Herran Jeesuksen antama lähetyskäsky omilleen

Tässä on vain niitä opetuksia, joita Jumalan seurakunnassa opetettiin srk.n alkuaikoina ennen kirkkojen perustamista.

= Raamatun mukaiset opetukset.

Herran Jeesuksen antama lähetyskäsky omilleen

ViestiKirjoittaja apostoli5 » Ke 22 Heinä, 2009 3:56

Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Herramme Jeesuksen Kristuksen antama lähetyskäsky


Lähetyskäsky tulee rakentaa kaikkiin Jeesuksen sanoihin, mitä Hän on sanonut ja Hänen sanoihinsa ei saa mitään lisätä, eikä vähentää tai taivutella, vaan olkoon meillä Raamatun periaate; kirjoitettu on. Tekstissä käytän Raamattua 1933/1938.
Lähetyskäsky: Matt.28:18-20 ; Mark.16:15-20 ; Luuk.24:44-49 ; Joh.20:19-23 ; Apt.1:4-8.

"Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: `Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti`." Matt.28:18-20

Jeesus oli antanut ja asettanut Uuden liiton, joka on Hänen veressään ja viimeiset Testamentin sanat ja ehdot Testamenttiin, jonka perillisinä ovat myös pakanakansoista otetut Jumalan lapset. Kunnioittakaamme Testamentin ehtoja, koska Testamentin antaja on itse Jumala ja se on Hänen Lahja kaikille sulasta armosta!

Lahja sulasta armosta - Taivaallinen Isä oli antanut rakkauden pyhitetyn uhrinsa, Jeesuksen, kaikkien puolesta ja kuollut Golgatalla ristillä tuskallisen kuoleman kaikkien meidän ihmisten puolesta ja vuodattanut pyhän kalliin sovintoverensä. Hän kuoli puolestamme ja kantoi rangaistuksemme ja haudattiin kirjoitusten mukaan ja voitti kaiken pimeyden vallan ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista kirjoitusten mukaan ja nyt lopuksi jätti meille Uuden liiton - Testamentin.

Jeesuksen antama lähetyskäsky omilleen on Uuden liiton kasteen perusta. Monissa maailman suurissa kirkkokunnissa Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyä on sovellettu siten, että on tehty "kastamalla opetuslapsia" lapsikasteen kautta. Kun tutkitaan tätä kaikkien Jeesuksen antamien sanojen mukaan, ei lapsikastesovellutus ole lähetyskäskyn, eikä muunkaan Raamatun kokonaisvaltaisen opetuksen ja ilmoituksen mukainen. Raamatussa ei ole käskyä eikä esimerkkiä sylilasten kastamisesta.

Jeesuksen lähetyskäsky pitää sisällään kolme osaa:
1) Opetuslapseksi tekeminen. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen opetuslapsena oleminen ei ole mikään kevytmielinen tai tunnekuohun vallassa tapahtuva innostuminen, sillä Raamattu sanoo: "Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla Minun opetuslapseni".(Luuk14:33) Opetuslapsen on oltava valmis kuolemaan Mestarinsa tähden ja seurata Jeesusta. (Luuk.14:25-34)
2) Kastaminen - Opetuslapseksi tehdyt tulee kastaa vedessä upottamalla Herransa Nimeen.
3) Opettaminen - Tässä riittää tehtävää koko elämän ajaksi, kun opetuslapsia opetetaan pitämään kaikki, minkä Herra on käskenyt meidän pitää.

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Minun opetuslapsikseni".
Jeesus siirsi heti Kaikkivaltiuttaan, seurakunnalle, omilleen antaessaan lähetyskäskynsä. Jeesuksen lähetyskäskyä ei voitaisi milloinkaan toteuttaa ilman Hänen valtaansa ja Voimaansa, eikä Hänen läsnäoloaan. Hän on luvannut olla läsnä joka päivä kaikkina hetkinä läsnä Nimessään.
Menkää siis - siksi, että Herra on käskenyt ja että Hän on luvannut antaa heille tarvittavan Voiman ja siksi, että Hänen palvelijoidensa tulee tehdä kaikkensa Hänelle, että Taivaallisen Isän hyvä tahto voisi toteutua.

Jeesus käski ensin tehdä kaikki kansat Hänen opetuslapsikseen, ei siis jonkun kirkkokunnan tai muunkaan opetuslapsiksi, vaan Jeesuksen.
Menkää ja tehkää, kastakaa ja opettakaa - Nämä ovat päälauseita, jotka erotetaan toisistaan pilkulla. Jos Jeesus olisi tarkoittanut, että opetuslapsiksi tehtäisiin esim. kastamalla, niin silloin olisi tullut käyttää toista sanaa "kastamalla niitä, opettamalla niitä", mutta Hän sanoi kastamalla heitä ja opettamalla heitä ja tästä lukivirheestä johtunee tämä sekaannus kasteasiassakin osaltaan.

Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen - Vanhassa Testamentissa juutalaisessa Migve-kasteessa, eli sama kuin Johannes Kastajakin käytti, kaste tapahtui upottamalla veteen Isän nimeen.
Mutta Uuden liiton kaste tulee myös tapahtua upottamalla veteen, Jeesuksen Kristuksen nimeen, johon Nimeen sisältyy myös Isä, joka oli voidellut Hänet ja Henki, jolla Hänet oli voideltu. (Joh.17:11 ; Apt.4:27 ; 10:3.

Immanuel - Jumala meidän kanssamme - Jeesus ei lähettänyt opetuslapsiaan yksin, vaan Hän jakoi taakan heidän kanssaan.
Sekä Jeesuksen maanpäällisen toiminnan alussa, sen aikana että lopussa, jossa me nyt olemme, Hän on omiensa kanssa.
"Ja katso, Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti". Amen


Jeesuksen antama lähetyskäsky Markuksen mukaan 16:15-20

"Ja Hän sanoi heille: `Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun Nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he laskevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi`.
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin Hänet ylös taivaaseen, ja Hän istui Jumalan oikealle puolelle.
Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta". Amen

"Kukaan ei pelastu jonkun toisen, vaan ainoastaan oman uskonsa ja vanhurskautensa kautta. Ketään ei myöskään tuomita jonkun toisen, vaan ainoastaan oman epäuskonsa ja syntinsä tähden, kuten Kristus selvästi julistaa, Mark.16:16. Nämä sanat puhuvat meille selvästi, että jokainen uskokoon omasta puolestaan, ja toisen usko ei auta häntä yhtään, ellei hän itse usko." Martin Luther

"Joka uskoo ja kastetaan se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."
Uuden Testamentin selkeän opetuksen ja esimerkkien valossa kaste kuuluu niille, jotka parannuksessa kääntyvät Jumalan puoleen, tunnustavat Jeesuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen ja tahtovat mielellään seurata Herraansa, niin elämässä kuin opissa.

Usko - se koostuu tässä uskon Sanasta ja uskon teosta se on yhdessä usko. Ensin ihminen tulee uskoon ja tekee ratkaisun Jumalan puoleen ja Jumala todistaa siitä omalta puoleltaan uudestisynnyttämällä hänet elävään toivoon.
Uudestisyntymistapahtuma on Jumalan teko: Isä Jumala synnyttää, uskon kautta Jumalan Poikaan, Pyhän Hengen Voimalla. Välikappaleina uudestisyntymisessä ovat usko, Jumalan Sana, ja Jeesuksen veri (uskon kautta) ja Pyhä Henki.(1.Joh.5:1-12).
Kun katuva syntinen lukee tai kuulee Raamatun sanoman Vapahtajasta ja ottaa Hänet vastaan uskossa Pelastajanaan ja Herranaan, niin Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä ja Taivaallinen Isä uudestisynnyttää hänet Pyhän Henkensä Voimalla Kristuksen kuolleista nousemisen ja Sanan kautta.1.Piet.1:3,23

Hebrean kielisessä Raamatussa kastetta tarkoittavan sanan juuri on "Taval", jonka merkitys on: upottaa, upottautua veteen. Tästä hebrean kielen juurisanasta tulee kastetta tarkoittava verbi "Hitbil", joka tarkoittaa: upottaa, puhdistaa upottamalla, kastaa uskovaksi eli kristityksi. Tästä on hyvänä esimerkkinä sotapäällikkö Naeman syyrialainen Elian ajoilta, joka sukelsi seitsemän kertaa Jordaniin ja parani pitalitaudistaan. (2.Kun.5.luku)
Sama merkitys on kreikankielessä kastetta tarkoittavalla verbillä "Baptizo".

"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun Nimessäni he ajavat ulos riivaajia...laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi".
Meidän ei tule seurata merkkien perässä, vaan meidän tulee Jeesuksen käskyn mukaan saarnata Jumalan evankeliumia niinkuin Hän käski mitään lisäämättä ja vähentämättä ja taivuttelematta ja olla vain Hänen todistajiaan ja silloin Herra vaikuttaa ja vahvistaa Sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
Jeesus on antanut Sanansa ja Nimensä takeeksi siitä, että Hän on läsnä ja että Hän tekee Isän teot, ja meidän tulee vain saarnata Jumalan Sana, kaikille luoduille.

"Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa." (Matt.10:.
Minun Nimessäni - Jokaisella Hänen opetuslapsellaan on kuninkaallinen valta ajaa ulos riivaajia, joka mainitaan ensimmäisenä uskovan merkkinä.
Jotta uskovaa seuraisi tämä Jeesuksen ilmoittama merkki, niin hänen täytyy olla 1) Jumalan lapsi eli uudestisyntynyt ja 2) sinulla ei saa olla mitään tunnustamatonta tai anteeksiantamatonta syntiä sydämessäsi ja 3) sinun täytyy tuntea Jeesuksen nimeen sisältyvä voima ja osata sitä käyttää.
Jeesus on voittanut kaiken pimeyden vallan ja voiman, joiden kanssa me olemme tekemisessä ja on Nimessään siirtänyt kuninkaallisen valtansa seuraajilleen ja meidän tulee taistella näitä vastaan Jeesuksen voitosta käsin Jumalan kunniaksi ja ihmisten vapautumiseksi ja tervehtymiseksi.
"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia...laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi".
"Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti Sanan sitä seuraavien merkkien kautta." Amen


Lähetyskäsky apostoli Luukkaan mukaan 24:44-49

"Ja Hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat Minun sanani, kun Minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.
Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
Ja Hän sanoi heille: Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen Nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
Te olette tämän todistajat
Ja katso, Minä lähetän teille Hänet, jonka Minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta."

Luukas tuo Herran antamassa lähetyskäskyssä ensin esille Jeesuksen Mooseksen Lain eli Tooran mukaan, jossa Jeesus on Jumalan virheetön, puhdas, tahraton ja Pyhä Pääsiäislampaamme, jonka uhrin Herra itse on hankkinut. Profeetat tuovat esille Jeesuksen Kärsivänä Herran Palvelijana ja Jumalan puhtaana Karitsana, joka kantaa koko maailman synnin ja Jumalan rangaistuksen ihmiskunnan puolesta ja psalmeissa Hän on Hyvä Paimen, joka antaa henkensä lampaittensa puolesta.

Silloin Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset - Jeesus on Jumalan Sana, joka on lähtenyt Taivaallisen Isän sydämeltä, Hänen kultaiselta armonvaltaistuimeltaan, ja jonka Hän on antanut Pojan kautta Pyhässä Hengessä vanhan liiton profeetoilleen ja uuden liiton apostoleilleen ja jotka ovat sen sitten kirjoittaneet meille.
Vain Jumala voi avata ihmisen sydämen ottamaan vastaan Jumalan Sanan; ymmärryksen ymmärtämään, silmän näkemään ja korvan kuulemaan Jumalan Sanan.
Ihminen on täysin riippuvainen Jumalan armosta, että Hän julistaisi omastaan ja avaisi käsittämään kirjoitukset. Mitkään teologiset ponnistelut eivät auta, sillä vain Hänellä on Sanan avain. "Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa." (Ilm.3:7).
Ja tässä asiayhteydessä Jeesus avasi opetuslastensa ymmärryksen käsittämään ja näkemään tapahtuneen Jumalan tosiasian, Jeesuksen ristin ylösnousemuksen valossa kirjoitusten mukaan.

Apostoli Luukas kiinnittää voimakkaasti huomiota evankeliumin sisältöön, mitä evankeliumia tulee saarnata kaikkina aikoina kaikille kansoille alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka.
Ensiksi hän tuo Jeesuksen, kärsivän Vapahtajan ja sitten parannuksen syntien anteeksisaamiseksi Hänen Nimessään.

"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin". Jeesus rukoili Getsemanessa koko ihmiskunnan puolesta ja vihkiytyi Jumalan tahtoon. Hänen edessään oli malja, jossa oli koko maailman synti. Siinä oli sekä sinun että minunkin kaikki synti, kaikki aina ensimmäisestä ihmisestä, Adamista aina viimeiseen ihmiseen saakka. Siinä olivat kaikki haureudet, saastat, jumalanpilkat, väärät todistukset, murhat ,raiskaukset, kaikki mitä ihmiset tekevät elämässään, kaikkina aikoina. Ja kaikki tämä saasta, synti kaadettiin Hänen puhtaaseen sieluunsa ja otti koko maljan.

"Katso Ihmistä" - Jeesusta kuulusteltiin aamun yötunteina viisi eri kertaa ja Hänestä ei löydetty edes väärien todistajienkaan avulla mitään syytä, joka olisi aiheuttanut kuolemantuomion.
Maaherra Pilatus koittaa vielä viimeisen kerran päästää Jeesuksen vapaaksi ja toteaa lopuksi: "Viaton minä olen tämän Miehen vereen", ja antaa Jeesuksen kansan käsiin tuomiolauselmalla: "Tämä on Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas".
"Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti Hänet - ja luovutti Hänet heille ristiinnaulittavaksi".(Joh.19:1,16)

Jeesus vietiin Golgatalle, teloitettavaksi ja Hänen uupui ristinsä alla ja lopuksi suoritettiin ristiinnaulitseminen roomalaisilla nauloilla kiinni ristiin sekä kädet että jalat. Jeesus riippui ristillä ja neljä sotilasta ynnä kansa vartioi Häntä, että kukaan ei tulisi vapauttamaan Häntä ennenkuin Hän kuoli.
Ja kuolemaan käydessään Hän koki kaikkein tuskallisimman, häpeällisimmän, halveksituimman ja julkisen tavan kuolla.
Jeesus haudattiin kuolemansa jälkeen ja oli tuonelassa kolme yötä ja kolme päivää ja voitti kaiken pimeyden vallan ja nousi kirjoitusten mukaan kolmantena päivänä kuolleista.

Ja tätä Jeesuksen sovitussanomaa vasten Luukas korostaa parannuksen teon välttämättömyyttä syntien anteeksisaamiseksi.
Kaikki Vanhan Testamentin julistajat saarnaavat myös parannusta eli kääntymystä Jumalan puoleen ja samoin kaikki Uuden Testamentin apostolitkin, sekä itse Jeesuskin painotti voimakkaasti, että ilman totista parannusta te kaikki hukutte.
Ihminen pettää itseään, jos ei ole tehnyt totista parannusta ja kääntynyt kaikesta sydämestään Jumalan puoleen pelastuakseen ja vain näille tässä Raamatun paikassa on Jeesus luvannut anteeksiannon Nimessään.

"Te olette tämän todistajat. Ja katso, Minä lähetän teille Hänet, jonka Minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa kunnes teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta."
Tästä alkoi maailmanlaajuinen lähetystyö. Jeesuksen omien suuri tehtävä elämässä on olla Hänen todistajansa ja johon tehtävään Hän on luvannut antaa Isän lupauksen Pyhästä Hengestä evankeliumin saarnaamiseksi kaikille kansoille. Amen


Lähetyskäsky apostoli Johanneksen mukaan 20:19-23

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: Rauha teille!
Ja sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.
Niin Jeesus sanoi heille jälleen: Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt Minut, niin lähetän Minäkin teidät.
Ja tämän sanottuaan Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt".

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla - Raamatussa on kolmenlaisia sapatteja: 1) viikkosapatti, 2) juhlasapatit, joita on seitsemän ja 3) sapattivuosi eli riemuvuosi (3.Moos.23:1-13). Viikkosapatti eli viikon seitsemäs päivä perjantai-illasta noin klo 18.00 lauantai-iltaan klo 18.00 - illasta iltaan, jonka Herra määräsi israelilaisille lepopäiväksi ja pyhäksi kokouspäiväksi. (3.Moos.23:1-3,32).

Jeesuksen ruumis haudattiin auringon laskiessa ja happamattomanleivän juhlan eli juhlasapatin alkaessa, kuten apostoli Johannes toteaa: "Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatti oli suuri", (Joh.19:31).
Jeesuksen henki oli tuonelassa vapauttamassa vanhan liiton pyhät paholaisen vallasta ja siirtäen heidät kolmanteen taivaaseen eli paratiisiin.
Jeesuksen ruumiin ylösnouseminen tapahtui viikkosapatin päättyessä ja esikoislyhteen heilutuspäivän alkaessa, (3.Moos.3:9-16 ; 1.Kor.15:4).
Jeesus ilmestyy ensin Magdalan Marialle, käy taivaan temppelin kaikkein pyhimmässä verensä kautta, heiluttaa esikoislyhteen eli vanhan liiton kuolleista herätettyjen joukon Isän edessä, ja palaa takaisin ja alkaa ilmestymään monille.

Ja nyt viikon ensimmäisen päivän illalla Jeesus ilmestyy ylösnousemusruumiissa eli hengellisessä ruumiissa opetuslapsilleen, jotka ovat lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta ja sanoo: "Rauha teille!" - "Salom!"
Jeesus näyttää ruumiinsa, joka on lihaa ja luuta, aivan kuten apostoli Luukas todistaa sen (24:36-43) ja Jeesus todistaa olevansa sama Jeesus, joka oli ollut Golgatalla näyttämällä naulojen ja keihään tekemät haavat. Opetuslapset saivat jopa koskettaa Häntä ja he näkivät, ymmärsivät ja iloitsivat ylösnousseesta Vapahtajasta.

Johanneksen mukaan lähetyskäskyn tärkein osa on ylösnousseen Vapahtajan sanoma opetuslapsilleen: "Niinkuin Isä on lähettänyt Minut, niin Minäkin lähetän teidät" ja" Te ette valinneet Minua, vaan Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi". Ja muistuttaa lopuksi vielä, että " ei ole palvelija Herraansa suurempi. Jos he ovat Minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun Sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne". (Joh.20:21 ; 15:16,20).

Ja tämän sanottuaan Hän puhalsi heihin (alkutekstin mukaan) ja sanoi heille: Ottakaa Pyhä Henki.
"Und da Er das gesagt hatte, blies Er sie an und spricht zu ihnen". (Martin Luther, 1540.) - blies Er sie an - käännetään tässä asiayhteydessä puhalsi heihin (sisimpään).
Puhalsi Pyhän Henkensä heihin - Se oli hetki, jolloin opetuslapset uudestisyntyivät ja alkoi uuden liiton aikakausi heidän elämässään. Kysymyksessä oli opetuslasten kohdalla siirtyminen rajan yli vanhasta liitosta uuteen liittoon ja uudestisyntymisen aikakauteen. Myöhemmin, helluntaipäivänä he saivat vastaan ottaa vielä Pyhän Hengen täyteyden eli Pyhän Hengen lahjan palvelustyöhön, kun Henki lankesi heidän yllensä.
(ks. opetus milloin opetuslapset uudestisyntyivät)

Ja lopuksi Jeesus antaa kuninkaallisen vallan syntien anteeksiantamiseksi opetuslapsilleen. Tästä samasta vallasta opettaa myös apostoli Jaakob koskien jokaista Jeesuksen todistajaa: "Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras". (Jaak.5:16) Sekä samasta asiasta on apostolien teoissa lukuisia kohtia, joista näkyy, että anteeksiantamus on liitetty evankeliumiin.
Apt.9:17-18 on tavallinen Herran opetuslapsi, joka käyttää juuri tätä valtaa, kun hän johdattaa tulevan apostolin, Paavalin uskoon.
Jokaiselle Herran omalle on annettu tämä valta evankeliumin sanoman viemiseen sekä johdattaa uskoon että kastaa Herran Nimeen Raamatun mukaan.
Myös apostoli Pietari käyttää samaa Jeesuksen antamaa valtuutusta Korneliuksen kodissa, (Apt.10:42-43).

"Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." Amen


Lähetyskäsky apostoli Luukkaan mukaan Apostolien teot 1:4-8

"Ja kun Hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski Hän heitä ja sanoi: Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette Minulta kuulleet.
Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.
Niin he ollessansa koolla kysyivät Häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla Sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?
Hän sanoi heille: Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte Voiman, ja te tulette olemaan Minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Apostoli Luukas aloittaa Isän antamasta lupauksesta ja Jeesus kehottaa odottamaan opetuslapsiaan, todistajiaan, kunnes he ovat saaneet vastaanottaa tarvittavan Voiman evankeliumin viemiseen kaikille.
"Ja katso, Minä lähetän teille Hänet, jonka Minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta." (Luuk.24:49)
Pyhän Hengen kastetta, josta Johannes Kastajakin oli puhunut, he eivät olleet vielä kokeneet, mutta pian he saisivat tämän siunauksen.

Uudestisyntyminen ja Pyhän Hengen kaste eli lahja ja uskovien kaste ovat aivan eri kokemuksia Raamatun mukaan.
Upotuskaste veteen Herran Nimeen kuuluu pelastavaan uskoon ja näin yhdessä usko ja kaste täyttävät Testamentin ehdot. "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen". (Mark.16:16)
Jeesus puhui Samarialaiselle naiselle kaivolla vedestä, joka liittyi uudestisyntymiseen: "mutta joka juo sitä vettä, jota Minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka Minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".(Joh.4:14)
"Jos joku janoaa, niin tulkoon Minun tyköni ja juokoon.
Joka uskoo Minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävänveden virrat.
Mutta sen Hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat Häneen; sillä Henki ei vielä ollut kirkastettu". (Joh.7:37-39) Tässä Jeesus puhuu Pyhän Hengen lahjasta.

"Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut". (Raam.kään.1913)
Apostolit uskoivat valtakunnan tulevan "kohta". Valtakunta kyllä perustettaisiin, mutta ei sillä tavalla kuin apostolit odottivat. He toivoivat vapautusta Rooman ikeestä, mutta niin ei kävisi heti, vaan päinvastoin Jerusalem hävitettäisiin Jeesuksen sanojen mukaan. (Matt.23:37-39) Historia toteutui juuri Jeesuksen ennustuksen mukaisesti ja Jerusalem tullaan vielä uudestaan rakentamaan niin, että sen perustukset eivät järky ja sen myöhempi kunnia on oleva suurempi.

Kun evankeliumi on palaamassa takaisin päivien lopulla maan ääristä Jerusalemiin, niin Matteuksessa on mielenkiintoinen ennustus tästä ajasta.
"Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi Minun Nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti Minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee".
Tämän ennustuksen mukaan tulee olemaan Israelin valtio ennen Jeesuksen takaisin tulemista ja myös täytyy olla messiaanisia uskovia ja valtakunnan evankeliumi tulee saarnatuksi todistukseksi kaikille ja on uskovien vainot.
Lisäksi siinä on yksilöllinen lupaus - Joka pysyy Jeesuksen Nimen tunnustamisessa niin kauan, kun koetus kestää tai oma elämä päättyy, pelastuu.
Ja Hän kääntyy jälleen valitun kansansa puoleen ja sanoma kaikuu Israelin kaupungeissa. Jeesus tulee ja perustaa oman valtakuntansa.

"vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte Voiman, ja te tulette olemaan Minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".
Raamatussa korostetaan voimakkaasti, että uskovat ovat todistajia. Jeesus ei maininnut minkään kirkkokunnan tai muunkaan, vaan Minun todistajiani.
Tässä jakeessa näky apostolien tekojen jäsennys. Ensin evankeliumia saarnattiin Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa ja sen jälkeen aina maan ääriin saakka; ensin juutalaisille, sitten samarialaisille ja vihdoin pakanoille.

Kaikissa evankeliumeissa tähdennetään sitä, ettei evankeliumia saa rajoittaa yhteen kansaan, eikä yhteen paikkaan. Jumalan pelastussanoma on vietävä kaikille ihmisille: "kaikki kansat" (Matt.28:19), "kaikkeen maailmaan", Kaikille luoduille", "Kaikkialla" (Mark.16:15,20), "maailmaan". (Joh.17:1 Amen

erkki.akerlund@kolumbus.fi
050-3363455

Vielä Herran käsky soipi (Hengellinen laulu nro 204)

Vielä Herran käsky soipi: "Menkää kaikkeen maailmaan! Viekää viesti: Jeesus voipi synnin orjan pelastaa".
Nouse, oi, sä Herran kansa, ristin lippu kohota! Kerro heille voitostansa, jonka tarjoo Golgata!

"Tuokaa meille voiton viesti!" Kuuluu ääni pakanain. "Kuolleet meil` on jumalamme, ei ne meitä auta lain".
Nouse, oi, sä Herran kansa, ristin lippu kohota! Kerro heille voitostansa, jonka tarjoo Golgata!

Herää, oi, sä Herran kansa, kun sä kuulet äänen tään. Muista: Hänen tullessansa ilman palkkaa et sä jäät.
Nouse, oi, sä Herran kansa, ristin lippu kohota! Kerro heille voitostansa, jonka tarjoo Golgata!

"Jos Mä sinut kokonansa tahtooni saan taipumaan, sielut kalliit kahleistansa ristin luo voit johdattaa".
Nouse, oi, sä Herran kansa, ristin lippu kohota! Kerro heille voitostansa, jonka tarjoo Golgata!Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy huonompisilmäiseltäkin jouhevasti tärkeiden opetusten lukeminen.
apostoli5
 

Re: Herran Jeesuksen antama lähetyskäsky omilleen

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 22 Heinä, 2009 9:53

apostoli5 kirjoitti:Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Puhalsi Pyhän Henkensä heihin - Se oli hetki, jolloin opetuslapset uudestisyntyivät ja alkoi uuden liiton aikakausi heidän elämässään. Kysymyksessä oli opetuslasten kohdalla siirtyminen rajan yli vanhasta liitosta uuteen liittoon ja uudestisyntymisen aikakauteen. Myöhemmin, helluntaipäivänä he saivat vastaan ottaa vielä Pyhän Hengen täyteyden eli Pyhän Hengen lahjan palvelustyöhön, kun Henki lankesi heidän yllensä.
(ks. opetus milloin opetuslapset uudestisyntyivät)
!


Ylistys Israelin Jumalalle! Sana rakentaa ja ravitsee. Se on 1 Piet. 2. mainittua "Sanan väärentämätöntä maitoa", joka ei ole pastoroitua. :lol:
Apostolien uudestisyntyminen tapahtui Jeesuksen puhaltaessa heihin Pyhän Hengen. Myöhemmin tapahtunut Pyhän Hengen kaste on eri tapahtuma.
Aamen.
Ilo on wanhuksen (OM) sydämessä.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2118
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » La 06 Marras, 2010 20:35

"Johanneksen mukaan lähetyskäskyn tärkein osa on ylösnousseen Vapahtajan sanoma opetuslapsilleen: 'Niinkuin Isä on lähettänyt Minut, niin Minäkin lähetän teidät' ja 'Te ette valinneet Minua, vaan Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi'. Ja muistuttaa lopuksi vielä, että 'ei ole palvelija Herraansa suurempi. Jos he ovat Minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin Minun Sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne'. (Joh.20:21 ; 15:16,20)."
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

Re: Herran Jeesuksen antama lähetyskäsky omilleen

ViestiKirjoittaja raipo » Su 06 Marras, 2016 13:41

raipo
 
Viestit: 14
Liittynyt: Ti 14 Syys, 2010 8:37
Paikkakunta: Kauttua


Paluu Alkuperäisen kristinuskon opetuksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa