään syntinsä. Joh. 16:8-13. Terve syntisyyden näkeminen ja tunnustaminen auttaa jopa narsistin parantumisprosessin alkuun. "Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä!" 1 Joh. 1:9. Samoin tapahtuu esim. homojen tai alkoholistien kohdalla heidän havaitessaan ja tunnustaessaan syntinsä inhottavaksi ja rumaksi. Siinä synnintunnossa he nöyrästi ja rehellisesti katuen saavat ottaa Jumalalta vastaan voiman luopua synnistään. Mutta vaikka esim. homo tekee parannuksen eli lopettaa synnin tekemisen, saattaa tuo synnin taipumus jäädä vaivaamaan pitkäksikin aikaa. Samoin on narsistin laita. Hänen sydämensä ajatukset ovat kieroutuneita. Jossain tapauksessa hänessä oleva koston luonne tahtoo edelleen pahaa niille, joita hän vihaa. Narsisti iloitsee, jos hänen vihamiehensä joutuu vaikeuksiin. Siinä luonnehäiriöiselle eräs varma tilanteensa tunnistamisavain. On myös hyvä muistaa, että ”joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta.” Sananl. 17:5. Yleensä heiltä puuttuu myötätuntoisuus. He ovat kylmiä ja kovia ja toisaalta kuin pieniä uhmaikäisiä lapsia.
Tosiasia kuitenkin on, että sisimmässämme on uusi luomus, ja vanha on kadonnut. 2 Kor. 5:17. Mutta yhtä varma tosiasia on, että uusi luomus ilmentää itseään vanhan olemuksemme kautta. Pyhä Henki käyttää usein meissä olevaa tunne-elämää ilmaistessaan Jumalan hyvyyttä.

Hengen hedelmä näkyy ulkoisessa käytöksessämme ja suhtautumisessa lähimmäisiimme. Gal. 5:22. Narsistilla tunne-elämä on jäänyt kehittymättä. Siksi heissä ei näy AITOA Pyhän Hengen toimintaa, vaikka sanat olisivatkin oikeita. Room. 16:17,18. He eivät useinkaan osaa erottaa hyvää pahasta.
Vasta siinä vaiheessa, kun olemme irti ruumiistamme ja saaneet uuden kirkastetun ikuisuusruumiin, olemme vapaat lihan ruumiin vajavuuksista. 1 Kor. 13:10. Filip. 3:20,21. Pyhityselämä koskee ennen muuta vanhan ihmisemme alistamista uuden alaisuuteen. ”Pitäkää itsenne synnille kuolleina!” (Room. 6:11) tarkoittaa, että emme enää toteuta vanhan synti-ihmisen taipumuksia, vaan annamme ulkoisen ihmisemme kokonaan Jumalalle. ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” 1 Tess. 5:23.
”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi..” Room. 12:1.
"Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!" Matt. 23:26.
Tunnistamme narsistin mm. siten, että hän ei voi alistua seurakuntakuriin. Hänen on mahdoton totella ja olla alamainen tai ylipäänsä tunnustaa auktoriteetteja. Hän ei kerta kaikkiaan pysty hyväksymään Raamatun opetusta Ef. 5:21: ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” Ja 1. Piet. 5:5: ”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon". Narsistille on suorastaan mahdoton ajatuskin hyväksyä opetus Hebr. 13:17: ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili..” Katso myös 1 Tess. 5:12,13. He tahtovat toimia omin päin, ilman valvontaa. Usein siihen sisältyy myös rahanahneus. Narsisti voi ilman omantunnon vaivoja pyytää ja ottaa vastaan muilta uskovilta rahaa itselleen. 2 Tess. 3. luvun opetukset eivät koske heitä. ”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.” 2 Tess. 3:6-12.

Seurakunnassa tulee ohjata ihmiset rehelliseen ansiotyöhön.
Uskovien keskuudessa narsisti tahtoo loistaa esiintymisellään, saada huomiota ja paistatella ihmissuosion neonvaloissa. Niin teki mm. Raamatussa mainittu Simon noita: ”Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa..” Apt. 8:13. Filippuksen seurassa oli näkyvä paikka. Uskovien keskuudessa olevan narsistin tunnistaakin siitä, että hän hakeutuu mielellään seurakunnan johtohenkilöiden seuraan yrittäen alistaa heitäkin tahtonsa alle. Meidän ei tule sivuuttaa Raamatun opetusta, jota tulee soveltaa seurakunnassa uusiin mukaan tulijoihin: ”Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille: "Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: 'Ystäväni, astu ylemmäksi.' Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään." Luuk. 14:7-11.
"Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle." Sananl. 25:6. Niitä itse itsensä suuriksi korottajia, profeettoja ja apostoleja on uskovien keskuudessa. Se on eräs narsismin tunnusmerkki.
Saadakseen vaikutusvaltaa, rahaa ja arvostusta narsisti on valmis joskus puhumaan jopa totta, ja vaikka toivottamaan muiden nähden siunausta vihaamalleen ihmiselle, näyttääkseen ihmisille hurskauttaan. He osaavat ottaa yleisönsä ollen joskus suorastaan valloittavia persoonia.
Hengellinen ihminen näkee sellaisen läpi. Eikä se aina ole kevyttä katseltavaa.

Mutta siis, narsistikin voi parantua. Sitä ei tämän maailman psykiatria tietääkseni tunnusta. Mutta kristittyinä tiedämme, että Jeesus voi korjata kieroimmankin luonteen syvät vauriot. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Mikäli joku on joutunut törmäyskurssille narsistin kanssa, on lähes ainoa keino laittaa hänet kokonaan elämänpiirin ulkopuolelle. Tämä on suorastaan välttämätöntä sovinnollisuuden tähden. Jumala sallii tämän ratkaisun. Se ei kuitenkaan ole helppoa, esim. Raamatun edessä. Eikä se ole kivuton ratkaisu, koska narsisti on ohjelmoitu vahingoittamaan myös paljastajansa ystäväsuhteita. Sen hän tekeekin harkiten ja siksi taitavasti juonitellen. Olen joutunut seuraamaan sellaista. Mutta Jumalan siunaus on auttanut uskovia edellä mainitun neuvon kanssa. Niitä autettavia uhreja on vuosien varrella ollut muutama. Jotkut heistä ovat joutuneet sisäisesti pitkään kestäviin ristiriitoihin.
Eikä narsisti luovuta helposti uhristaan, jonka on ottanut hampaisiinsa. Demoninen voima pistää hänet yhä uudestaan vainoamaan uhriaan. Tämän tähden olen harkinnut vakavasti, että pitäisikö narsisti paljastaa julkisesti nimeltä mainiten? Näin moni saattaisi varjeltua heidän raateluhampailtaan.
Mitä mieltä olette?
Katso esim. 1 Tim. 1:19,20 ja 2 Tim. 2:17.
Vain Jeesus voi auttaa narsistin paranemisessa. Mutta se on pitkä prosessi. Oireileva narsisti on useinkin pidettävä poissa uskovien joukosta.

Vielä sellainen ajatus narsistisesta henkilöstä, että he ovat joskus älykkäitä. Se ilmenee mm. siten, että osaavat taitavasti selittää itsensä ulos vaikeimmistakin tilanteista, ja näin esittävät itsensä viattomiksi ja puhtaiksi, vaikka olisivat tehneet miten rumia virheitä.
Ja narsisti tahtoo kostaa niille, jotka ovat paljastaneet heidät. Siihen he käyttävät mitä ovelimpia keinoja, mm. tunkeutumalla heidät paljastaneen ihmisen kaveripiireihin esiintyen siellä erittäin hurmaavina ja hyvinä ihmisinä. Sen kautta he vähitellen saavat aikaan riitaisuutta uskovien välille. Narsistin hedelmä on aina huonoa.
Ja siis, usein heidän tarkoituksensa on jollain keinoin saada ihmiset antamaan heille rahaa.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja Uusiluomus » Pe 20 Marras, 2015 16:46

[size=150]Tunnustan etten jaksanut lukea vielä, kun oli niin pitkä kirjoitus, mutta viimeisen kappaleen luin ja siitä haluan olla samaa mieltä.

Olen kyllä hieman ihmeissäni siitä, kun uskovien keskuuteenkin tulevat erilaiset, miksi niitä sanoisin, asiat kuitenkin, jotka liittyvät psykologiaan ja psykiatriaan. Hyvä, että tällä kansakoulusivistykselläni edes osaan kirjoittaa tuollaisia termejä kuin em ovat.

Itse olen silloin, kun tälläisiin keskusteluihin olen joutunut osallistumaan, vastustanut juuri tuota, kun on sanottu ettei asialle voi mitään, vaan kysymys on parantumattomasta luonneviasta. Olen ihmetellyt miksi uskova ihminen ei tuossa asiassa näe, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Sairaudet Hän voi parantaa. Eri asia on, jos on kysymys synnistä, missä ihminen elää, siis lihan teosta. Siihen auttaa vain parannuksen teko.[/size

Mutta näitä erilaisia diagsooneja psykologiaan liittyen tuntuu tulevan koko ajan lisää. Viimeisin, jonka huomasin eräästä ohjelmasta, oli erityisherkkyys, joka tietenkin vaikuttaa siihen, miten ihminen reakoi asioihin. Ohjelmassa korostettiin kyllä, ettei ole kysymys sairaudesta. Mutta muutaman päivän sisällä huomasin, että uskovien foorumilla kyseinen asia oli puheen aiheena.
Kyllä ihmettelen!
En ihmettele sitä. että maailmassa terveydenhoitoon liittyen, tulee erilaisia psykologiaan liittyviä "tauteja", mutta pitääkö meidän uskovien mennä kaikkeen mukaan. Täytyykö minun niistä tietää?

Olen lukenut kuinka lääkärit ovat varoittaneet meitä tavallisia ihmisiä tekemästä tuollaisia diagnooseja,sanomalla esim., ettei kaikki expuolisot suinkaan ole narsisteja. Nyt en väitä etteikö ole ihmisiä, jotka ovat luonnevikaisia, mutta vierastan psykologian sekoittamisesta hengelliseen elämään. Maailma kyllä pitää huolen siitä, että uskoontullut leimataan mieleltään sairaaksi.Itsekkin olen syyllistynyt siihen ateistina ollessani. Nyt tiedän vuorenvarmasti ettei kukaan sekoa sen vuoksi, että tulee uskoon.(Parantua voi.) Olen sanonut, että jos sairastun mieleltäni, niin uskoni Jeesukseen ei siihen kyllä ole vaikuttanut, muuten kuin niin, että sairaanakin on parempi kulkea Hänen,Jeesuksen, kanssa.

Uskon kyllä siihen, että äärimmäinen itsekkyys, itsepäisyys voi sairastuttaa ihmisen. Uskovaisenkin. Ja ehkä juuri uskovaisen.Galatalaiskirjeestä selviää mikä lihan teoista on seurauksena. Jaakobin kirjeestä tulee myös mieleen, se, miksi rukousvastaukset voivat jäädä saamatta. Siis voimme jopa anoa Jumalalta asioita itsekkästi, kuluttaaksemme sen himoissamme, niinkuin Jaakob kirjoittaa.

Gal.5:19-21, Jaak.4:3


Pitkästi nyt kirjoitin vaikka tärkein asia oli heti alussa. Mutta tuo psykologian tulo meidän uskovien keskuuteen minua kyllä mietityttää. Myönnän, että olen paljonkin mustavalkoinen joissakin asioissa. Ja yksi on se, että syntien tunnustaminen ja parannuksen teko tekee ihmisen uudeksi kokonaan. Ja sen jälkeen on tärkeeää vaeltaa Hengessä, niin emme lihan himoa täytä.Ja kun lihallisuuteen sorrumme samaa reseppiä täytyy noudattaa ja vielä yksi tärkeä asia; anteeksiantaminen. Ja se mielenlaatu, joka myös oli Herrallamme Jeesuksella, Hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan Kaltainen, vaikka Hänellä olikin Jumalan Muoto. Fil.2:5-8.
Jeesus on näyttänyt meille kaikella esimerkillään tietä ja Hän lupaa vielä Henkensä kautta meitä johdattaa.
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli... Fil.2:5
Uusiluomus
 
Viestit: 264
Liittynyt: La 25 Syys, 2010 15:39

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 20 Marras, 2015 17:22

Ei aloituskirjoitusta pidä tulkita maailmalliseksi terveys- tai sairaustiedotteeksi. Siinä ei ole kysymys psykologiasta, vaan hengellisen elämän keskellä toimivasta eksytyksestä nimeltä narsismi.
Jeesus johdattaa tämän asian esille ottamisen kautta auttamaan narsisteja ja sellaisten uhreja.
:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 25 Marras, 2015 12:12

Eräs yleisesti havaittava piirre narsistisissa ihmisissä on, että he tahtovat olla merkittäviä henkilöitä. He toivovat heistä puhuttavan, joko hyvää tai pahaa, saadakseen olla tapetilla. Näin he sitten uskovat olevansa suuria merkkihenkilöitä. On siis pidättäydyttävä puhumasta julkisesti heistä tai edes heidän virheistään. Hehän tahtovat mielellään, että heistä väitellään.
Mutta myös monet todellisesti merkittävät henkilöt nousevat tapetille ilman omaa pyrkimystään esimerkiksi tehtävänsä tuoman julkisuuden tähden. Niitä ovat mm. Raamatun henkilöt.

Jeesus oli kiistelty Henkilö:
"Hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä", mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan Hän villitsee kansan". Joh. 7:12.
Mutta Jeesus ei milloinkaan tahtonut loistaa parrasvaloissa, vaan päinvastoin, Hän ei pitänyt ääntä itsestään:
"Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta, kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon." Matt. 12:19,20.
Jeesus opetti esimerkillään, että sanoman tulee olla esillä ja sanoman tuojat taustalla. Sama linja oli esim. Paavalilla. Hän ei korottanut itseään, vaan sanomaa, joka auttaa kuulijat Pyhän Hengen vaikutuspiiriin:
"Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että Hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden." 2 Kor. 4:5. / 1 Tess. 2:5,6.

Lisää tästä:
http://www.Jeesus-on-Herra.com

.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Su 10 Huhti, 2016 11:33

Tässä linkissä lisää mielenkiintoisia näkemyksiä narsismista:
http://www.studio55.fi/hyvinvointi/arti ... ina/133854
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » La 08 Loka, 2016 18:35

Tässä vielä yhteenveto aiheesta:

Narsismi kristittyjen keskuudessa

Jumala näkee luomansa ihmisen sisäisen elämän kaikkine hienouksineen. Mutta Häneltä ei jää myöskään huomaamatta luomansa kauneuden turmeltuminen. ”Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 1 Sam. 16:7. ”Mikään luotu ei ole Hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.” Hebr. 4:13. Hän tuntee sydäntemme pimeimmätkin sopukat, ajatusten lähteet sekä tekojemme motiivit yms., vaikka ne usein ovat salassa ihmiseltä itseltäänkin. Tämän tähden meille on annettu opettava kehotus: ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Sananl. 4:23. – Sydän Raamatussa tarkoittaa persoonallisuuden keskusta, ihmisen keskiötä. –

NARSISMISTA PARANTUMINEN
Narsistisesta luonnehäiriöstä parantuminen on erittäin vaikeaa. Parantuminen on vaikeaa, koska luonnehäiriöinen ei yleensä itse näe sairauttaan. Hänen mahdollisuutensa päästä rehelliseen avautumiseen ja nöyrtymiseen on lukossa, koska hän itse on elämänsä keskipiste. Kun joku kertoo mistä asiasta tahansa, vääntää narsisti asian itseensä kertoen mm., miten ”minulla, minä, minusta.. minä, minä ja minä”. Narsismi on eräänlainen sisäinen kehitysvamma, joka on syvemmällä ihmisen persoonallisuudessa kuin esim. vakavan luokan alkoholismi tai homous.
Vaikeimpia narsisteja ovat sellaiset, jotka kokevat heihin kohdistuneet ”syytökset” vain haukkumisiksi ja sen johdosta alkavat peittää sairauttaan. Eräät opettelevat esim. pyytämään anteeksi tai jopa vuodattamaan ”krokotiilinkyyneleitä”, jos huomaavat siitä olevan heille hyötyä. - ”Krokotiilien esiintymisalueilla kerrotaan tarinoita, joissa krokotiili ensin itkee nähdessään ihmisen, ja sitten syö tämän.” Wikipedia. Narsistin lähimmäiset näkevät sellaiset kyyneleet pelkäksi teeskentelyksi. Luonnehäiriöinen ei näe lähimmäistensä hätää, vaan saattaa jopa nauraa kärsivälle. Säälitunteen, empatian puute on narsismin eräs oleellinen osa. Narsisti ei osaa todellisesti katua ja olla pahoillaan tekemistään virheistä.
Ylpeys on narsismin pohjana. Mutta ylpeys ja narsismi pitää osata erottaa toisistaan. Ylpeydestä voi päästä nöyrtymällä ja pyytämällä siihen apua Jumalalta. ”Hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat.” Dan. 4:34. Jeesus sovitti ristillä ennen muuta ylpeyden synnin, josta kaikki muu synti on alkuisin. Ensimmäinen syntihän oli paholaisen lankeemus Taivaassa, jossa se aikoi korottaa itsensä Jumalan paikalle: ”Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'” Jes. 14:13,14. Hes. 28:13-17. Tuo narsisti-Saatanan lankeemus toi maailmaan synnin ja kirouksen. Mutta Jeesus ”nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti” sovittaessaan syntimme verellään. Filip. 2:8-11. Hän ansaitsi meille vapauden synnin siteistä, täyden anteeksiantamuksen ja parantumisen synnin jäljistä, myös narsismista. Parantuminen ei ole mahdollista ilman Jeesusta. Mutta parantuminen edellyttää ihmisen ”alitajunnassa” olevan narsismin nousemista asianomaisen tietoisuuteen. Tätäkään eivät ihmiset voi saada aikaan. Tarvitaan Jumalan Pyhä Henki, joka ainoastaan voi saada ihmisen näkemään syntinsä. Joh. 16:8-13. Terve syntisyyden näkeminen ja tunnustaminen auttaa jopa narsistin parantumisprosessin alkuun. "Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä!" 1 Joh. 1:9. Samoin tapahtuu esim. homojen tai alkoholistien kohdalla heidän havaitessaan ja tunnustaessaan syntinsä inhottavaksi ja rumaksi. Siinä synnintunnossa he nöyrästi ja rehellisesti katuen saavat ottaa Jumalalta vastaan voiman luopua synnistään. Mutta vaikka esim. homo tekee parannuksen eli lopettaa synnin tekemisen, saattaa tuo synnin taipumus jäädä vaivaamaan pitkäksikin aikaa. Samoin on narsistin laita. Hänen sydämensä ajatukset ovat kieroutuneita. Jossain tapauksessa hänessä oleva koston luonne tahtoo edelleen pahaa niille, joita hän vihaa. Narsisti iloitsee, jos hänen vihamiehensä joutuu vaikeuksiin. Siinä luonnehäiriöiselle eräs varma tilanteensa tunnistamisavain. On myös hyvä muistaa, että ”joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta.” Sananl. 17:5. Yleensä heiltä puuttuu myötätuntoisuus. He ovat kylmiä ja kovia ja toisaalta kuin pieniä uhmaikäisiä lapsia.
Tosiasia kuitenkin on, että sisimmässämme on uusi luomus, ja vanha on kadonnut. 2 Kor. 5:17. Mutta yhtä varma tosiasia on, että uusi luomus ilmentää itseään vanhan olemuksemme kautta. Pyhä Henki käyttää usein meissä olevaa tunne-elämää ilmaistessaan Jumalan hyvyyttä.

Hengen hedelmä näkyy ulkoisessa käytöksessämme ja suhtautumisessa lähimmäisiimme. Gal. 5:22. Narsistilla tunne-elämä on jäänyt kehittymättä. Siksi heissä ei näy AITOA Pyhän Hengen toimintaa, vaikka sanat olisivatkin oikeita. Room. 16:17,18. He eivät useinkaan osaa erottaa hyvää pahasta.
Vasta siinä vaiheessa, kun olemme irti ruumiistamme ja saaneet uuden kirkastetun ikuisuusruumiin, olemme vapaat lihan ruumiin vajavuuksista. 1 Kor. 13:10. Filip. 3:20,21. Pyhityselämä koskee ennen muuta vanhan ihmisemme alistamista uuden alaisuuteen. ”Pitäkää itsenne synnille kuolleina!” (Room. 6:11) tarkoittaa, että emme enää toteuta vanhan synti-ihmisen taipumuksia, vaan annamme ulkoisen ihmisemme kokonaan Jumalalle. ”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” 1 Tess. 5:23.
”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi..” Room. 12:1.
"Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!" Matt. 23:26.
Tunnistamme narsistin mm. siten, että hän ei voi alistua seurakuntakuriin. Hänen on mahdoton totella ja olla alamainen tai ylipäänsä tunnustaa auktoriteetteja. Hän ei kerta kaikkiaan pysty hyväksymään Raamatun opetusta Ef. 5:21: ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” Ja 1. Piet. 5:5: ”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon". Narsistille on suorastaan mahdoton ajatuskin hyväksyä opetus Hebr. 13:17: ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili..” Katso myös 1 Tess. 5:12,13. He tahtovat toimia omin päin, ilman valvontaa. Usein siihen sisältyy myös rahanahneus. Narsisti voi ilman omantunnon vaivoja pyytää ja ottaa vastaan muilta uskovilta rahaa itselleen. 2 Tess. 3. luvun opetukset eivät koske heitä. ”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet. Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.” 2 Tess. 3:6-12.
Seurakunnassa tulee ohjata ihmiset rehelliseen ansiotyöhön.
Uskovien keskuudessa narsisti tahtoo loistaa esiintymisellään, saada huomiota ja paistatella ihmissuosion neonvaloissa. Niin teki mm. Raamatussa mainittu Simon noita: ”Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa..” Apt. 8:13. Filippuksen seurassa oli näkyvä paikka. Uskovien keskuudessa olevan narsistin tunnistaakin siitä, että hän hakeutuu mielellään seurakunnan johtohenkilöiden seuraan yrittäen alistaa heitäkin tahtonsa alle. Meidän ei tule sivuuttaa Raamatun opetusta, jota tulee soveltaa seurakunnassa uusiin mukaan tulijoihin: ”Ja huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille: "Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: 'Anna tälle sija', ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: 'Ystäväni, astu ylemmäksi.' Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään." Luuk. 14:7-11.
"Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle." Sananl. 25:6.
Saadakseen vaikutusvaltaa, rahaa ja arvostusta narsisti on valmis puhumaan jopa totta, ja vaikka toivottamaan muiden nähden siunausta vihaamalleen ihmiselle, näyttääkseen ihmisille hurskauttaan. He osaavat ottaa yleisönsä ollen joskus suorastaan valloittavia persoonia.
Hengellinen ihminen näkee sellaisen läpi. Eikä se aina ole kevyttä katseltavaa.

Mutta siis, narsistikin voi parantua. Sitä ei tämän maailman psykiatria tietääkseni tunnusta. Mutta kristittyinä tiedämme, että Jeesus voi korjata kieroimmankin luonteen syvät vauriot. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Mikäli joku on joutunut törmäyskurssille narsistin kanssa, on lähes ainoa keino laittaa hänet kokonaan elämänpiirin ulkopuolelle. Tämä on suorastaan välttämätöntä sovinnollisuuden tähden. Jumala sallii tämän ratkaisun. Se ei kuitenkaan ole helppoa, esim. Raamatun edessä. Eikä se ole kivuton ratkaisu, koska narsisti on ohjelmoitu vahingoittamaan myös paljastajansa ystäväsuhteita. Sen hän tekeekin harkiten ja siksi taitavasti juonitellen. Olen joutunut seuraamaan sellaista. Mutta Jumalan siunaus on auttanut uskovia edellä mainitun neuvon kanssa. Niitä autettavia uhreja on vuosien varrella ollut muutama. Jotkut heistä ovat joutuneet sisäisesti pitkään kestäviin ristiriitoihin.
Eikä narsisti luovuta helposti uhristaan, jonka on ottanut hampaisiinsa. Demoninen voima pistää hänet yhä uudestaan vainoamaan uhriaan. Tämän tähden olen harkinnut vakavasti, että pitäisikö narsisti paljastaa julkisesti nimeltä mainiten? Näin moni saattaisi varjeltua heidän raateluhampailtaan.
Mitä mieltä olette?
Katso esim. 1 Tim. 1:19,20 ja 2 Tim. 2:17.
Vain Jeesus voi auttaa narsistin paranemisessa. Mutta se on pitkä prosessi. Oireileva narsisti on useinkin pidettävä poissa uskovien joukosta.

Vielä sellainen ajatus narsistisesta henkilöstä, että he ovat joskus älykkäitä. Se ilmenee mm. siten, että osaavat taitavasti selittää itsensä ulos vaikeimmistakin tilanteista, ja näin esittävät itsensä viattomiksi ja puhtaiksi, vaikka olisivat tehneet miten rumia virheitä.
Ja narsisti tahtoo kostaa niille, jotka ovat paljastaneet heidät. Siihen he käyttävät mitä ovelimpia keinoja, mm. tunkeutumalla heidät paljastaneen ihmisen kaveripiireihin esiintyen siellä erittäin hurmaavina ja hyvinä ihmisinä. Sen kautta he vähitellen saavat aikaan riitaisuutta uskovien välille. Narsistin hedelmä on aina huonoa. Usein heidän tarkoituksensa on myös jollain keinoin saada ihmiset antamaan heille rahaa.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Narsismi kristittyjen keskuudessa

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 23 Marras, 2016 21:52

Tässä linkissä lisää keskustelua aiheesta:

http://keskustelu.suomi24.fi/t/14470945 ... t-86364985
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2567
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron