emalista.fi

Mitä on alkuperäinen kristinusko?

Tässä on vain niitä opetuksia, joita Jumalan seurakunnassa opetettiin srk.n alkuaikoina ennen kirkkojen perustamista.

= Raamatun mukaiset opetukset.

Mitä on alkuperäinen kristinusko?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 12 Helmi, 2009 18:55

Tässä tarkempi tutkimus aiheesta:

:idea: :arrow:

Kristinusko alkoi Israelin pääkaupungista, Jerusalemista n. v. 30 jKr. Silloin Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä sijaiskuoleman syntiemme tähden. Kuolemansa jälkeen Hän nousi ylös kuolleista ja sanoi: ... minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet (Ilm. 1:17-18 ).
Jeesus meni Taivaaseen, Isän Jumalan oikealle puolelle. Taivaasta Hän lähetti Pyhän Hengen, joka täytti opetuslapset voimalla ja rohkeudella. He alkoivat puhua Jumalan Sanaa rohkeasti (Apt. 1:8; 2:1-6).

Alkuaikana uskossa olevien elämä oli vakaata kristillisyyttä. He puhalsivat yhteen hiileen, ja olivat yhden asian valtaamia. Heillä oli yksi sydän ja yksi sielu, ja tuo yhteys ulottui rahakukkaroonkin asti (Apt. 4:32-35).

Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
(Matt. 28:18:20).
Jeesus oli luvannut seuraajilleen, että he saavat Pyhän Hengen toiseksi Puolustajaksi. Jeesus on Puolustaja Isän tykönä. Pyhä Henki on Puolustajamme täällä. Ja minä olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut(Joh. 14:16,17, 26).
Lupaus Pyhän Hengen tulikasteesta annettiin Apostolien tekojen alussa: Ja kun Hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski Hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen."
vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
(
Apt.1:4- 8 ). Lue myös Matt. 3:11.
Helluntaipäivä 30 luvun jKr. alkupuolella oli mahtava ed. m. lupausten täyttymysten päivä. Noin 120 Jeesuksen opetuslasta saivat luvatun Pyhän Hengen tulikasteen. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi
(Apt. 2:1-4).

EVANKELIOIMINEN
Pyhällä Hengellä täyttyneet opetuslapset lähtivät kertomaan Jeesuksesta kaikkeen maailmaan kuten Jeesus oli lähetyskäskyssään opettanut: Ja Hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun Nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta

(Markus 16:15-20).
Joka päivä tuli ihmisiä uskoon (Apt. 2:47). Uudet uskoon tulleet ohjattiin sinne, missä oli paljon vettä (Joh. 3:23). Uskoon tulleet kastettiin upotuskasteella vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen Nimeen eli Jeesukselle
(Room. 6:3-7; Apt.2:38 ,41; 8 :16; 10:47-48; 19:5; Kol. 3:17).
Jokainen uusi uskoon tullut sai Pyhän Hengen kasteen ja sen mukana kielilläpuhumisen lahjan:
"Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. ..Ja kaikki ne uskovaiset,.. olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin (mistä he tiesivät sen?), sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin? Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen Nimeen.. " (Apt.10:44-48 ).

Myös monenlaiset muut armolahjat ja voimateot ilmenivät: sairaat paranivat, ihmiset vapautuivat riivaajista ja syntyi suuri ilo .
Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.
Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä Hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen

(Apt. 8 :5-17).
Jumalan seurakunnalle annettiin ohje, jonka tulee päteä Jeesuksen takaisin tulemiseen asti:
"Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien" (1 kor. 12:31).

Jokainen uskoon tullut alkoi kertoa muillekin Herrastaan Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi ja vapauttaa paholaisen vallasta. Kaikille ihmisille tehtiin tiettäväksi, että Jeesus kantoi ruumiissaan ristin puulle meidän syntimme, sairautemme ja kipumme: Mutta totisesti,
meidän sairautemme Hän kantoi,
meidän kipumme Hän sälytti päällensä.
Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta
Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,
runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi,
ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna Hänet otettiin pois, mutta kuka Hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä Hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus Häntä

(Jes.53:4-8 ).
"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
(Joh. 1:29).

Edelleen tulee julistaa samaa alkuperäistä evankeliumia:
Uskon kautta Jeesuksen vereen Sinä saat syntisi anteeksi ja Hän parantaa kaikki sinun sairautesi.
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt, Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille
(Psalmi 103:2-6).

KRISTITYT - JUMALAN SEURAKUNTA
Alkuseurakunnan uskovia alettiin nimittää (nimitellä) kristityiksi. Pian he omaksuivat itsekin tämän nimen (Apt. 11:26; 1 Piet. 4:13-16).
Myöhemmin tätä eri paikkakunnille levittäytynyttä kristittyjen joukkoa alettiin kutsua Jumalan seurakunnaksi (katso esim. 1 Kor. 1:2; 1 Tessal.2:14 ym.).
Uskoon tulleiden ihmisten ymmärrettiin silloin olevan Jumalan seurakunta. Samoin ymmärrämme tänä aikana. Emme tarvitse toimintamme ylle muunlaisia nimikylttejä. Kokoonnumme Jeesuksen Nimessä ja Hänen ympärilleen ilman nimikylttejä.
Jeesus on Ainoa Pelastaja!
Jumalan seurakunta toimii toteuttaen Herransa antamaa lähetyskäskyä. (Matt.28:19; Luuk. 24:47; Markus 16:15-17).
Seurakuntayhteydessä uudet uskoon tulleet saavat sitä opetusta, josta Jeesus lähetyskäskyssään mainitsi: Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää!

Jumala siunaa oikeaa evankelioimista. Lähetyskäskyn toteuttamisella osoitamme olevamme Jeesuksen opetuslapsia. Se on rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan (Matt.22:36-40; Joh. 13:34-35; 14:23-24).
Suurin rakkauden osoitus lähimmäistä kohtaan on kertoa hänelle Jeesuksesta, joka ansaitsi jokaiselle vapauden verellään ja kuolemallaan.

ESIMERKKI MEILLE
Alkuseurakunta kaikkine oppeineen ja toimintatapoineen annettiin esimerkiksi kaikille sukupolville.
Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä (1 Joh. 2:24).
Uskomme alkuseurakunnan tavoin Jeesukseen Kristukseen Raamatun opettamalla tavalla.

Mitä alkuperäinen kristinusko kaikilta osin on, sen voimme lukea tarkemmin Raamatusta, esim. Paavalin kirjeistä ja Apostolien teoista. Apostolien teot on Jumalan seurakunnan historiikki, joka kertoo alkuhistoriamme noin kolmekymmentä vuotta ristintyöstä eteenpäin.

MIKÄ MENI VIKAAN ?
Näemme Raamatusta, ettei Jeesus itse perustanut minkäänlaista uutta kirkkokuntaa.
Hän ei antanut seuraajilleenkaan ohjetta uuden uskonnon perustamiseen puhumattakaan monista uskonnoista. Raamatun kirjoituksetkaan eivät anna ohjetta kirkkokuntien perustamiseen.
Vasta 300-luvulla alkoi kirkollinen kehitys, joka edelleen jatkuu ja tuottaa lisää hajaannusta.
Alkuperäinen kristinusko jäi toimimaan ulkopuolelle eripuraisten kirkkokuntien. Siellä se edelleen toimii pienessä mittakaavassa.
Lähes kaikki, oikeassa uskossa olevatkin ovat mukana tuossa surkeassa hajaannustilassa.
Uudessa Testamentissa ei lainkaan esiinny sanaa kirkko. Tämän seikan huomasi vuoden 1992 suomennoksen raamatunkäännöskomiteakin. He päättivät poistaa tämän puutteen. Nyt uudessa raamatunväännöksessä on sana kirkko mm. Matt.16:18. Alkutekstissä tässä kohden on sana ekkleesia, jonka merkitys on, ekk = ulos, leesia = kutsutut. Uloskutsutut eli Jumalan seurakunta on kokonaan eri asia kuin kirkko. "Antakaa pelastaa itsenne (ulos) tästä nurjasta sukupolvesta (Apt.2:40).

UUSUSKONNOT
Raamattu varottaa kaikista uususkonnoista. Niitä nimitetään yhteisnimellä Baabel. Baabel = sekoitus eli sekauskonto, jossa on elementtejä Raamatulle vieraista uskomuksista. Katso esim. Room. 16:17-18; Apt 20:28-31; 1 Joh. 2:18-19; Ilm. 18:4; 1 Tim.6:3-5.
Roomalaiskatolinen kirkko oli ensimmäinen uususkonto. Se muodosti käsitteen kristikunta, johon luetaan kuuluviksi kaikki kastetut huolimatta heidän kääntymisestään. Tuo Baabelin sekauskonto sivuutti apostolisen uskon ja muodostui kirkoksi. Alusta asti se oli turmeluksen tiellä täynnä väkivaltaa, sotaa ja kauhun lietsontaa.
Kirkko keksi sakramentit, joilla korvataan Pyhän Hengen toiminta. Elävästä uskosta tuli uskonto. Alettiin luetteloida jäsenet. Syntyi käsite liittyä seurakuntaan eli saada nimi kirkonkirjaan. Tähän liittyi paljon taikauskoa ja sen kautta pelkoa: Ellei nimeni kuulu jäsenkortistoon, en kuulu kirkkoon. Se oli senaikaisessa käsityksessä samaa kuin olla kirottu. Jossain määrin tämä taikauskoinen käsitys toimii edelleen, jopa vapaitten uskonsuuntien piireissä: Nimi jäsenkortistoon, niin kuulut seurakuntaan. Nimi pois jäsenkortistosta, etkä enää kuulu seurakuntaan. Näin ei Raamattu missään kohden opeta. Sellainen on vierasta sekauskontoa. Raamattu tuntee ainoastaan yhden jäsenluettelon: iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitetut Taivaissa (Luuk. 10:20).

Katolisen kirkon toimesta on surmattu kymmeniä miljoonia ihmisiä, mm. sen aiheuttamissa uskonsodissa ja inkvisitiolaitoksen julmuuksissa.

LUTERILAISUUS
Meillä Suomessa toimiva saksalaisuskonto, evankelisluterilainen kirkko on eräs uususkonto. Se on roomalaiskatolisesta kirkosta 1500-luvulla erkaantunut lahko. Luterilaisuus syntyi siis 1500 vuotta kristinuskon ja Jumalan seurakunnan syntymisen jälkeen. Se on opeillaan, esim. lapsikasteen harhallaan, eksyttänyt suuria ihmismassoja pois alkuperäisestä kristinuskosta.

EKUMEENINEN LIIKE JA KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTO
Maailmallista nimikristillisyyttä pahimmillaan ovat uskonnot, jotka ovat Ekumeenisen liikkeen ja Kirkkojen maailmanneuvoston yhteydessä. Ekumeenisen liikkeen Toiminnan tarkoitus on ihmisperusteisten uskontojen yhdistäminen. Samalla se on todellisen Jumalan seurakunnan hajottamisliike. Suuntaus niissä piireissä on rakentaa ihmistekoista, ihmisten tekemien kristittyjen yhteyttä.
Ekumeenisissa uskontokunnissa ei ymmärretä, että koko maailma kaikkine uskontoineen on synnin ja saatanan vallassa. - Jokaisen ihmisyksilön tulee antaa pelastaa itsensä tästä nurjasta sukupolvesta (Apt. 2:40) sekä sen uskonnoista.
Yksikään kirkko ei voi pelastaa ihmissielua. Tosin kirkot eivät suoranaisesti niin ilmoitakaan. Mutta ne kuitenkin opettavat pelastavansa ihmiset toimittamiensa sakramenttien kautta. Sakramentit ovat tulleet Jeesuksen tilalle.

Roomalaiskatolinen kirkko sekä Ekumeeninen liike ja Kirkkojen maailmanneuvosto kaikkine jäsenkirkkoineen on Ilmestyskirjan mainitsema baabelin porttokirkko: Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti." Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä (Ilm. 17:5-6). Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa (Ilm. 18:4).

Uskontojen sisällä, siis jopa pääporttokirkossa (=roomalaiskatolinen) on Jeesuksen omia. Heitä nyt kutsutaan sieltä ulos.

Ekumeeninen liike kaikkine jäsenkirkkoineen on Raamatun mainitsema väkevä eksytys (2 Tes.2:10-12).

Uskossa olevat ovat aina tunteneet todellisuuden paholaisesta ja sen uskonnollisesta toiminnasta (Matt. 7:15-23):
Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma (kaikkine uskontoineen) on pahan vallassa (1 Joh. 5:19). Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta (Apt.2:40) ja sen sekauskonnoista.

Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä (Room. 12:2).

TAKAISIN ALKUUN
Yhä kuuluu Raamatun sivuilta alkuajan opetus: Ei yli sen, mikä on kirjoitettu(1 Kor.4:6).
Kukaan ei ole saanut lupaa tehdä lisäyksiä Raamatun kirjoituksiin - ei paavi tai Lutherkaan.
Kristinusko oli valmis apostolisena aikana. Raamatun lopussa onkin kehotus: .. jos joku panee niihin (Raamatun kirjoituksiin) jotakin lisää, on Jumala paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu(Ilm.22:18-19).
Laitoskirkot esim. luterilaisuus on tuonut Raamatun rinnalle lukuisia lisäyksiä. Näitä ovat mm. tunnustuskirjat, kirkkokäsikirjat, kirkkolaki, katekismus, virsikirja jne.. Tästä huolimatta ihmisille väitetään, että kansankirkossa pitäydytään yksin Raamattuun. Väite ei ole tosi. Jumala on ilmoittanut meille tahtonsa Raamatussa, ei katekismuksissa yms.

Raamatun opetuksissa pysyminen tarkoittaa sitä, että asetamme jokaiseen hengellistä elämäämme koskevaan väitteeseen kysymyksen: Missä kohden Raamattu opettaa niin? Jos jotakin asiaa ei löydy Raamatusta, poistamme sen uskonelämästämme. Näin teemme pesäeron vääristyneisiin kristinuskon muotoihin eli uususkontoihin. Jos jokin asia löytyy Raamatusta otamme sen iloiten vastaan. Näin tehden kuljemme takaisin alkuperäisen kristinuskon lähteille! Tämä on Jumalan tahto.

Jumalan Hengen liikehdintä on nyt siirtämässä painopistettä ulkopuolelle kaikkien uskonsuuntien, takaisin alkuperäiseen seurakuntatoimintaan. Tämä liikehdintä on muuttuva suureksi joukkopaoksi ulos Baabelista.

Tästä alkaa herätys, jota maailma ei ole milloinkaan ennen nähnyt
(Matt. 25:6-7; Joh. 17:17-23).
Jumalan suuri siunaus ja menestys kaikkine ahdistuksineen ja vainoineen odottaa ulkopuolella uskontojen toimivia kristittyjä.

Jokaista kutsutaan mukaan tähän siunaukseen. Vaikeuksia ei ole puuttuva!
Mutta Jeesus Kristus on Herra!

Weijo Lindroos­­­­­
________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Näin:

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 12 Helmi, 2009 19:02

Alkuperäisen kristinuskon mukainen seurakunta-käsitys on näin:

Seurakunta on yhtä kuin Kristuksen ruumis. Se ei ole mitään muuta.
Kristuksen ruumiin jäsenet kullakin paikkakunnalla ovat sen paikkakunnan seurakunta.
Jumalan seurakunnan jäseneksi voidaan tulla vain uudestisyntymisen eli uskoon tulemisen kautta. Pyhä Henki synnyttää ihmisen Jumalan perheeseen Kristuksen Sanan kautta.
Tähän srk.aan ei voida liittyä ihmisten toimesta. Eikä tästä srk.sta voi ihminen toistaan erottaa. Yhteydestä tosin voidaan erottaa synnin tielle lähtenyt.
Seurakunta tulee näkyväksi paikkakunnittain toimintansa kautta. Lähetyskäskyn toteuttaminen on näkyvää toimintaa.
Siihen tarvitaan mm. kokoontumispaikka.
Yksikään uskontokunta ei ole seurakunta.
Uskontokuntiin kuuluminen ei tarkoita seurakuntaan kuulumista.


Pelastuksen tie!
Miten Sinä voit pelastua?

Olet kuullut pelastuksen sanoman, että Jeesus Kristus, Jumalan Poika kuoli ristillä sijaisuhrina meidän syntiemme edestä?
Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut
(Jes.53:5).
Jeesus otti päällensä Sinulle kuuluvan rangaistuksen. Hän otti ristillä Sinun paikkasi!
Suurten kärsimysten keskellä Jeesus naulittiin ristiin. Siellä Hän riippui noin kuusi tuntia vertavuotavana maailman Vapahtajana.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Joh. 3:16- 18 ).
Jumala rakastaa Sinua! Hän tahtoo antaa syntistilasi anteeksi! Suurin synti on olla erossa Jumalasta!
Vastaan ottamalla Jumalan armon Sinä pelastut!
Kun otat vastaan Ylösnousseen Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi, siirryt pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jeesuksen herruuteen. Synnyt silloin Jumalan lapseksi. Jumalan elämä tulee sydämeesi Pyhän Hengen kautta. Sinusta tulee uusi ihminen!
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut
(2 Kor.5:17).
Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se turhaksi
(2 Kor.6:1).

Vai halveksitko Hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, Hänen, "joka antaa kullekin tekojen mukaan" (Room.2:4-6).

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus (Apt.17:30).
Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. ...
Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin


(Apt.2:38,41).________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Suuri Jumalan asia!

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 13 Helmi, 2009 11:03

+

Apostolisen seurakuntatotuuden suuri salaisuus avautuu tästä linkistä:
http://www.Jeesus-on-Herra.com/oikeasrk.htm

+________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

!!!

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Su 01 Maalis, 2009 21:05

Nostin tämän ylös aiheen ajankohtaisuuden vuoksi!

:idea:


________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Ajankohtaisuus on loppuun asti.

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ma 02 Maalis, 2009 0:45

Aiheen ajankohtaisuus jatkuu hamaan Jeesuksen tulemiseen saakka. Työsarkaa kyllä riittää tästä uskosta osattomien kohdalla.
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja elämäni » Ti 17 Maalis, 2009 10:44

JOO PIRETÄÄN VAAN TOTUUDESTA KII. SILLOIN SÄÄSTYTÄÄNKI JO MONELTA KOMMERVENKILTÄ. NIIN MONIMUOTOISEKSI TUO HELLUNTAIKIRKKO ESIM MUUTTUIS ETTÄ HUI HUI JA HYI. HERRA AVAA MONEN SILMÄT NÄKEMÄÄN MIHIN KANSAA OLLAAN VIEMÄSSÄ JA HARHAUTTAMASSA. SIUNAA OMIASI VIISAUDELLASI. JA JOHDATA HENGELLÄSI.


________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
elämäni
 
Viestit: 150
Liittynyt: Su 15 Helmi, 2009 17:04

Se vaan on näin, aamen!

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ti 17 Maalis, 2009 10:54

Totisesti! Aamen!

Lisäisin hiukan tuohon aikaisempaan kommenttiini: Aiheen ajankohtaisuus jatkuu hamaan Jeesuksen tulemiseen saakka. Työsarkaa kyllä riittää tästä uskosta osattomien kohdalla.

Sen tulisi varmaan kuulua: Aiheen ajankohtaisuus jatkuu hamaan Jeesuksen tulemukseen saakka. Työsarkaa kyllä riittää tästä uskosta osattomien kohdalla. Työsarkaa riittää myös tästä uskosta osallisten parissa, etteivät eksyisi. Mark. 12:24
Jeesus sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa?

Aamen!________________________________________________________________
Dimi Sefanja suurensi fonttia, niin käy mukavasti kaikilta lukeminen.
Viimeksi muokannut Dimi Sefanja päivämäärä Ma 05 Loka, 2009 20:41, muokattu yhteensä 1 kerran
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » To 20 Elo, 2009 21:40

Tässä aloituskirjoituksessa on mainittu Raamatun kohta, jossa Jeesus luettelee merkkejä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Näitä merkkejä oikeasta uskosta ovat: riivaajien ulos ajaminen, kielillä puhuminen, käärmeet eivät voi vahingoittaa, eikä mikään myrkyllinen juoma, sairaiden parantaminen... Uskonko minä niin, että voin Jeesuksen nimessä toimia tämän sanan mukaan? Jos käärme pistää minua, niin ryntäänkö terveyskeskukseen, vai uskonko..? Jos joku pakottaisi minut juomaan kuolettavaa myrkkyä, niin kuolisinko siihen, vai uskoisinko..?
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

Tuskin kuolisit

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 05 Loka, 2009 19:52

Mutta ei kannata kokeilla! :lol:

:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » La 14 Marras, 2009 22:19

Jos uskoisin, niin vuoret siirtyisivät. Jumalan rakkaus uskoo kaiken ja toivoo kaiken (1.Kor.13:7).
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

Samaa mieltä Jeesuksen kanssa!

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ti 12 Tammi, 2010 22:58

:IAg
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ke 13 Tammi, 2010 0:06


Me Too! :D


:IAg
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja Antipater » Pe 29 Tammi, 2010 1:17

Aamu-Usva kirjoitti:Tässä aloituskirjoituksessa on mainittu Raamatun kohta, jossa Jeesus luettelee merkkejä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Näitä merkkejä oikeasta uskosta ovat: riivaajien ulos ajaminen, kielillä puhuminen, käärmeet eivät voi vahingoittaa, eikä mikään myrkyllinen juoma, sairaiden parantaminen... Uskonko minä niin, että voin Jeesuksen nimessä toimia tämän sanan mukaan? Jos käärme pistää minua, niin ryntäänkö terveyskeskukseen, vai uskonko..? Jos joku pakottaisi minut juomaan kuolettavaa myrkkyä, niin kuolisinko siihen, vai uskoisinko..?


Terve vain kaikille, ihka ensimmäistä kertaa kirjoittelen tännekin! :P

Ihan näin mielenkiinnosta, mitä todelliseen Jeesukseen Kristukseen uskovan tulisi tuollaisessa tilanteessa tehdä? Meinaan nääs kun kotikonnuilla niin vietävästi luikertelee yhtä sun toistakin kärmestä, ettei sitä aina tiedä, mihin jalkaansa asettaa. Toistaiseksi olen kyypakkauksilla selvinnyt, mutta voinko luottaa Herran varjelukseen, jos lääkkeet loppuvat kesken? Jumalahan on aina kaikkialla!

Odotan antoisia keskusteluhetkiä itse kunkin kanssa!________________________________________________________
@Dimi Sefanja suurensi fonttia, mukavampi lukea.
Antipater
 

Miten kävi Paavalille?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 29 Tammi, 2010 11:12

".. nostavat käsin käärmeitä.." Markus 16.

Tuon lähetyskäskyssä olevan "merkin" mukaisesti voimme kyllä ottaa kyykäärmeen käteemme ja heittää sen pois, mikäli joudumme sellaiseen tilanteeseen, että käärme pääsee iskemään myrkkyhampaansa ihoomme. Tästä on esimerkkinä ja Jeesuksen sanojen selityksenä Paavalin tapaus. Luukas, Paavalin matkatoveri, kirjoittaa:

"Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä: he sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasan risuja, ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä." Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan jumalan." Apt. 28:1-6.
Meliten saaren myrkkykäärmeet olivat suomalaista kyykäärmettä monin verroin myrkyllisempiä.

Käärmeitten nostaminen esityksenä luontoa uhmaten ei tietenkään ole Jumalan tahdon mukaista. Sellainen olisi verrattavissa Matt. 4:6 osoittamaan paholaisen Raamatun käyttöön.


Siunausta meille!
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Antipater » Pe 29 Tammi, 2010 11:24

Anteeksi, että takerrun vielä samaan aiheeseen, mutta itseäni rupesi mietityttämään.

Vaikka olen mielestäni suhtautunut luontoon ja luonnon säätelijöihin suurella kunnioituksella, eivät käärmeet, kuten muutkaan eläimet, ole minua säästäneet. Siksi tarvitsisinkin varmuuden, etten hädän tullen, kun myrkky leviää ruumiissani, ole kuolemanvaarassa - Jumala näkee, tietää ja voi tehdä kaiken.________________________________________________________
@Dimi Sefanja suurensi fonttia, mukavampi lukea.
Antipater
 

ViestiKirjoittaja Tyyne_Barry » To 04 Helmi, 2010 9:58

X-Files sarjassa oli aikanaan "Käärmekulttikirkko" jossa jäsenet nostelivat käärmeitä käsin siteeraten tuota kohtaa. Lisäksi X-Filesissä on vääristelty ja harhaanjohdettu. Esim Dana Scully on katolinen.. Mutta pisti silmään eräs jakso joka käsitteli juutalaisuutta. Se oli juutalaisten puolella..


________________________________________________________
@Dimi Sefanja suurensi fonttia, mukavampi lukea.
Avatar
Tyyne_Barry
 
Viestit: 120
Liittynyt: Ma 13 Heinä, 2009 15:06
Paikkakunta: PK-seutu


Paluu Alkuperäisen kristinuskon opetuksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron