Apostolinen säädös pakanoille

Tässä on vain niitä opetuksia, joita Jumalan seurakunnassa opetettiin srk.n alkuaikoina ennen kirkkojen perustamista.

= Raamatun mukaiset opetukset.

Apostolinen säädös pakanoille

ViestiKirjoittaja apostoli5 » Ti 04 Elo, 2009 19:17

Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa!

Apostolinen säädös pakanoille; Apt.15:28-29

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.
Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut.
Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin Minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin Minä annan teille myös tämän kaiken.
Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
Mutta teidän oman verenne Minä kostan; jokaiselle eläimelle Minä sen kostan, ja myöskin ihmisille Minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä."

Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen: "Katso, Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.
Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."
Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka Minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä Minun ja maan välillä.
Ja kun Minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan Minä liittoni, joka on Minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.
Niin kaari on oleva pilvissä, ja Minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on." 1.Moos.9:1-16

"Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta." Apt.15:19-20
Kun Herra Jumala oli hävittänyt silloin turmeltuneen ihmiskunnan vedenpaisumuksella, Hän pelasti vanhurskaan Nooan ja hänen perhekuntansa, yhteensä kahdeksan sielua sekä eläinkunnan edustajat, arkin avulla, jonka Nooa rakensi, jotta elämä voisi jatkua Jumalan tuomion, vedenpaisumuksen jälkeen maapallolla. (1.Piet.3:20-21)
Vedenpaisumuksen jälkeen Nooa uhrasi arkissa olleista puhtaista eläimistä polttouhrin Herralle (esikuvaa Herran Jeesuksen uhrista) ja Herra Jumala mielistyi siihen, tehden liiton kaikkien ihmisten ja kaikkien eläinten kanssa. Nooan liiton mukaisesti Herra Jumala lupasi, ettei Hän enää koskaan hukuta kaikkea lihaa vedenpaisumuksella, minkä merkkinä siitä oli oleva sateenkaari. 1.Moos.9:12-17
Ilmestyskirjassa mainitaan Jumalan Valtaistuin, jonka yläpuolella on edelleen Nooan liiton merkki, sateenkaari, joka muistuttaa siitä, että Herra Jumala on tämän iankaikkisen liiton uskollinen osapuoli, eikä ole rikkonut tekemäänsä liittoansa kaiken lihan kanssa omalta puoleltaan tänäkään päivänä. Ilm.4:3

Nooan liiton yhteydessä Herra Jumala antoi ihmiskunnalle luvan syödä lihaa, mutta samalla myös muutamia ohjeita Nooalle, jotka koskivat kaikkia ihmisiä maapallolla, kieltäen veren ja verisen lihan syönnin ja väkivallan käytön.
Jerusalemissa apostolien ja vanhinten kokouksen päätös oli näiden ikivanhojen nooalaisten lakien ja liiton sovellutus, kun annettiin neljä perusvelvollisuutta uskoon tulleille pakanoille.
Tätä apostolien kokousta johti Herran veli apostoli Jaakob ja antakaamme tälle päätökselle enemmän painoarvoa kuin inhimillisille tulkinnoille ja isien perinnäissäännöksille ja uskokaamme Jumalan Sana, niin meidän käy hyvin.
"Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!" Apt.15:28-29 Amen

Epäjumalan uhrien karttaminen

"Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!" ...että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa" Apt.15:28-29,20
"Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa." Ef.5:5

"Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.
Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me Hänen kauttansa.

Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä.
Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy.
Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.
Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.
Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni." 1.Kor.8:1-13

"Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta...
Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalanuhri on jotakin, tai että epäjumala on jotakin?
Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista...
Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä mitään omantunnon tähden, sillä: "Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on".
Jos joku, joka ei usko, kutsuu teitä ja te tahdotte mennä hänen luokseen, niin syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan, kyselemättä mitään omantunnon tähden.
Mutta jos joku sanoo teille: "Tämä on epäjumalille uhrattua", niin jättäkää se syömättä hänen tähtensä, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden; en tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen; sillä miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?" 1.Kor.10:14, 19-20, 25-29

Ensimmäinen peruskäsky, joka Uuden Liiton pakanauskoville annettiin Jerusalemissa apostolien kokouksessa, oli epäjumalanuhrien - epäjumalien saastuttaman - karttaminen. Tämä käsky liittyy ensimmäiseen käskyyn: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mielestäsi." Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky." Matt.22:37-38
Tuohon maailmanaikaan epäjumalanpalvelus ja epäjumalille uhraaminen olivat hyvin tavallisia Lähi-idän alueilla, eivätkä uskovat saaneet olla osallisia siihen vähimmässäkään määrin, sillä se oli samalla riivaajille uhraamista, joka nostattaa Herran kiivauden. 1.Kor.10:20-22
Epäjumalanpalvelus ja epäjumalille uhraaminen ovat tänäkin päivänä hyvin yleisiä maapallolla, ei kristillisten uskontojen keskuudessa ja saatananpalvonnassa. Juutalaisessa uskonnossa epäjumalan palvelus on ollut kauhistus kautta vuosituhanten. Israelin Jumalaan ja Herraan Jeesukseen uskovilla ei saa olla mitään osaa tällaiseen toimintaan.

Vaikka epäjumalan palvelus ns. kristillisen maailman keskuudessa kirjaimellisena onkin melko harvinaista nykyään, on kristillisessä maailmassakin kuitenkin paljon erilaisia epäjumalia, joita kumarretaan ja palvotaan. Mikä tahansa asia tai kohde, joka tulee ihmiselle epäjumalaksi ja kylmentää ihmisen kokosydämisen rakkauden ainoaa totista Israelin Jumalaa ja Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan, muodostuu epäjumalaksi. Hyvin monille ihmisille esimerkiksi raha on tällainen epäjumala, jolloin ahneus muodostuu samalla epäjumalaksi ja epäjumalanpalvelukseksi, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Raha ei itsessään ole paha, mutta rahanhimo on paha. Kysymys on ihmisen sydämestä; hallitsetko sinä rahaa, vai raha sinua, omistatko sinä rahaa, vai raha omistaa sinut, käytätkö sinä rahaa, vai raha käyttää sinua .., eli notkuuko polvesi mammonan edessä. Jumala ei siis ole lastensa rikkautta vastaan, vaan ahneutta.
Muita tämän kaltaisia kristillisen kulttuurin epäjumalanpalvelusmuotoja ovat mm. taikuus, noituus, spiritismi, jooga, TM, vainajahenkien kanssa seurustelu, povaaminen ja niskoittelu Herran Sanaa ja käskyjä vastaan. 5.Moos.18:9-14 ; 32:15-18 ; 3.Moos.19:31 ; 20:27 ; 1.Sam.15:22-23

Jerusalemissa apostolien ja vanhinten kokouksen jälkeen apostoli Paavali käsittelee kysymystä epäjumalille uhratun lihan syömistä, jota oli mahdollista ostaa myös sen ajan lihakaupoista. Apostoli toteaa, että maailmassa ei todellisuudessa ole muita jumalia, kuin yksi Israelin Jumala, Taivaalinen Isä, ja yksi Herra, Jeesus Kristus ja sen tähden muille jumalille uhrattu liha ei saastu eikä merkitse mitään todellisuudessa, koska se on vain pakanoiden mielikuvitusta.
Sentähden jos uskova joutui syömään jossakin tilanteessa epäjumalille uhrattua lihaa, esim. jonkun uskosta osattoman kutsuessa kotiinsa aterialle, ei uskovalla ollut mitään syytä olla huolissaan omantuntonsa tähden, vaan saattoi syödä täysin puhtaalla omallatunnolla eteensä asetettua ruokaa, vaikka se olisi mahdollisesti ollut epäjumalille uhrattua lihaa.

Huomautus! Kristillinen maailma on käsittänyt em. kodat täysin väärin ja tulkinnut ko. kohtien tarkoittavan sitä, että apostoli Paavali olisi muka kumonnut Toorassa eli Laissa annetun ohjeen syötävistä ja saastaisista eläimistä. Kyse ei siis ole tästä, vaan epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Apostoli Paavali ei missään vaiheessa kumonnut Tooraa eli Lakia, eikä hän kumonnut myöskään Vanhan Testamentin ruokavalio-ohjeita, jotka Jumala antoi esim. 3.Mooseksen kirjassa luvussa 11.

Vaikka uskovilla oli tieto ja omantunnonvapaus syödä epäjumalille uhrattua lihaa, oli kuitenkin otettava huomioon heikkojen, joilla ei ollut tätä tietoa, omantunnon arkuus ja saastuminen. Jos joku saattoi loukkaantua, nähdessään uskovan syövän epäjumalille uhrattua lihaa, silloin rakkauden käsky vaati omassatunnossaan vahvaa veljeä olemaan syömättä epäjumalille uhrattua, jottei heikon veljen / sisaren omatunto tahriintuisi, muutoin uskova teki syntiä Kristusta vastaan, loukatessaan heikkoa veljeään / sisartaan. Paavali itse oli jopa valmis kieltäytymään kokonaan lihansyönnistä, jos se olisi jonkun heikon uskon esteenä.
Tällainen Kristuksen mieli ja rakkauden asenne meilläkin tulisi olla kaikkia kohtaan, jotta kaikki pelastuisivat. Suurin niistä on Rakkaus. Amen

Veren syöntikielto

"Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin Minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin Minä annan teille myös tämän kaiken.
Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
Mutta teidän oman verenne Minä kostan; jokaiselle eläimelle Minä sen kostan, ja myöskin ihmisille Minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1.Moos.9:3-6

"Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa.
Sillä lihan sielu on veressä, ja Minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.
Sentähden Minä olen sanonut israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta; älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, syökö verta.
Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, saa pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja peittäköön multaan.
Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on; sentähden Minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri; jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön." 3.Moos.17:10-14

Veren syöntikielto on yksi Raamatun peruskäskyistä. Jo vedenpaisumuksen jälkeen, kun Herra Jumala antoi luvan ihmiskunnalle luvan syödä lihaa, Hän kielsi veren syömisen. Antaessaan juutalaisille Mooseksen kautta Tooran eli Lain, Herra Jumala kielsi edelleen veren syömisen. Samoin apostolien ja vanhinten kokous Jerusalemissa kielsi myöskin Uuden Liiton uskoon tulleilta pakanoilta veren syömisen.
Veriletut, verimakkara ns. musta makkara ja muut verituotteet eivät kuulu uskovan ruokavalioon. Huolimatta siitä, että veren syömiskielto on yksi kaikkein alkeellisimpia ja perustavampia käskyjä, mitä ihmisille on annettu, monet kristikunnassa eivät noudata edes tätäkään, vaan syövät verta.

Syynä verensyöntikieltoon on Jumalan antaman elämän kunnioittaminen. Kaiken lihan sielu on sen veressä. Mutta on huomattava, että ihmisen henki ja sielu jatkavat olemassaoloaan ruumiillisen kuoleman jälkeenkin, vaikka ruumiille on annettu maatumissäädös. Jumala antoi Vanhan Liiton päivinä uhrieläinten veren alttarille sovitukseksi, joka on esikuvana lopullisesta Jeesuksen Kristuksen ristin uhrista. Sentähden Herra Jumala kielsi ihmisiä syömästä verta. Sielunvihollinen, saatana sen sijaan ei kunnioita Jumalan luomaa elämää ja siksi pahan vallassa oleva maailma syö verituotteita ja erityisesti saatananpalvojien uhritoimituksiin kuuluu hyvin usein veren juominen. Samoin pakanallisissa epäjumalan palvelusmenoissa veri on erilaisissa rituaalimuodoissa ja uhritoimituksissa. Ps.16:4

Määrätyissä uskonnollisissa piireissä verensyntikiellon piiriin tulkitaan myös verensiirto. Kun ihminen ruokailee, ravintoaineet menevät lopulta verenkiertoon ja verensiirrossa annetaan vieras veri suoraan verenkiertoon, joten tämän tulkinnan mukaan verensiirtokin on verensyömiskiellon rikkomista. Tämän vakaumuksen ihmiset yleensä kieltäytyvätkin verensiirrosta, vaikka henki olisi vaarassa sen tähden.
Onko verensiirto verensyömiskiellon rikkomista?
Ensinnäkin on todettava, että nykyaikana, jolloin on paljon liikkeellä mm. AIDS:in saastuttamaa verta, on turvallisempaa välttää verensiirtoa, jos se suinkin on mahdollista henkeään vaarantamatta.
Toiseksi on todettava, että mielestäni käsky kirjaimellisena pitää sisällään vain veren syömisen eikä verensiirto ole käskyn suoranaista rikkomista. Ja sitä paitsi, vaikka tulkitsisimmekin verensyöntikiellon tarkoittavan myös verensiirtoa, on huomattava, että elämän suojeleminen on Jumalan Sanassa niin tärkeä käsky, että se ohittaa yleensä muut käskyt tarpeen vaatiessa, vain Jumalan armo on suurempi kuin elämä. Ps.63:4

Esimerkiksi vaikka sapattina ei ollut lupa tehdä mitään työtä, oli tarpeen vaatiessa lupa pelastaa eläin vaaratilanteesta sekä syöttää ja juottaa sitä myös sapattina, vaikka silloin joutuikin rikkomaan sapattikäskyä. 2.Moos.23:4-5 ; 5.Moos.22:1-4 ; Luuk.13:14-17
Tämän perusteella on ihmisen elämän suojeleminen suurempi käsky ja sen tähden verensiirto on täysin oikeutettu toimenpide, jos tilanne sitä vaatii hengen tai terveyden pelastamiseksi.
Lisäksi verensyntikielto varjelee ihmistä tietyiltä sukukirouksilta, vitsauksilta ja onnettomuuksilta, jotka Herra Jumala on siihen säätänyt kirjoitusten mukaan.
"Ole vain luja siinä, ettet syö verta; sillä veri on sielu, ja sielua sinun ei pidä syömän lihan kanssa.
Älä syö sitä; vuodata se maahan niinkuin vesi.
Älä syö sitä, että menestyisit, sinä ja sinun lapsesi sinun jälkeesi, kun teet, mikä oikeata on Herran silmissä." 5.Moos.12:23-25 Amen

Verisen lihan syöntikielto

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.
Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle Minä sen kostan, ja myöskin ihmisille Minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1.Moos.9:4-6

"Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, Minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa.
Sillä lihan sielu on veressä, ja Minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.
Sentähden Minä olen sanonut israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta; älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, syökö verta.
Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, saa pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja peittäköön multaan.
Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on; sentähden Minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri; jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön." 3.Moos.17:10-14

Toinen Nooan ja Mooseksen päivistä asti oleva peruskäsky uskoon tulleille pakanoille on verisen lihan syömisen kielto. Jos halusi syödä jonkun syötäväksi tarkoitetun (kaikki eläimet eivät ole syötäväksi tarkoitettuja) eläimen lihaa, oli teurastuksen yhteydessä veri vuodatettava maahan, jotta ei syönyt verta lihan mukana.
Juutalaiset ovat kautta vuosituhanten olleet tämän käskyn tähden hyvin tarkkoja teurastuksessa. Erityinen koulutettu teurastaja (shochet) suorittaa eläimen teurastuksen katkaisemalla hyvin terävällä veitsellä yhdellä viillolla eläimen kaulavaltimon, niin että eläin tulee mahdollisimman nopeasti tiedottomaksi ja kaikki veri juoksee ulos ruumiista mahdollisimman tarkoin. Teurastaja (shochet) tarkastaa tämän jälkeen, että eläimessä ei ole sairauksia ja suorittaa teurastuksen loppuun. Teurastuksen jälkeen, 72 tunnin kuluessa, liha huuhdellaan juoksevassa vedessä. Jotta liha olisi "kasher", siis oikein teurastettu ja valmistettu, se valmistettaessa krillataan avotulella tai liotetaan ennen muunlaista valmistusta suolavedessä puolen tunnin ajan, suolataan ympäriinsä ja mahdollisesti myös sisältä (linnut), annetaan olla suolattuna tunnin, huuhdellaan ja lopuksi valmistetaan ruuaksi. Kaikella tällä menettelyllä varmistetaan, että lihaan ei jää yhtään verta ja että se muutoinkin olisi turvallista syödä.

Pakana kansojen keskuudessa ei yleensä saa oikein teurastettua ja valmistettua lihaa, sillä täällä eläimet ensin joko sähköshokilla tai ampumalla tainnutetaan ja vasta sitten teurastetaan ja lasketaan veri pois. (käytäntö perustuu Suomen lakiin). Tämän tähden kaikki veri ei tule ulos ruumiista ja hyvin usein saa kaupoista melko veristä lihaa. Tilanne kuitenkin korjaantuu sillä, kun lihaa liotetaan suolavedessä ja pidetään suolassa ennen huuhtelua ja lopullista valmistusta, jolloin veri tulee ulos lihasta.
Tämä koskee erityisesti naudan lihaa ja lintujen lihaa, kalat eivät tarvitse normaali perkaamisen ja huuhtelun ohella mitään erikoiskäsittelyä.
Vaikka Uuden Liiton pakanauskovat eivät olekaan Lain orjuuden alla millään tavalla, koskee heitä verisen lihan syöntikielto ja sentähden on syytä tätäkin asiaa noudattaa ainakin kohtuudella, ettemme söisi lihaa verineen.

"Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!" Apt.15:28-29 Amen

Haureuden karttaminen

"Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa,
ei himon kiihkossa niinkuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne; ettei kukaan sorra veljeänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niinkuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet.
Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sentähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa Pyhän Henkensä teihin." 1.Tess.4:2-8

"Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa." Ef.5:5
"Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!" Apt.15:28-29

Neljäs perusasia apostolien kokouksen päätöksessä oli haureuden karttaminen. Kolme ensimmäistä käskyä koskee puhtautta uskon elämässä ja neljäs kuuluu moraalin alueelle.
Tämän lähtökohtana on Raamatun 7. käsky "älä tee huorin". Käskyn perusmerkitys kieltää kaikenlaiset aviorikokset avioliitossa olevien kohdalla, mutta sen laajemmassa merkityksessä ja mielessä myös kaikenlaisen muunkin haureuden harjoittamisen ja siveettömyyden. Tämä tarkoittaa kaikenlaista avion rikkomista, esiaviollisia suhteita, vapaita suhteita, homoseksualismia ja muuta senkaltaista, joiden harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa, jos eivät tee parannusta synneistään.
Seurakunnan luonteen ja toimintakelpoisuuden säilyttämiseksi tulee siveettömyyttä harjoittavat jäsenet erottaa seurakunnasta, kunnes katuvat ja kääntyvät parannuksessa takaisin kaidalle taivastielle.

Tähän käskyyn sisältyy myös kaikenlainen hengellinen haureus ja huoruus, josta apostoli Paavali varoittaa kirjeissään ja Johannes ilmestyskirjassa luvuissa 17 - 18. Hengellinen haureus ja huoruus viittaa Raamatussa suureen Babyloniin, langenneeseen porttokirkkojärjestelmään, joka on juovuttanut koko maanpiirin hengellisellä haureudellaan luopumukseen Herran Sanasta ja käskyistä tottelemattomuuden syntiin. Tässä on ensisijaisesti kysymys Herran käskyjen murentamisesta ja siksi tämä haureus on vaarallista, sillä jos emme sanoudu siitä irti, olemme osallisia suuren Babylonin porton tuomioon, jonka osana on kadotuksen tulikivijärvi. 2.Kor.11:1-4,13-15 ; Ilm.17 ; 18:1-4 ; 14:8
Suuri portto on ollut uskoton Jumalalle ja Totuudelle, ja siksi on syyllistynyt tähän syntiin. Raamatun viimeinen kirja esittää Karitsan puhtaan morsiamen, elävän kristillisen seurakunnan, vastakohtana luopioksi tulleelle portolle.

Vanhan Testamentin hebrea käyttää kahta verbiä ilmaisemaan luvattomasta suhteesta, "zana", joka merkitsee sopimatonta, haureellista menoa, siveettömyyttä ja "na`ap", jonka alkuperäinen merkitys on parittua eli naida, olla yhdynnässä, mutta vähitellen verbi alkoi merkitä erityisesti laitonta, avioliittoa loukkaavaa sukupuolisuhdetta. Tähän kun liitetään kieltosana, niin saadaan käsky "älä tee huorin".
Herra Jumala on säätänyt, että miehen ja naisen välisen yhdyselämän on tapahduttava avioliiton puitteissa. Tällä ihmisten välisellä intiimillä yhdyselämän muodolla on Jumalan lain suoja.
Uudessa Testamentissa esiintyy kaksi kreikan kielen sanaa, jotka merkitykseltään ja käytöltään vastaavat hebrean kielen sanoja, "porneuo", joka tarkoittaa harjoittaa haureutta ja "moikeuo", tehdä aviorikos, tehdä huorin.

Viisas Salomo määrittelee haureuden vietellä verbillä sananlaskuissa 5 - 7, joka voi ilmetä siten, että antaa vietellä itsensä, tulee vietellyksi, on viettelyksi ja viettelee. Samoin Herra Jeesuskin käyttää tätä samaa verbiä vuorisaarnassa "älä tee huorin" käskyn opetuksessa, silmä, käsi ja jalka viettelee. Matt.5:27-30
Samoin apostoli Paavali opettaa, että tämä haureuden kieltosääntö koskee myös perheellisiä, jotka voivat myös harjoittaa haureutta.
"Sillä tämä on teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää pitää oman astiansa (vaimonsa) pyhyydessä ja kunniassa," 1.Tess.4:3-4 Luther saksl.kään. ; Biblia
Näin Raamattu osoittaa uskollisuuden Totuudelle ja kuuliaisuuden Herran käskyille keinoksi jokaiselle välttää kiusausten paulat haureuteen ja huoruuteen.

"Lapseni, säilytä Isäsi käsky äläkä hylkää äitisi opetusta.
Pidä ne aina sydämellesi sidottuina, kääri ne kaulasi ympärille.
Kulkiessasi ne sinua taluttakoot, maatessasi sinua vartioikoot, herätessäsi sinua puhutelkoot.
Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, ja kurittava nuhde on elämän tie, että varjeltuisit pahasta naisesta, vieraan vaimon liukkaasta kielestä." Snl.6:20-24 Luther. Amen

erkki.akerlund@kolumbus.fi
050-3363455


Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy huonompisilmäiseltäkin jouhevasti tärkeiden opetusten ja muun lukeminen.
apostoli5
 

Paluu Alkuperäisen kristinuskon opetuksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron