ISRAEL-RAPORTTI 10. kesäkuuta 2010

Tiedotteita ja keskustelua aiheesta!

ISRAEL-RAPORTTI 10. kesäkuuta 2010

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Pe 11 Kesä, 2010 10:16


ISRAEL-RAPORTTI 10. kesäkuuta 2010

TÄMÄN VIIKON UUTISIA:

» 1. MIKSI ISRAEL EI HALUA KANSAINVÄLISTÄ TUTKIMUSTA

» 2. LYHYESTI

» 3. VÄLÄHDYS HISTORIAAN: 22. KESÄKUUTA 1916

* * * * * * * * * * * *


1. MIKSI ISRAEL EI HALUA KANSAINVÄLISTÄ TUTKIMUSTA

Gazan-laivan ja Marmara-aluksen tapahtumien jälkeen Israelin johtajat ovat nyt kovan painostuksen alla perustaa komitea, joka tutkisi tapahtuman. Paine tulee niin Israelin sisältä kuin kansainväliseltä yhteisöltäkin. Muutama päivä sitten kymmenen Israelin laivaston reservin kapteenia pyysi puolueettoman paneelin perustamista tutkimaan neljää erityisaluetta esimerkiksi sitä, miksi sotilaat eivät olleet asianmukaisesti aseistettuja ja miksi Israelin puolustusvoimat (IDF) ei tiennyt millainen vastustus oli odottamassa heitä veneillä. Nyt on päätetty, että komitea selvittää operaation sotilaallisen puolen.

Kansainvälinen yhteisö haluaa ulkomaisten asiantuntijoiden komitean tutkimaan tapausta. Netanyahun hallitus ei halua ulkomaalaisia tutkimaan IDF-operaatioita, koska sellainen tekisi Israelista banaanivaltion ja loisi vaarallisen ennakkotapauksen tulevaisuutta varten. On kuitenkin todennäköistä, että Netanyahu sallii yhden tai kahden ulkomaalaisen jäsenen liittyvän Israelin johdolla toimivaan komiteaan. Israelille on tärkeää, että tapahtumaan johtaneet syyt tulee tutkia, mutta koska tähän sisältyy Turkin salainen osallistuminen saattueen kokoonpanoon ja lähettämiseen, on epätodennäköistä, että perusteellinen tutkimus voidaan suorittaa. Turkki todennäköisesti ei suostu tähän.

Vaikka Israel on ahkera perustamaan komiteoita saadakseen Yhdysvaltain hyväksynnän, seuraavan saattueen sanotaan olevan tulossa. Ahmadinejadin tiistaina Turkissa pitämän puheen mukaan iranilainen kolmen aluksen saattue mukanaan "vapaaehtoisia merijalkaväen joukkoja" on tulossa antamaan israelilaisille opetuksen. Debkafilen mukaan tämän saattueen saapuminen on ajoitettu samaan aikaan, kun turvallisuusneuvostossa käsitellään Marmaran tapausta. Neuvoston jäsenet Turkki, Brasilia ja Libanon kääntävät keskustelut siten keskittymään odotettuun uuteen tapahtumaan.

Kommentti:
Israelin haluttomuus kansainvälisen yhteisön vaatimukseen on julkisuudessa ymmärretty tarkoittavan sitä, että Israelilla on jotain salattavaa. Poliitikot, tutkijat ja media häpeällisesti heittävät kaikenlaisia syytöksiä Israelia vastaan tietäen, että he eivät joudu vastaamaan väitteistään, sillä Israel ei koskaan salli kansainvälistä tutkimusta. Sillä ei ole väliä, millaisen tutkimuksen Israel sallii, sillä se tuskin riittää Israelin mustamaalaajille, jotka jo ovat päättäneet omasta mielipiteestään. Monet heistä olivat luultavasti päättäneet tarinan kulun jo ennen kuin veneet lähtivät Turkista.

Kuten tavallista, Israelin puolustautumisessa käytetään tietyn aikaa selittämiseen ja harkintaan. Tämä on aina Israelin varjopuoli: Israelin viholliset tarjoavat yksinkertaisen ja emotionaalisen version tapahtumista, joka Israelin on tämän jälkeen selvitettävä ja todistettava perättömäksi. Tässä tapauksessa pitäisi riittää sana Goldstone. Tämä nimi selittäisi Israelin vastustuksen kansainvälistä tutkimusta kohtaan. Jokaiselle puolueettomalle tarkkailijalle on selvää, että Goldstonen raportti Gazan sodasta 18 kuukautta sitten on vahvasti puolueellinen Israelia vastaan. Juutalainen kansa ei voi koskaan odottaa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä komitealta, jonka on nimittänyt YK tai komitea, jonka valintaa hallitsee kansainvälinen politiikka.

Toinen syy, miksi Israel vastustaa kansainvälistä tutkimusta, on se että Israel on ainoa demokraattinen valtio, jolta kansainvälinen yhteisö jatkuvasti vaatii sotilasoperaatioiden jälkeen tällaisia tutkimuksia. Hyväksymällä tällaisen vaatimuksen Israel itse asiassa luopuu täysivaltiudesta ja julistaa itsensä kelpaamattomaksi käsitellä tätä asiaa omin voimin. Mikä maailman maa antaa ulkomaalaisen viranomaisen tehdä tutkimusta sotilaidensa parissa ja ehkä jopa tuomita heidät?

Israelissa on jatkuva keskustelu tutkijoiden ja poliitikkojen keskuudessa maan suhteesta kansainväliseen oikeuteen. Pääongelmana monet pitävät sitä, että tämä laki on vanhentunut, eikä se koske epäsymmetrisen sodankäynnin tilannetta. Otetaan esimerkiksi ero taistelijan ja ei-taistelijan välillä. 1970-luvulle saakka sodat olivat pääasiassa armeijoiden välisiä taisteluja. Sotilaat käyttivät univormuja ja siviiliväestö ei. Sotilaat kantoivat aseita, mutta siviilit eivät. Sotilaita ja sotilaslaitoksia pidettiin sen takia laillisina hyökkäyskohteina, kun taas siviiliväestö ja siviili-infrastruktuuri eivät olleet sitä eivätkä ole nykyäänkään.

Tänä päivänä terroristit yrittävät nauttia kahden maailman erityisoikeuksista: he haluavat oikeuden kantaa ja käyttää aseita kuin niin kuin sotilaat, mutta he myös haluavat siviiväestölle annetun koskemattomuuden hyökkäyksiä vastaan. Marmara-laivalla Israelin sotilaita oli vastassa henkilöitä, jotka hyökkäsivät ja ampuivat sotilaita mutta samalla vaativat siviiliväestölle kuuluvaa koskemattomuutta. He jopa kutsuivat itseään rauhanaktivisteiksi, joilla on humanitaarinen tehtävä.

Israel on ainoa valtio, jonka on kamppailtava tämän ongelman kanssa päivittäin omien rajojensa sisällä ja ympärillä. Tästä syystä muut maat lähettävät sotilaita Israeliin oppimaan Israelin armeijalta miten taistella terroristeja vastaan. Tästä syystä johtuen myös Israelin korkein oikeus on tuomioistuin, jolla on eniten kokemusta siitä, kuinka sovelletaan kansainvälistä oikeutta epäsymmetriseen sodankäyntiin.

Voisi ajatella, että tästä syystä Israelin tuomarit olisivat haluttuja kansainvälisissä tuomioistuimissa ja oikeudellisissa komiteoissa. Näin ei ole. Vaikka Haagin kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) ei ole muodollisesti YK:n toimipiste, se on periaatteessa YK:n hallinnassa ja johdossa. YK:ssa Israel on ainoa jäsenvaltio, jolta on kielletty alueellisen ryhmän jäsenyys, ja se on tästä syystä poissuljettu kaikesta todellisesta vaikutusvallasta.

Kansainvälisen oikeuden professori Alan Dershowitzin mukaan ICJ:n tuomareiden valintatavan takia "se ei ole aito tuomioistuin. Luennossa Inter Disciplinary Centerissä Herzliyassa 23. toukokuuta Dershowitz sanoi ICJ:n olevan poliittinen elin, joka itse asiassa palvelee suurien valtioiden etuja. Valittaen sitä tapaa, jolla kansainvälistä lakia käytetään poimimaan Israel erilleen, Dershowitz sanoi, että olisi parempi olla ilman kansainvälistä lakia kuin että sitä sovelletaan epäoikeudenmukaisesti.

Tässä piilee Israelin suuri pulmatilanne: on olemassa laki tässä tapauksessa siis kansainvälinen laki. Lakeja tulisi noudattaa. Kansalaiset velvoitetaan noudattamaan lakeja, ja he vaativat johtajiltaan ja mailtaan sitä. Kysymys on moraalista. Silloin kun Israelin on esitetty rikkovan kansainvälistä oikeutta, julkinen reaktio on ymmärrettävästi negatiivinen.

Mutta entä jos lakia on tietoisesti kierretty tai käytetty valikoivasti? Mitä jos lakia sovelletaan eri tavoin eri kansakunnille? Tämä on Israelin kokemus. Tämän vuoksi he vastustavat kansainvälistä tutkimusta. Israelilla on oma oikeusjärjestelmä, joka on todistettavasti soveltanut kansainvälistä oikeutta hyvin puolueettomalla tavalla. Mitä tulee moraalisten arvojen säilyttämiseen, joihin lait perustuvat, Israelin oikeuslaitos on osoittautunut paljon luotettavammaksi kuin monet kansainväliset tuomioistuimet ja komiteat.


2. LYHYESTI

Sunnuntaina turkkilainen sanomalehti julkaisi kuvia pahoinpidellystä ja haavoittuneesta israelilaisesta sotilaasta Marmara-aluksella. Päivä sen jälkeen kuvat julkaistiin maailmanlaajuisesti uutisjulkaisuissa. Reuters julkaisi kuvia, joissa aktivistien käsissä olevat puukot ja verilammikot oli rajattu pois. Tämä ei ole ensimmäinen tapaus, jossa Reutersin on todettu peukaloineen kuvia. Toisen Libanonin sodan aikana uutistoimisto myönsi graafisesti muokanneensa kuvan Libanonista lisäämällä savua kuvassa näkyvien talojen yläpuolelle.

Lähes puolet 49 prosenttia amerikkalaisista äänestysikäisistä on sitä mieltä, että palestiinalaisten tukijat olivat vastuussa kuolemantapauksista, jotka tapahtuivat kun Israelin asevoimat teki rynnäkön Gazaan matkalla olevaan avustuslaivueeseen viime viikolla, uuden Rasmussen Reportsin kansallisen puhelintutkimuksen mukaisesti. Vain 19 prosentin mielestä Israel oli syyllinen. Vastaajista 32 prosenttia oli epävarmoja. 49 prosenttia amerikkalaisista äänestäjistä oli sitä mieltä, että yleisesti ottaen useimmat maat ovat liian kriittisiä Israelille. 21 prosenttia sanoi, että maat eivät ole riittävän kriittisiä, ja 17 prosenttia ei ottanut kantaa.

Haaretz kertoo, että Israelin kansallinen ylioppilaskunta suunnittelee lähettävänsä vasta-laivueen viemään avustusta Turkin sorrettuille vähemmistöille paljastaakseen kansainvälisen yhteisön ja erityisesti Turkin tekopyhyyden Israelin Free Gaza -laivueeseen tekemän rynnäkön jälkeen. Boas Torporovsky, ylioppilaskunnan puheenjohtaja, kertoi Ynetille, että "Turkki, joka johtaa kampanjaa Israelia vastaan ja tekee kaikenlaisia uhkauksia, on sama Turkki, joka on itse syyllinen holokaustiin murhattuaan koko armenialaisten kansan ja joka sortaa suurempaa vähemmistöä kuin palestiinalaiset kurdeja jotka ansaitsevat valtion ja jotka ovat vaatineet itselleen valtiota kauemmin kuin Israelin valtio on ollut olemassa."

Matkailuministeriö kääntää kasvonsa Kaukoitään houkutellakseen lisää matkailijoita, ja kiinalaisten ryhmien viisumien käsittely nyt on helpompaa, Arutz Sheva kirjoittaa. Matkailuministeri Stas Misezhnikov sanoi, että tähän asti "viisumipakko on massiivisten Israeliin suuntautuvien matkailumahdollisuuksien toteutuksen yksi suurimmista esteistä Kiinan markkinoilla. Kiinan-vierailullaan aiemmin tässä kuussa Misezhnikov pääsi sopimukseen yhteisen matkailukomitean perustamisesta matkailuelinkeinon edustajien kanssa. Kiinalaisten matkat kotimaansa ulkopuolella ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina, ja niiden lasketaan olevan viisi prosenttia maailman matkailusta. Luvun odotetaan nousevan seitsemään prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Viime vuonna Misezhnikov käynnisti hankkeen matkailun lisäämiseksi Venäjältä, mikä on tuonut toiseksi suurimman turistivirran Israeliin viime vuosina.


3. VÄLÄHDYS HISTORIAAN: 22. KESÄKUUTA 1916

Louis David Brandeis nimitetään Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi. Hän on ensimmäinen juutalainen, joka palvelee tässä tehtävässä. Hän on tunnettu loistavuudestaan ja lahjomattomuudestaan asianajajana. Hän ottaa usein juttuja vaatimatta maksua pysyäkseen puolueettomana, ja häntä on kutsuttu "lain Robin Hoodiksi. Brandeis tukee sionismia ja pitää sitä ratkaisuna "juutalaisten ongelmaan" Euroopassa ja Venäjällä. Hänestä tulee yksi vaikutusvaltaisimmista tuomareista, joka koskaan on palvellut Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa, ja monia hänen lausuntojaan siteerataan usein. Brandeis on sanonut: "Hallituksemme opettaa koko kansaa omalla esimerkillään. Jos hallitus rikkoo lakia, tämä synnyttää lain halveksuntaa, opettaa jokaista elämän oman lakinsa mukaan ja nostaa esille anarkiaa." Hän on myös todennut: " Jos haluamme lain kunnioitusta, meidän täytyy ensin tehdä laista kunnioituksen arvoinen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TUE WORD OF LIFE ISRAELIA

Israel tarvitsee äänen. Virheellisen ja usein yksipuolisen uutisraportoinnin keskellä Israel-raportti puhuu Israelin puolesta. Sinä voit vahvistaa tätä ääntä tukemalla Israel-raportin päämäärää, objektiivisen ja totuudenmukaisen informaation levittämistä Israelista käsin. Klikkaa seuraavaa linkkiä antaaksesi lahjoituksen Word of Lifen työlle Israelissa:

http://www.livetsord.se/new/donatetoisrael/?language=en

Kotisivu:
http://www.israelreport.org/

Tilaa:
http://www.livetsord.se/new/default.asp ... anguage=sv

Peruuta tilaus:
http://www.livetsord.se/new/default.asp ... anguage=sv

Palaute: feedback@israelreport.org

Israel-raportin uutiset ovat vapaasti kopioitavissa. Ole hyvä ja ilmoita silloin lähteeksi: "Word of Life Israel"

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat uutiset ja siteeraukset eivät välttämättä edusta Word of Life Israelin mielipidettä.

Copyright 2009 Word of Life Israel


Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 2552
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

Paluu Israel-asiaa

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron