TIEDOTE JUUTALAISILLE!

Tiedotteita ja keskustelua aiheesta!

TIEDOTE JUUTALAISILLE!

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 26 Tammi, 2011 22:14

Kuva


!

TIEDOTE AABRAHAMIN JÄLKELÄISILLE

Jumala on valinnut Aabrahamin jälkeläiset olemaan Hänen kansansa ennen muita kansoja. Jumalan puolelta valinta on yhä voimassa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun ( 2 Moos.19:5).

Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra (Jeremia 31:35-37).

Jälleen Jumala kutsuu kansaansa pois luopumuksen tieltä kuten niin monta kertaa ennenkin. Juutalaisten paluu omaan maahansa on ajankohtainen vaihe Jumalan uudistaessa Aabrahamille antamiaan liiton lupauksia:(1 Moos.12:1-7). Nykyinen exodus muuttuu hengelliseksi heräämiseksi Israelin maassa, kuten profeetta Hesekiel ennustaa: luvut 37-39. Lopputulos on, että kaikki Israel on pelastuva (Room.11:26).

Juutalaisuus (Jumalan lapseus) on edelleen sidoksissa Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan äänen kuulemiseen = tottelemiseen. Matteus 21:43-46.
Mooses opettaa viisi asiaa:
1. palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, niin
2. Herra, sinun Jumalasi kääntää kohtalosi ja armahtaa sinua;
3. Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan Hän on sinut hajottanut
4. Ja Herra, sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan Ja
5. Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi (5 Moos.30:2-6).

Taivaan ja maan Luoja, Israelin Jumala on antanut lupauksensa. Sitä ei mikään mahti voi muuttaa.
Mutta, Aabrahamin ajoista lähtien on maailmassa ollut juutalaisten vihollisia. saatanan innoittamina nuo harhaan johdetut tahtovat tuhota Israelin ja samalla mitätöidä Jumalan suunnitelman. Pimeyden henkivallat vihaavat Jumalan kansaa. Myös Israelin ystäviksi tekeytyvät nimikristityt ovat eräs Israelin vihollisryhmä. He vastustavat evankeliumin viemistä juutalaisille ja yrittävät viedä heille kirkkojensa sanomaa. Niin sanotut kristilliset kirkot ovat eräs suuri este Jumalan suunnitelman edessä. Evankeliumin sanomaa Israelin Messiaasta vastustavat myös ortodoksijuutalaiset. Vertaa 1 Tessal.2:14-16: Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Olettehan kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta. Surmattuaan Herran Jeesuksen ja profeettoja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalalle kelvottomia ja kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta muihin kansoihin kuuluville, että he pelastuisivat. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät loppumääräänsä asti (JKR).
Kaikki Israelin ja juutalaisten evankelioimista vastustavat tekijät tulevat pimeyden lähteistä. Sellaiset vastustajat ovat Jumalan ja Hänen kansansa vihollisia. Itse he eivät mene sisälle, ja sisälle meneviä he estävät (Matt.23:13). Oikea Israelin ja Jumalan ystävä tekee kaikkensa, että jokainen juutalainen maailmassa kuulee sanoman Messiaastaan Jeesuksesta, joka kärsi ja antoi verensä Golgatan ristillä Jerusalemissa. Siellä Jeesus kuoli sijaisuhrina sovittaen Jumalan Uhri-Karitsana kansansa synnit.

Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta (Apt.10:43; 3:24).
Hän tuli omiensa (juutalaisten) tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi (Joh. 1:11-12).
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän on Isän oikealla puolella Taivaassa suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä (Hebr.7..). Sieltä Hän on pian tuleva takaisin noutamaan omiaan tykönsä, niitä, jotka ovat kuulleet ja ottaneet vastaan Jumalan Sanan. Heidän kohtalonsa on kääntynyt. He ovat kokeneet uudestisyntymisen (= sydämen ympärileikkaus), kun heidän sydämensä on kääntynyt Herran tykö.

Jeesus sanoo: Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Mutta te ette ole tahtoneet (Luuk.13:34).
Jeesuksen sanat eivät voi jättää ketään kylmäksi. Joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanat (Joh.8:47). Minä olen tullut Isäni Nimessä (Joh.5:43). Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne (Joh.8:24).
Jeesus on Jesajan Messias-ennustusten täyttymys. rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ( Jes.53:5).
Samoin Jeremian ennustus Uudesta liitosta toteutui Jeesuksessa: Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä (Jer.31:31-34).

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman (Apt.4:12).
Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten Kuningas, Messias!
Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani, (Joh. 14:6).
Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi (5 Moos.6:4). Yksi on myös tie Hänen luokseen, Messias, jonka Isä itse lähetti sovittamaan kansansa synnit.

RAKAS JUUTALAINEN YSTÄVÄ!
Jeesuksen sovitustyö avasi pelastuksen oven myös meille pakanoille. Ristin uhrilla purettiin erottava väliseinä (Efes.2:14-22). Pakanatkin ovat tulleet oksiksi jaloon Öljypuuhun ottaessaan vastaan Israelin Messiaan syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi (Room.11:17-24). Kuitenkin vain juutalaiset Jeesukseen uskovat ovat oikeita (luonnollisia) oksia. Me pakanuudesta kääntyneet olemme oksastetut oikeiden oksien joukkoon (Room.11:17).
Kiitos Israelin Jumalalle, että saimme armon tulla osalliseksi Israel-puun mehevästä juuresta. Rukouksemme on nyt, että saamme nähdä oikeiden oksien, juutalaisten tulevan uskoon. Jumalan seurakunta on puutteellinen ilman näitä oikeita oksia.

Oikean kristityn, olkoonpa hän juutalainen tai pakana, ei tule olla jäsen luopiokristillisissä kirkoissa. Roomalaiskatolinen marianpalvontakirkko tai luterilainen saksalaiskirkko ym. laitoskirkot ovat alkuperäisen kristinuskon häpeällisiä vääristymiä. Suurta häpeää juutalaisuudelle ja oikealle kristinuskolle tuottavat kirkkoihin liittyneet juutalaiset. Sellaistakin ikävä kyllä on tapahtunut.
Kristityn nimi on saanut kirkkojen toimesta ikävän kaiun. Kirkkojen kristillisyys ei ole sitä kristillisyyttä, josta tämä kirjoitus kertoo. Oikea kristinusko on juutalaista alkuperää, Jerusalemista, Golgatan ristiltä alkanutta Jumalan toimintaa. Uusi liitto minun veressäni (Luuk.22:20).

Entä jos Sinä nyt hylkäät Vapahtajasi Jeesuksen? Jos tahdotkin edelleen pysyä erossa Jumalasta? Mitä me uskoon tulleet siihen sanomme? Me rakastamme Sinua siitä huolimatta! Rakastamme kaikenlaisia juutalaisia, kääntyneitä ja kääntymättömiä. Puolustamme myös oikeuttasi valita väärin.
Sanomme Sinulle kuitenkin totuuden: Väärän valinnan lopputulos on ikuinen ero Jumalasta, helvetin tulijärvi. Se on kaikkien ihmisten osa, jotka eivät ota vastaan syntien anteeksiantoa Jeesuksen Kristuksen Nimessä ja sovintoveressä.

Nyt (vuonna 2011) Israel on taas suuressa vaarassa. Hitlerin ajatukset ja natsismin antisemitistiset henkivallat ovat nousseet esiin. Tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa lietsovat juutalaisvihaa.
5 Moos. 31:29 ennustus toteutui holokaustissa: sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla. Onko tuon kaiken yhä jatkuttava?
Eikö Israel halua käsittää, että Jumala edelleen kutsuu heitä yhteyteensä?
Mitä tapahtuukaan, jos juutalaiskansa Israel nyt hylkää Messiaansa? Niin ei enää tapahdu. Kiitos Jumalalle! Israel ei enää hylkää Jeesusta. Näin on kirjoitettu: He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet (Sak.12: 10). Tämä aika on ovella! Käännäthän Sinäkin katseesi Golgatalle ?

Israelin Jumala tahtoo Sinulle hyvää.

______________________
Weijo Lindroos / Seurakuntatila
Läntinen Pitkäkatu 33.
20100 Turku

Puh. 040 556 32 97
Sähköposti: weijo.lindroos@pp.inet.fi
Internet:
http://www.Jeesus-on-Herra.com
______________________

PS. Käytän Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisistä yhteisnimitystä juutalaiset.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2561
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Tätä eteen päin

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 25 Loka, 2012 21:16

:!:

Jumalan profetioiden lopullinen täyttymyksen aika lähestyy! Eräs huippukohta on oleva Matt. 23:39. täyttymys: ".. ette näe minua, ennen kuin sanotte: ".. ´Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimeen!`"
Profetioiden toteutuminen edellyttää meidän toimintaamme. Rakkaille juutalaisille on kerrottava heidän Pelastajastaan, Jeesuksesta!


:idea:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2561
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu Israel-asiaa

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron