Antikristuksen ja Jeesuksen tuleminen

Tähän mm. David Wilkersonin yms. hyvät ja rakentavat kirjoitukset!

Antikristuksen ja Jeesuksen tuleminen

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 06 Loka, 2010 18:27

:idea:

Tässä veljemme Pentti Heiskan ajatuksia herättävä HYVÄ kirjoitus aiheesta:

Pedon merkki ja Antikristuksen ilmestyminen

Se seurakunnan langennut osa, joka on jo juopunut porton haureuden viinistä ja harjoittaa haureutta yhdessä maan kuninkaiden kanssa, houkuttelee Jumalan kansaa vaeltamaan uskossa sellaiseen pelastukseen, joka olisi mahdollista myöskin Jeshuan tulemuksen, seurakunnan ylösoton ja Karitsan häiden jälkeen. Tässä yhteydessä puhutaan tyypillisesti jostakin marttyyritietä tapahtuvasta pelastumisen mahdollisuudesta seurakunnan ylösoton jälkeisessä antikristuksen ajassa. Tämä eksytys on saanut nykyään harhautumaan, jos mahdollista, jo monet valitutkin.
Tähän oppiin kuuluu myöskin se, että pedon merkin ottaminen ja pedon kumartaminen irrotetaan käytännössä kokonaan siitä porton ja pedon yhteistoiminnasta, mitä koko ajan tapahtuu siinä, kun kirkkolaitosinstituution ja maan kuninkaiden kesken rakennetaan antikristillistä maailmankirkkoa ja uutta maailmanjärjestystä, eli ts. valmistetaan sitä näyttämöä esityskuntoon, jolla pedon merkki on käytössä ja jonka merkin ottaminen sisältää sitoutumisen pedon ja sen kuvan kumartamiseen. Tästä, tämän aiheen pääasiasta, kirkkolaitosinstituutiossa vaietaan täydellisesti ja ihmisiä kasvatetaan ajattelemaan, että pedon merkki on vain jokin ihmeellinen kaupallis-tekninen merkki (esim. mikrosiru kädessä tai otsassa, mikä se teknisesti voi, jopa todennäköisesti, ollakin), merkki joka olisi irrallaan siitä suuren uskonnollisen porton haureudesta, mitä kirkkolaitoksen ekumenian ja maan kuninkaiden kanssa meneillään olevassa haureudenharjoituksessa puuhastellaan. Ja myös, että pedon ja sen kuvan kumartaminen ja kaikki em. asiat olisivat sellaisia, jotka eivät kosketa heitä millään tavalla, koska ne joka tapauksessa tulevat tapahtumaan vasta sitten, kun he ovat jo pois maan päältä. Ja myös, että jos nyt niinkin kävisi, että ei pääsisikään mukaan morsiamen ylösottoon, vaan jäisi tänne, tulevaan antikristuksen aikaan, niin pelastuahan kuitenkin voi vielä marttyyritietä.
Sanon niin vakavasti kuin osaan, että suhtautukaamme kavahtaen tuollaisiin sepitelmiin! Näiden lopunajan tapahtumia koskevien käsitysten ja oppien kohdalla vallitsee runsaudenpula ja ihmisiä eksytetään. Mutta Raamatun Sana on selvä. Meidän on syytä pitää visusti mielessämme Jeshuan keskeiset opetukset näistä asioista, ja kavahtaa, ettemme ole johdattamassa ihmisiä tuudittautumaan sellaiseen vaellukseen, jossa rohkaistaan uskomaan minkäänlaisiin seurakunnan ylösoton jälkeisiin pelastuksen teihin ja takaoviin Karitsan häihin. Niitä ei ole.
Kun Kirjoitukset puhuvat pedosta, ensimmäisestä ja toisesta, pedon kuvan tekemisestä, sen kuvan kumartamisesta ja pedon merkin panemisesta oikeaan käteen tai otsaan, ettei kukaan muu kuin sellainen, jolla merkki on, voisi ostaa eikä myydä, on siinä selkeästi kysymys kokonaisuudesta, joka on sidottu pelastuskysymykseen.
Pedon kuvassa ja merkissä on kysymys antikristuksen hengen tuottamasta, totaalisesta, kollektiivisesta uskonnollis-poliittisesta järjestelmästä, joka edellyttää itseensä sitoutumista totuuden ja pelastuksen kustannuksella. Tämä käy täysin selväksi siitä, että järjestelmään ja sen henkeen sitoutuvat, niitä kumartavat ja sen merkin ottavat, kaikki muut paitsi ne, joiden nimet ovat teurastetun Karitsan elämänkirjassa (Ilm 13:1-18 ). Kirjoitukset eivät missään sano, että he eivät kumarra petoa sen tähden, että he olisivat silloin pois maan päältä, vaan siksi, että he ovat niitä, jotka kumartavat ainoastaan Herraansa, joka voi heidät pelastaa vaikka tulisesta pätsistä. He ovat niitä, jotka eivät kumarra tämän maailman ruhtinasta ja hänen edustajaansa, vaikka Herransa sallisi surmatakin heidät (vrt. Dan 3:1-28; Lk 12:1-5; Ilm 20:4).
Mitä sellaista Jeshua mm. sanoi, joka on jyrkästi ristiriidassa em. takautuvan pelastustien kanssa? Sana ilmoittaa selkeän yksiselitteisesti, mm., että:
- seurakunta Vanhassa ja Uudessa Liitossa on yksi ja tässä maailmassa ollessaan Karitsan kihlattu morsian (Hoos 2:19,20; 2Kr 11:2);
- kun Messias tulee ja noutaa morsiamen kotiinsa Karitsan häihin, tekee Hän sen vain kerran; ja että, kun morsian on mennyt häihinsä, häähuoneen ovi suljetaan, eikä sinne ole sen jälkeen pääsyä (Mt 25:10-12);
- kun hääjuhlassa ollaan hääaterialla, taivaallisella ehtoollisella, Yljästä ja morsiamesta on tullut Aviomies ja aviovaimo, jotka ovat nyt ikuisessa, muuttumattomassa suhteessa toisiinsa (Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Ilm 19:5-9).

Kysymme nyt, että mikä on se toinen vaimo, joka ei ollut häissä? Onko Messias moniavioinen, ja ottaako Hän vielä toisenkin vaimon? Ei sellaista vaimoa ole olemassakaan. Messias on yksiavioinen, eikä Hänellä ole jalkavaimoja. Kts. Liite 9. AVIOLIITOSTA, s. xxx. Jeshuan tulemuksessa tänne jääneiden ja heille edelleen syntyvien ihmisten osa mikä se onkin on joka tapauksessa oleva jotakin muuta, kuin hääjuhlaan nostetun morsiusseurakunnan ja Karitsan vaimon.
Tämä on se suuri ja selvä Pyhien Kirjoitusten antama kuva ja opetus, jonka kanssa mikään opetus ja oppi ei saa, ollakseen Messiaan oppia, joutua miltään osin ristiriitaan. Se julistus, jota tämän maailman Babylonista ulostullut, Eliaan Hengessä ja voimassa julistava Jumalan kansa kuuluttaa, ei opeta mitään muuta pelastumisen mahdollisuutta, kuin olla jatkuvasti niin Hänen lunastusveressään pestynä, että on valmis lähtemään tästä synnin maasta silloin, kun huuto sen ainoan kerran kuuluu: Ylkä tulee, menkää Häntä vastaan! (Mt 25:1-12).

Antikristuksen ilmestyminen, Jeshuan tulemus ja seurakunnan ylösotto
Pelastuksen Jeshua-Arkki on laskeutumassa alas taivaasta, hakemaan pois kirouksen maasta ne, jotka Jumalan Armosta katsoivat Messiaan veren olevan sen arvoinen, että ottivat vastaan siinä tarjotun lahjavanhurskauden, luopuivat synnistä, tämän maan aarteista ja astuivat sisälle pelastuksen arkkiin. He sanovat:
Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeshuaa Messiasta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi (Fil 3: 20,21).
Mutta ennen kuin oikea Messias palaa, tulee Antikristus valhe-/vastakristus, niin että sekä seurakunta että maailma tulevat kokemaan ilmestymisen synnyttämän valintatilanteen, aivan kuten ensimmäisenkin tulemuksen aikana. Ja sekä uskonnollinen, että muu maailma tulevat jälleen huutamaan itselleen Messiaan sijasta Barabbaan (Mt 27:15-31). Maaperä Antikristuksen ilmestymiselle ja vastaanottamiselle on valmis, kun hän ilmestyy; myös laittomuuden salaisuus oli vaikuttamassa jo apostolien aikana ja on hedelmänsä tehnyt (2Ts 2:7,8 ; 2Jh j 7; Ilm 13:1-18 ).
Se, että Antikristus, laittomuuden ihminen, ilmestyy ennen kuin seurakunta nostetaan ylös, on suorasanaisesti ilmoitettu:
Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeshuan Messiaan tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä.. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin [mikä UL:ssa on Hänen seurakuntansa 2Kr 6:16; Hb 3:6] ja julistaa olevansa Jumala (2Ts 2:1-12).
Hengellisestihän Antikristus ei voi Jumalan kanssa samaan aikaan hallita Hänen temppelissään, mutta sanomansa kanssa hän kyllä tulee Jumalan kansan keskuuteen niin, että se joutuu hänet, henkensä ja sanomansa kohtaamaan. Seurakunta nousee vasta Messiaan tulemuksessa, ja kun Herra Jeshua sitten tulee, on Hän tulemuksessaan suunsa henkäyksellä tuhoava tuon laittoman ja väärän Messiaan, Antikristuksen. Joten seurakunta ja antikristus ovat määrätyn ajan samaan aikaan maan päällä. Ja antikristus täällä silloin, kun Jeshua tulee.
Antikristuksen aika on suuren ahdistuksen ja saatanan vihan aikaa maan päällä. Silloin on oleva niin suuri ahdistus maan päällä, ettei sellaista ole koskaan ollut, eikä milloinkaan tule, niin että ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha voisi siitä ajasta pelastua. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään ja Jumala on ylösotossa pelastava kansansa tästä koetuksen hetkestä, kuten esikuvallisesti Filadelfian veljesrakkauden seurakunnan oman aikansa koetuksesta (Mt 24:15-26; Ilm 3:10). Se suuri valkopukuisten pelastettujen joukko, jota ei kukaan voinut lukea ja joka on pessyt vaatteensa ja valkaissut ne Karitsan veressä, tulee tuosta suuresta ahdistuksesta, mikä pyhillä ainakin on synnin maassa ollut, mutta mikä lopun ajassa saavuttaa ennenäkemättömät mittasuhteet (Ilm 7:9-14).
Näistä Messiaan ennalta puhumista varoituksista huolimatta, on seurakuntaan onnistuttu varsin laajasti ujuttamaan sellainen eksytys, että seurakunta ei joudu lainkaan kohtaamaan mm. pedon merkkiä, antikristusta ja ahdistuksen aikaa. Tämä eksytys on suorastaan vallitseva oppi lähes kaiken, valtiokirkkoja hieman vapaammin sidotun kirkkokunnallisen ja ekumenian hengestä juopuneen kristillisyyden piirissä. Ja myös monet horjuvat sielut todellisessa seurakunnassa ovat langenneet tähän eksytykseen.
Yksi keskeisimpiä eksytyksen perusteeksi otettuja perusteluja on Raamatun Sana: Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeshuan Messiaan kautta (1Ts 5:9). Tämä sanankohta puhuu kuitenkin Jumalan iankaikkisen tuomion vihasta, mikä on eri asia kuin antikristillinen ahdistuksen ja vihan aika maan päällä, josta (jonka keskeltä) seurakunta pelastetaan.

Messiaan tullessa hakemaan morsiantaan puhalletaan pasunaan, niin kuin esikuvallisesti, kutsuttaessa seurakuntaa kokoon erämaassa, hälytyssoittoa soittamatta, eli ennakkovaroitusta ei siis anneta, 4Ms 10:7; Mt 24:27-31; 1Ts 4:13-18 . Tämä on suuri julkinen, näkyvä tapahtuma:
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat: ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat Hänen valittunsa neljältä ilmalta.. (Mt 24:30,31; 26:64; Mk 13:23-27; 14:61,62; Lk 21:25-28 );
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Messiaassa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa.. temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.. (1Ts 4:16,17);
Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.. silloin toteutuu se Sana, joka on Kirjoitettu: Kuolema on nielty ja voitto saatu (1Kr 15:50-54).

Seurakunnan ylösotossa nousevat kuolleista kuitenkin vain vanhurskaat, muut kuolleet nousevat vasta tuhannen vuoden kuluttua (Lk 14:14; Apt 24:14,15; Ilm 20:4-6).
Kun nämä tapahtuvat, on maailman kansoilla tuska ja ahdistus, aivan kuten silloin, kun Jumalan Israel esikuvallisesti lähti Egyptistä, eikä Punaisen meren jälkeen enää ollut Luvatun Maan matkaseurueeseen liittyjiä. Nämä profeetalliset Sanat Mooses ja Israel tuossa tilanteessa lauloivat Herralle:
Mutta armossasi Sinä johdatit lunastamaasi kansaa, Sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Kansat kuulivat sen ja vapisivat, tuska valtasi Filistean asukkaat.
Niin Sinun kansasi, Herra, kulkee perille, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka Sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, jonka Sinun kätesi ovat tehneet. Herra on Kuningas aina ja iankaikkisesti (2Ms 15:13-18; Jh 14:1-4; Ilm 21:1-27).

Jumalan kansan pitkä vaellus halki maailman erämaan on vihdoinkin siunatussa päätöksessään. Kiitos Jumalalle, Israelin Pyhälle, Hänen sanomattomasta Armostaan ja Rakkaudestaan luomaansa ihmistä kohtaan!
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Paluu Lainatut kirjoitukset

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron