emalista.fi

Aarre talteen RistinLoistosta.

Tässä on vain niitä opetuksia, joita Jumalan seurakunnassa opetettiin srk.n alkuaikoina ennen kirkkojen perustamista.

= Raamatun mukaiset opetukset.

Aarre talteen RistinLoistosta.

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 13 Helmi, 2009 11:31

Yleistä : Löysin Aarteen!
Viesti 1/8

Lähettäjä: TurunWeijo (Alkuperäinen viesti) Lähetetty: 15.1.2009 20:37

Löysin Jeesuksen! Halleluja!
Ei ole suurempaa aarretta olemassa. Emme vaihtaisi Jeesusta maailman kultaan ja helmiin ja muihin aarteisiin, vaikka saisimme haltuumme kaiken maailman rikkauden. Jeesus on miljoonia kertoja arvokkaampi..
Mutta Hänen Sanansa, Totuuden Sana Hengessä avattuna, on samaa kallista Aarretta.
Löysin tällaisen Aarteen eräältä toiselta palstalta:

"
Kuuliaisuuden kautta seurakuntaan
Kirjoittanut: jaikal 15.1.2009 klo 19.00


Seurakuntayhteys ja sen merkitys on monelle epäselvä. Puhuttaessa seurakunnasta, mukaan tulee väistämättä kaste. En kuitenkaan tarkoita herättää kastekeskustelua tällä aloituksella. Tahdon herättää keskustelua paikallisseurakunnasta ja sen merkityksestä yksilöuskovan elämässä.

Lupasin aikaisemmin eräälle palstalaiselle kirjoittaa aiheesta. Tässä se nyt tulee.

Osoitan Jumalan Sanan viitoittamaa tietä kanssamatkaajilleni. Raamatun Sanan tien on siunaukseksi jokaiselle joka astuu sille tielle ja lähtee seuraamaan Jeesusta uskon kuuliaisuudessa. Jumala on siunannut meitä jokaista Sanansa kautta ja Sanassaan (Ef 1:3).
Siunaukset otetaan vastaan uskossa ja kuuliaisuudessa Sanalle (Room 16:25-26, Apt 5:32).

Jeesus meni Johanneksen kastettavaksi. Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. Johannes kastoi ihmisiä kun he tunnustivat syntinsä. Jeesus oli synnitön, puhdas, pyhä ja viaton. Hänellä ei siis ollut mitään syntiä mistä tehdä parannus. Kuitenkin hän meni parannuksen kasteelle. Herää kysymys; miksi?
Jeesus antaa vastauksen:
"Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus".
Silloin hän salli sen hänelle" (Matt 3:15).
"täyttää kaikki vanhurskaus"
Mitä tämä tarkoittaa?
Jeesus näytti meille esimerkin. Koska Hän synnitön Jumalan Poika meni kasteelle, meidän syntisten tulee myös mennä kasteelle. Uskovien upotuskasteessa on suuri salaisuus.

Kasteelle pääsyn ehto on uudestisyntyminen Jumalan lapseksi. Ennen uskoontuloa henkemme oli kuolleessa tilassa syntiemme ja rikostemme tähden (Ef 2:1-5). Kun Kristus kuoli ristillä, kuoli myös meidän vanha luontomme, aatu ja eeva joka harjoitti syntiä (2 Kor 5:14-15, Room 6:17,19-20). Siis, me olemme kuolleet vanhan ihmisemme puolesta Jeesuksen kanssa ristillä (Room 6:6- 8 ). Kun me tulimme uskoon, tämä kuolema astui voimaan meidän elämässämme, me kuolimme. Samassa silmänräpäyksessä me synnyimme uudesti ylhäältä Jumalan Hengestä ja Sanasta. Meistä tuli Jumalan lapsia. Uudestisyntymisessä Jumala teki meistä eläviä uusia luomuksia Kristuksessa (2 Kor 5:15-17).
Upotuskasteessa haudataan meidän vanha kuollut ihmisemme Kristuksen kanssa. Kastevedestä noustessamme nousee uusi ihminen, uudestisyntynyt Jumalan lapsi, Jeesuksen kanssa uuteen elämään. Tämä uusi luomus on saanut kutsumuksen elää totuudelle kuuliaista elämää uskossa turvaten Jeesukseen.

Kaste ei ole pieni asia. Se ei ole vain uskonnollinen rituaali. Jeesus osoitti kasteen olevan tärkeä menemällä kasteelle ennen kuin Hän aloitti julkisen toimintansa. Sen Hän teki meidän tähtemme, ei itsensä tähden. Kaste on siksi MEILLE TIE VANHURSKAUTEEN. Kasteen kautta uskova saa voimaa elää vanhurskasta elämää (Room 6:1-10,17- 18 ). Kasteella käynyt Jumalan lapsi on saanut myös lupauksen Pyhästä Hengestä (Apt 2: 38 ). Pyhä Henki on annettu voimaksi todistaa Jeesuksesta, mutta myös voimaksi syntiä vastaan (Apt 1: 8 , Ef 5: 18 , Gal 5:5, 16, 22-25).
On turvallista aloittaa Jeesuksen seuraaminen Jeesuksen antaman esimerkin mukaan. Jeesus on tie tässäkin asiassa; Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.

Pyhä Henki liittää uskovien yhteyteen pelastettuja Jumalan lapsia kasteen kautta.
He ovat ottaneet Sanan vastaan ja kastattaneet itsensä Kristukseen. He ovat nousseet Kristuksen kanssa uuteen elämään.
Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE PYSYIVÄT apostolien opetuksessa ja KESKINÄISESSÄ YHTEYDESSÄ ja leivän murtamisessa ja rukouksissaJa Herra lisäsi HEIDÄN YHTEYTEENSÄ joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen (Apt 2:41-42,47).

Alkuseurakunnan esimerkki soveltuu hyvin tämänkin päivän seurakuntaan. On hyvä pysyä apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Silloin olemme Jumalan tahdossa tässä asiassa. Olemme mukana seurakunnassa koska se on Jumalan tahto meihin nähden.

Seurakunnan tehtävä on jatkaa Jeesuksen maanpäällistä toimintaa.
Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät" (Joh 20:21). Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, (Joh 14:12).

Seurakunta johtaa ihmisiä sisälle pelastukseen julistamalla heille pelastuksen Sanaa (1 Kor 1: 18 , 15:1-5, 11). Jumalan Sana vastaanotettuna pelastaa ja uudestisynnyttää syntisen (1 Tess 2:13, Apt 11:14). Heikkoja uskovia tuetaan ja kannetaan ja autetaan kaikella tavoin. Niinhän maallinenkin isä tekee omille lapsilleen. Ei hän heitä ulos kodista lastaan jos lapsella on tullut kakit housuihin tai hän on tehnyt jonkin "rötöksen". Emme voi vaatia kaksivuotiaalta lapselta 20 vuotiaan nuoren käytöstä. Emme myöskään voi Jumalan seurakunnassa vaatia vasta uskoon tulleelta täysin virheetöntä vaellusta. Me olemme kaikki vajavaisia ja monessa kohdin virheellisiä. Korintton seurakunta oli tästä hyvä esimerkki. Kuitenkin Paavali puhutteli Korintton seurakuntaa pyhänä ja vanhurskaana (1 Kor 1:1, 6:1-2,11). Uskoon tultuamme meissä jokaisessa alkaa kasvuprosessi. Kasvattajamme on Jumalan armo, Sana, Pyhä Henki ja rakkaus (Tiit 2:11-12, 1 Piet 2:2, 2 Tim 3:16, Ef 4:11-16, 1 Tess 2:7-11).
Kun nämä elementit ovat hallitsemassa seurakunnassa niin hyvä tulee.

Raamattu kehoittaa meitä kärsimään toinen toistamme RAKKAUDESSA (Kol 3:13, Ef 4:2, Room 12:10). Seurakunnassa me monta kertaa joudumme kärsimään toistemme virheitä ja vajavaisuuksia. Rakkaus kuitenkin peittää syntien paljouden ja kestää kaiken (1 Kor 13:7, 1 Piet 4: 8 ). Tämä rakkaus on Jumalan rakkaus. Se on meissä uskovissa Pyhän Hengen kautta (Room 5:5).

Seurakunta(yhteys) on Jumalan suuri salaisuus. Kun tulet seurakuntaan, Jumala tahtoo käyttää sinua siunauksiensa välikappaleena toisille uskoville (1 Kor 14:26). Jumala ei tule itse tekemään kaikkea. Hän ei lähetä enkeleitään niin että me saisimme istua kädet ristissä ja odottaa että kylläpä se Herra nämä asiat hoitaa ilman minuakin. Ei näin.
Jumala tarvitsee jokaista lastaan PALVELUKSEN TYÖHÖN.

"Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, TEHDÄKSEEN PYHÄT täysin valmiiksi PALVELUKSEN TYÖHÖN, KRISTUKSEN RUUMIIN RAKENTAMISEEN" (Ef 4:11-12).
Voisimme heittää kysymyksen; Voiko joku rakentaa hajallaan olevaa kuritonta laumaa?
Ruumis ei voi elää ja toimia jos sen jäsenet ovat hajallaan. Elävä ruumis koostuu jäsenistä jotka ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Vain yhteyden kautta ruumis voi kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla KOOSSA PYSYEN, KASVAA Jumalan antamaa kasvua (Kol 2:19).

Jumala on antanut palvelusvirat SEURAKUNNALLE. Jeesus on luvannut sinulle ja minulle Toisen Puolustajan Pyhän Hengen (Joh 14 ja 16 luvut). Myös Pietari lupasi helluntaipäivän saarnassaan Pyhän Hengen lahjan (Apt 2: 38 ). Kun Pyhä Henki tulee sinuun, Hän tuo tullessaan armolahjoja (Ef 4: 8 ). Ne ovat annettu seurakuntaan käytettäviksi seurakunnassa seurakunnan rakentamiseksi (1 Kor 12 ja 14 luku). Sinut on kutsuttu rakentamaan Jumalan seurakuntaa armolahjat työvälineenäsi. Jokaisella Jumalan seurakunnalla on kaikki Raamattuun kirjoitetut armolahjat (1 Kor 1:4-7). Et voi rakentaa olemalla ulkopuolella paikallisseurakunnan yhteyden.

Pyhä Henki kutsuu sinua elämään Hänen kanssaan syvää hengellistä elämää Jeesuksen Kristuksen rakkaudessa ja yhteydessä sydämen kuuliaisuudessa Häntä kohtaan. Silloin sinä olet mukana paikallisessa Jumalan seurakunnassa. Sinä saat Pyhältä Hengeltä palvelusviran ja armolahjoja SEURAKUNNAN RAKENTAMISEKSI. Tämä on sinun kutsumuksesi; Jumalan huoneen rakentaminen Jeesuksen päivään asti.

Siunaavin terveisin
jaikal "

_______________________

Lähettäjä: Elämäni Lähetetty: 16.1.2009 8:52
KIITOS HERRALLE.
MINÄKIN OLEN SAANUT TUON AARTEEN OMISTAA.

_______________________

Lähettäjä: pike467 Lähetetty: 16.1.2009 9:38
Aamen! Ylistys Jumalalle..Tänäänkin
Hän Jeesus on kallein aarteeni....
Sana, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme...Ja Hän elää tänäänkin..
Hallelujaa!!

ERINOMAISEN HYVÄ KIRJOITUS
TODELLINEN AARRE...
Siihen Pyhä Henki yhtyy....

On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa, Ja kivet kalliimmatkin on sen
rinnalla vain multaa. Tää lahja kallis
taivahan, tää parhain aartehemme.
On Pyhä Sana Jumalan, sen saimme
omaksemme


_______________________

Lähettäjä: TurunWeijo Lähetetty: 16.1.2009 11:15

"Ei mikään niin voi virvoittaa, en muusta iloani saa,
ei autuutta saa suurempaa, kuin minkä Jeesus lahjoitaa!"

Jeesus ja Hänen Sanansa on kallein aarteemme!!!

_______________________

Lähettäjä: Elämäni Lähetetty: 18 .1.2009 9:07
OLEN LÖYTÄNYT AARTEEN KALLEIMMANOLEN LÖYTÄNYT JEESUKSEN

_______________________

Lähettäjä: Elämäni Lähetetty: 20.1.2009 9:02
JA TUOSTA AARTEESTA KANNATTA PITÄÄ KIINNI, LOPPUUN ASTI.
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Vieras » Pe 24 Huhti, 2009 18:42

yhä amen, amen.
Vieras
 

ViestiKirjoittaja elämäni » Su 07 Kesä, 2009 20:27

varsinkin näin kesä aikana , houkutuksia kun on joka paikasssa, HERRA VARJELE OMASI KESÄN HOUKUTUKSILTA JA ETTÄ YMMÄRTÄISIMME TÄNÄKESÄNÄKIN PIDETÄÄN KALLIISTA AARTEESTA KIINNI. PIDÄ MINUSTA KIINNI KUNNES KASVOSIO NÄÄN.
elämäni
 
Viestit: 150
Liittynyt: Su 15 Helmi, 2009 17:04

ViestiKirjoittaja Piia Karoliina » Ma 08 Kesä, 2009 17:46

Monia hengellisiä tilaisuuksia menee kesä tauolle. Itsellä on nyt tilanne, että kokouksiin ei paljon pääse. Harmittaa kylläkin. Olemme kokoontuneet nais porukalla rukoileen, mutta sekin kuivuu kokoon. Kaipaa uskovien yhteyttä.
Kuva
Piia Karoliina
 

Turkuun

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 08 Kesä, 2009 19:02

Ei kun Turkuun kokouksiin. Eihän teitlä taida olla edes montaa sataa kilometriä Turkuun? Äkkiäkös sitä nuori ihminen muutaman tunnin ajaa. :lol:

Joo.
Piia Karoliina.
Tervetuloa tosiaan Turkuun vierailulle. Kokouksessa on mukana ainakin Aamu-Usva ja TurunWeijo..., ja joskus muitakin "tuttuja". Mutta ennen muuta siellä on Jeesus! Hänellä on vastaanotto joka kokouksessa.
Heinäkuun 26. päivänä on kolme kokousta, 12.00; 15.00 ja 17.00. Silloin on ristinvaloilaisia enemmänkin koolla, mm. Dimi Sefanja. Eikö silloin voitaisi samalla pitää Ristin Valon jäsenien yhteiskokous? Se olisi upeaa.

Siunausta!
___________
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Piia Karoliina » Ma 08 Kesä, 2009 20:28

Tunnustan, että mieli tekisi tulla. Otamme miehen kanssa rukouksen kanssa tavoitteeksi tämän kesän aikana päästä sinne.Kuva
Piia Karoliina
 

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » Ma 08 Kesä, 2009 22:09

Onko Dimillä jo ihan päätettynä tälle suunnalle tuleminen? :D
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

Joo, juu. Jos se vain suinkin ..

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ma 08 Kesä, 2009 22:32

Joo, juu. Jos se vain suinkin .. on mahdollista.

Mutta minä olen näissäkin oppinut realistiksi, ettei kaikki aina "natsaa", onnistu, jos vaikka kuinka toivoo ja jos vaikka mitä koittaa tehdä sen onnistumiseksi, mahdollistumiseksi - ja naapuri tuosta parin sadan metrin päästä, Erno-Onesimuskin on tulossa. Tämä edellyttää myös (mm.) matkakassan summan suhteen toimenpiteitä ja ne, jos mitkä ovat vaikeita kaiken muun organisoimisen ohella a la "Tyhjästä on vaikea nyhjäistä" :D .

Soisi siellä näkevän muitakin Ristiläisiä, sisaria ja veljiä ja toki heitäkin, jotka olivat jo Ristin Loistossa mukana.
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » Ti 09 Kesä, 2009 21:49

Jos olette jo lauantaina Turussa, niin tulkaa ihmeessä koko porukka meille päivälliselle :D Meillä on pieni koti, mutta sopu sijaa antaa :)
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

Päivälliskutsu mielihyvin vastaanotetaan!

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ti 09 Kesä, 2009 23:12

Päivälliskutsu mielihyvin vastaanotetaan!

Minulla oli ajatus tulla jo perjantaina, mutta kaikista mielummin jo torstaina, perjantaina kuitenkin siten, että olisi hyvissä ajoin päivällä, kenties puolenpäivän aikaan perillä, niin ehtisi sitten sitä kaikkea muutakin toimintaa ja ympäristöä tutkimaan. Jos vaikka vielä jollain keinoin olisi päässyt meren puolelle nauttimaan aalloilla olosta.
Perjantaina ja lauantaina kenties torille tai/ja kävelykadulle Weijon seurassa (traktaatit?) (rollaattorin pakkaan mukaan, niin käy pieni kävely ja istuahan siinä voi) ja Paavon kuppila (oliko se nimi noin?) ja Weijo jo lupaili pientä Sightseeingiä ympäristöön ja vaikkapa vierailua Aamu-Usvan luo!

Ja onhan siinä aikaa toki muuhunkin, kuten mahdollisten seurakuntalaisten/yhteisöläisten (Ristin Loisto & Ristin Valossa) tapaamiseen aiemmin, mutta viimeistään sitten sunnuntaina, joka lienee kuitenkin pitkä päivä kaikkinensa, eikä huilailuun jääse liikoja aikaa kenelläkään, varsinkaan Weijolla, kun isännöi vierailupäivää Sofiankadulla.

Jos Herra suo, kuten sanotaan silloin tapaamme ja tämä kaikki käy toteen ja pääsen sitten maanantaina matkaamaan kohti Aurinkopuistoa, jossa nyt asun. Aurinko, Valo, Kirkkaus tuo mukavasti Jumalan mieleen, että mikäs on asuessa. :lol:
ja Aamen!
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » Ke 10 Kesä, 2009 20:11

Kiva, että sitten taas nähdään! Jos Jumala suo ja elämme :D
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

+ + + + + + + + + + + +

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ke 10 Kesä, 2009 21:10

ja tähän yhdyn sanomalla: AAMEN.

Ja meittiähän on siellä ihan "laillinen" määrä (ja ylikin), kun Aamu-Usva, Pia Karoliina + aviomies, Weijo ja minä (Jeesus on läsnä myös), niin voisi sen yhteisökokouksenkin sitten pitää ja saattaahan olla, että sinne joutaa muitakin yhteisöläisiä, niin aina vaan "merrier", hauskempaa.

Voisiko ajatella, että tässä Su klo 17:00 alkavassa Päätöskokouksessa, sen yhteydessä olisi vaikkapa tällainen Ristin Valolaisten (ent. Ristin Loistolaisten) jäsenten kokous, kuten Weijokin esittää tuossa aiemmin. Voisi vaikka esittelynomaisesti kertoa itsestään ja jäsenyydestään, onko se ollut kuinkakin tärkeä/paljonko se on antanut jne. etc yms. Mahtuisi tuohon 10 min puheenvuoroonkin mukavasti.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Jos jollain olisi vaikkapa soutupaattia isompi merenkyntäjä käytössä, niin olisihan se vaan yksi nautinto päästä pikku ulappa-tourille, näkisi ne isot purjelaivatkin sitten ihan liki ja aallot loiskivat :D
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

Ihan hyviä ehdotuksia

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 10 Kesä, 2009 21:57

:D

Aamen. Kaikkia kutsutaan täten Turun Sofiankadulle sunnuntaina, 26 heinäkuuta klo 12.00 tai 15.00 alkaviin kokouksiin;
ja sitten on se loppukokous klo 17.00, jossa kaikilla mahdollisuus todistaa Jeesuksesta,
mitä Hän on sinulle tehnyt,
mitä Hän sinulle merkitsee tai
mitä Hän on sinulle puhunut.
Jne. ym.

:idea:

Niin Dimi.
Jos ehditään silloin lauantaina (25.7), niin mennään pikkuföriristeilylle Aurajokeen. Pikkuföri on sellainen pieni jokialus, joka seilaa Tuomiokirkko - Turun linna väliä nonstoppina. Pysäkkejä on jokivarressa monia. Risteilyn hinta oli muistaakseni 1,50 e.
Ms. Ruissalo taas risteilee Ruissalon saaren ja Martin sillan väliä. Sen edestakainen matka kestää noin 1,5 tuntia. Hinta 3 e./suunta.
Kyllä kai me joku risteily tehdään.., vähän enemmän kuin vain se kaupunkilautta-förin matka Turusta Åboseen. :lol:
Kaikki merenkyntäjät, soutuveneistä alkaen ovat silloin kovassa kysynnässä ja tupaten täynnä. Mutta me menemme Herramme Nimessä, ja kyllä tilaa löytyy.
:!:

Sunnuntaina (26.7) keskitymme hengelliseen puoleen koko päiväksi. Ja kokousten välillä syödään ... ja juodaan kahvia ym...

:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Tämä on hyvä ajatus suunnitelmaksi ..

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » Ke 10 Kesä, 2009 22:16

Tämä on hyvä ajatus suunnitelmaksi ..

näin siis päätetään ja ainakin pääsemme vesillä sillä Förillä ja pikku-Förillä, mennään sitten vaikka eestaas Turun ja Åbon väliä, jos ei muuta onnistu löytymään :D

Ja varsinkin tuo Su-päivän osalta kuulostaa hyvältä!

Herrassa on hyvä!


Siunauksin!

Dimi

Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

ViestiKirjoittaja Herman » To 11 Kesä, 2009 1:51

Kuulostaa kivalta nämä teidän suunnitelmat 8)

JOS meistä vaan riippuu, niin kyseisenä sunnuntaina suuntaamme minä ja Emilia ja kolme suloista muksuamme Hopeanuolen (automme kutsumanimi) kohti Portsaa, mukanamme terveisiä täältä idästä, ja jos Herra suo, myös taivaasta :)

Mukavaa tavata teitäkin, uusia ja vanhoja tuttavuuksia.
Herman
 

ViestiKirjoittaja Dimi Sefanja » To 11 Kesä, 2009 3:01

Näin se väki ja seurakunta vaan lisääntyy. nyt jo suunnitelmissa useilla ja kuinkahan monta sitten onkaan koolla sinä päivänä, joka on ilon päivä. Uusia ja vanhoja ystäviä, veljiä, sisaria paikalla, joista monet tuttuja yhteisön kautta ja Weijo ja Aamu-Usva, sekä Sini-Lumia tavattu ihan ns. live.

Se on sitten kuin sukukokous, kun perhe eri puolilta kokoontuu!
Jumala On Rakkaus!

Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus
niinkuin ehtymätön puro! Aam. 5:24

http://www.Jeesus-on-Herra.com/
Avatar
Dimi Sefanja
 
Viestit: 1348
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 21:18
Paikkakunta: TUSBY

SUKUKOKOUS

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 11 Kesä, 2009 11:44

Aamen. Heinäkuun 26. p. on sukukokous:

"sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös Hänen sukuansa.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema." Apt. 17:28-29.
Jumalasta syntyneinä olemme tietenkin Hänen sukuansa!!!

Näin Dimiltä taas tuli hyvä huomioitava! Kiitos Herralle!

Ja hienoa, että Hermanin perhe silloin suuntaa kohti Sofiaa. Saamme silloin kuulla terveisiä taivaasta! Aamen. Sitä odotamme!
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2120
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Piia Karoliina » To 11 Kesä, 2009 21:01

Toivotaan, että saamme kokea palan taivasta, ja, että kaikki halukkaat pääsevät tuona kyseisenä päivänä paikalle. On jotain hyvää tiedossa, mitä odottaa. Teitä siunaten. Pk
Piia Karoliina
 

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » To 11 Kesä, 2009 22:40

Kiitos, Jeesus! :D
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 598
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku


Paluu Alkuperäisen kristinuskon opetuksia

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron