Poltiikkaako seurakunnassa?

Otamme tässä kantaa valtio- ja yhteiskuntaelämän asioihin.

Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » La 28 Maalis, 2009 23:46

!

Politiikkaako seurakunnassa?

Uskossa oleva voi osallistua valtakunnan asioiden hoitamiseen, virkamiehenä, poliitikkona ja kokopäivätoimisena kansanedustajana, tai ministerinä ja vaikka presidenttinä. Se on työssä puurtamista samalla tavoin kuin kauppias, rakennusmies, toimistotyöntekijä, virkailija tai hitsari ahkeroivat omassa työssään. Minkä tahansa rehellisen ja kunniallisen ammatin harjoittaja voi tulla uskoon ja jatkaa työtään tai vaihtaa ammattiaan. Työhön voi pyytää seurakunnalta esirukousta, johdatusta tehdä työnsä Jumalan tahdon mukaan. Mutta minkä tahansa maallisen työn esittäminen seurakunnan työnä tai linjana olisi menemistä vieraalle alueelle. Sellainenhan aiheuttaisi hajaannusta uskovien välille. Seurakunnalla ei ole poliittista suosikkipuoluetta tai henkilöä.

+
Jumalan seurakunnassa ovat edustettuina lähes kaikki poliittiset suuntaukset. Tiedän uskovien joukossa niitä, jotka äänestävät kokoomusta, ja niitä, jotka äänestävät keskustaa tai kristillisdemokraatteja ja perussuomalaisia, jne.. Jos nämä kaikki toisivat pyrkimyksensä esiin seurakunnan kokouksessa, mikä sekametelisoppa syntyisikään? Entä voitaisiinko ajatella, että seurakunta valitsee yhden poliittisen puolueen tai ehdokkaan ja kieltäisi kaikki muut? Se ei onnistuisi, eikä se ole Jumalan tahto.
Poliittista väriä ei siis voida esittää seurakunnassa :!: seurakunnan linjana. Voimme vain rukoilla, kuten 1 Timot.2:1-4 opettaa, hallitusten ja esivallan puolesta, että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Seurakunnassa syntyisi poliittinen riita ja jopa kaaos, jos hyväksyisimme sinne politiikan. Puhujanpaikalta toinen ilmoittaisi poliittiseksi kannakseen esim. Natoon liittymisen ja toinen olisi sitä vastaan. Toinen sanoisi, että Suomi pitää heti irrottaa EU.sta ja toinen tahtoisi siellä pysymistä. Ja joku esittäisi vaatimuksen, että Suomen tulee miehittää Venäjä, Baltian maat ja Ruotsi, että olisimme Suur-Suomi. Kaikenlaisia mielettömyyksiä voitaisiin silloin esittää. :!: Ne eivät kuulu seurakunnan agendaan. Politiikka ei siis kuulu ollenkaan seurakunnan tehtäväalueisiin.

Voisitteko kuvitella Paavalista tai jostain muusta alkuseurakunnan kristitystä poliitikkoa, joka olisi alkanut koota puoluetta tarkoituksenaan irrottaa miehitysvallan alla oleva Israel Roomasta? Raamatussa ei ole sellaista oppia. Alkuseurakunta ei seurakuntana osallistunut politiikkaan. :idea: Raamattu ei velvoita kristittyjä ottamaan kantaa pakanamaiden, esim. Suomen politiikkaan, tai esimerkiksi äänestämään. Mutta käsittääkseni jokainen kyllä saa äänestää itsenäisesti ilman muiden seurakuntalaisten ohjausta.

Valtiot eivät koskaan voi olla kristillisiä, eikä meidän siksi pidä mennä ohi Raamatun yrittämällä tehdä Suomesta muka kristittyä maata. Suomi ei koskaan pelastu tai muutu paremmaksi. Jumalattomat pysyvät jumalattomina eivätkä voi käsittää pyhiä asioita. Dan. 12:10. Tämän tietäessämme tulee seurakunnallinen tehtävämme suuntautua evankelioimiseen, yksilöihmisten auttamiseen ottamaan vastaan pelastus Jeesuksessa.
Jumalan valtakunta (seurakunta), on meidän alueeemme, jonka raamatullista hyvinvointia tahdomme edistää. Luterilaisessa pakanuudessa elävä Suomen valtio ei ole meidän kotimaamme. "Meidän yhteiskuntamme on Taivaassa.." Filip. 3:20.

Ja HUOM!
Raamatun Vanhan testamentin Israelia koskevia poliittisia kannanottoja ei voida soveltaa tämän ajan jumalattomiin valtioihin. Israel oli vanhan liiton aikana kokonaan Jumalan kansa ja valtio sekä samalla Hänen seurakuntansa. Sen johdosta yhteiskunnallisetkin asiat (politiikka) hoidettiin papiston (uskonnon) toimesta. Mutta Suomi ei siis ole Jumalan kansa, vaan syvässä uskonnollisessa pimeydessä elävä pakanavaltio. Sen tähden vanhan liiton poliittiset valtion toimintamallit eivät kelpaa esimerkiksi uuden liiton seurakunnalle.
Uskovien tehtävä ei ole rakentaa jumalattomasta Suomesta Paratiisia, vaan voittaa sieluja Jeesukselle. Mitä hyödyttäisikään opettaa sudet määkimään lampaan tavoin. Jumalattomat ovat yhtä paljon jumalattomia syntisiä sivistyneinä kuin sivistymättöminäkin. Vertaa 2 Timot. 3:5: "Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta."
Kaikki maailman kansat (juutalaisia lukuun ottamatta) ovat aina olleet jumalattomia, syntiinlankeemuksesta asti. Suomikaan ei koskaan ole ollut kristikansa, jollaiseksi tietämättömät ovat sitä tituleeranneet. Uskonto kansankirkkoineen ei ole saanut Suomen kansasta kristikansaa, muuten kuin nimeltään (= nimikristittyjä) ja ehkä joiltain kristilliskulttuurisilta tavoiltaan. Aidoksi kristityksi tulemiseen tarvitaan uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä (Joh. 3:3-5); sekä parannuksen tekeminen ja upotuskaste vedessä. Apt.2:38,41. Uskoon tullut ei sitten enää elä lihan teoissa. Gal. 5:19-21. 2 Kor. 6:9,10. Room. 1:26-32.

Jumalalla ei ole suunnitelmaa Suomea varten sen enempää kuin muitakaan pakanamaita varten. / Kaikki kansat ovat samassa tilanteessa Jumalaan nähden: erossa Hänestä ja jumalattomia, koska mikään kansa (paitsi Israel) ei voi tulla uskoon. Vain yksilöt voivat saada syntinsä anteeksi ja pelastua. Jumala kyllä tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. 1 Tim. 2:4. ”Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” Matt. 7:14. Siksi seurakunta on aina oleva ”piskuinen lauma”. Luuk. 12:32.
Suomi pysyy loppuun asti myös Israelin vastaisena valtiona huolimatta joidenkin päättäjien suhtautumisesta Jerusalemiin yms. Raamattuhan sanoo, että "kaikki kansat kokoontuvat sitä vastaan". Sak. 12:3. Kansat tuomitaan totaalisesti Jeesuksen tulemuksessa. Eli niistä tehdään loppu. Dan. 2:44,45.

Seurakunnan eli pelastuneiden ihmisten pyrkimykset ja päämäärät tulee olla paljolti erilaiset kuin tämän maailman poliittiset pyrkimykset. Me pyrimme taivaallisiin. Maailman ihmiset pyrkivät tekemään pahan vallassa olevasta maailmasta paratiisia. Se ei onnistu. Siksi emme yritä sellaista.
”Niin menkäämme siis Hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, Hänen pilkkaansa kantaen.” Hebr. 13:13. = Alkuseurakunnalla ei ollut yhteiskunnassa tunnustettua asemaa. Pitäisikö meillä olla? He elivät pilkattuina ja häväistyinä kuten Mestarimmekin. Mekin olemme heidän esimerkkinsä mukaisesti kuuliaiset ja alamaiset esivallalle siihen asti kuin Raamattu antaa myöten. Room. 13. Mutta kun esivalta säätää Raamatun vastaisia lakeja, niin me valitsemme Raamatun opetukset ennen esivallan määräyksiä. Apt. 5:29.
Ymmärrämme, ettei ihmisten asema Jumalan edessä muutu, jos yhteiskunta kieltää jotkin synnin alueet ja ihmiset sen johdosta ovat kiltimpiä jumalattomia. – Uskosta osattomat ovat evankelioimiskohteitamme, vaikka he olisivat ns. hyviä ja syvästikin uskonnollisia ihmisiä (= siivosyntisiä).

Seurakunnassa ei siis voida tuoda esille poliittisia asioita puolesta, mutta ei myös vastaan. Tämä linja meidän on ehdottomasti pidettävä. Poliittiset asiat tai niiden vastustaminen eivät ole seurakunnan tehtäväaluetta, vaan ne ovat seurakuntatoiminnan ulkopuolella olevaa maallisten asioiden hoitoa, poliittisten tilaisuuksien sisältöä ja yksityiselämän "torikeskustelua".
Seurakunnan elämänsisältö on pelkästään hengellistä, kristillisiin Raamatun asioihin pitäytymistä, sielujen pelastusta ja uskoon tulleiden rakentumista Jeesuksessa, lähetyskäskyn toteuttamista. "ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä." Efes. 3:19.

Rakkautta seurakuntaan!
Meillä kaikilla on oma kantamme poliittisista näkemyksistä. Tässä asiassa tarvitaan siis erityistä Pyhän Hengen johdatusta, että kaikki voivat olla Jeesuksen seuraajia rakkaudessa ja totuudessa, pysyen seurakuntayhteydessä Raamatun opetusten sisällä, vaikka poliittiset mielipiteet jakautuvat hyvinkin eri suuntiin.
Emme voi mitenkään edellyttää, että kaikilla uskovilla pitäisi olla samanlaiset poliittiset näkemykset tai samat ehdokkaat! Erilaisista poliittisista näkemyksistä huolimatta meidän on pysyttävä Jumalan rakkauden piirissä keskinäisessä yhteydessä.

+

Lopuksi uudestaan tämä ajankohtainen huomio!

Uskossa oleva voi osallistua valtakunnan asioiden hoitamiseen, virkamiehenä, poliitikkona ja kokopäivätoimisena kansanedustajana, tai ministerinä ja vaikka presidenttinä. Se on työssä puurtamista samalla tavoin kuin kauppias, rakennusmies, toimistotyöntekijä, virkailija tai hitsari ahkeroivat omassa työssään. Minkä tahansa rehellisen ja kunniallisen ammatin harjoittaja voi tulla uskoon ja jatkaa työtään tai vaihtaa ammattiaan. Työhön voi pyytää seurakunnalta esirukousta, johdatusta tehdä työnsä Jumalan tahdon mukaan. [b]Mutta minkä tahansa maallisen työn esittäminen seurakunnan työnä tai linjana olisi menemistä vieraalle alueelle. Sellainenhan aiheuttaisi hajaannusta uskovien välille. Seurakunnalla ei ole poliittista suosikkipuoluetta tai henkilöä.

Ja HUOM! Äänestäminen tai muu politiikkaan osallistuminen ei ole kansalaisvelvollisuus vaan oikeus.

Kristittyjen tulee myös ymmärtää, että tämä maailma on sielunvihollisen valtakunta. 1 Joh. 5:19. Apt. 2:40,41.
”Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa.” Joh. 15:19.
"Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi." Filip. 3:20,21.
:?:

W.L.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja pike464 » Su 29 Maalis, 2009 1:10


Totta haastelee vanha veli weijo...AAMENET ISOT sanon :idea:


Uskovien tehtävä ei ole rakentaa jumalattomasta Suomesta Paratiisia, vaan voittaa sieluja Jeesukselle. Mitä hyödyttäisikään opettaa sudet määkimään lampaan tavoin. Jumalattomat ovat yhtä paljon jumalattomia sivistyneinä kuin sivistymättöminäkin. Vertaa 2 Timot. 3:5: Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta.
Kaikki maailman kansat (juutalaisia lukuun ottamatta) ovat aina olleet jumalattomia, syntiinlankeemuksesta asti. Suomikaan ei koskaan ole ollut kristikansa, jollaiseksi tietämättömät ovat sitä tituleeranneet. Uskonto kansankirkkoineen ei ole saanut Suomen kansasta kristikansaa, muuten kuin nimeltään (= nimikristittyjä) ja ehkä joiltain tavoiltaan. Mutta kristityksi tulemiseen tarvitaan uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä (Joh. 3:3-5); sekä parannuksen tekeminen ja upotuskaste vedessä. Apt.2:38,41.
Jumalalla ei ole suunnitelmaa Suomea varten sen enempää kuin muitakaan pakanamaita varten. / Kaikki kansat ovat samassa tilanteessa Jumalaan nähden: erossa Hänestä ja jumalattomia, koska mikään kansa ei ole tullut uskoon. Vain yksilöt voivat pelastua.
Pelastuneet ihmiset yhdessä ovat seurakunta. Meidän yhdyskuntamme on Taivaassa.. Filip. 3:20.

Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1 Tim. 2:4. Mutta vain harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matt. 7:14.

Seurakunnan eli pelastuneiden ihmisten pyrkimykset ja päämäärät ovat kokonaan toiset kuin tämän maailman poliittiset pyrkimykset. Niin menkäämme siis Hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", Hänen pilkkaansa kantaen. Hebr. 13:13.
"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".
Avatar
pike464
 
Viestit: 1058
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 2:54
Paikkakunta: YLÖJÄRVI

Siltoja rakennettava!

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 01 Huhti, 2009 9:11


:lol:

Onko se politiikkaa, kun toivon uusia siltoja Aurajoen yli? :D :roll:
Olen tehnyt yhden aloitteenkin kaupungin päättäjille. :idea: Ja Turun Sanomat julkaisi siitä aiheesta kirjoitukseni.

Kannatan myös Turun kauppatorin alle rakennettavaa toriparkkia, että autot saadaan piiloon maan alle.

Hmmm. Olenkohan poliitikko? :?:
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » Ke 01 Huhti, 2009 21:10


Itse en ole politiikasta kiinnostunut vähimmässäkään määrin. Niinkuin nykyään sanotaan: EVVK (=ei voisi vähempää kiinnostaa) :D . Puutun politiikkaan ainoastaan rukoilemalla, että me uskovat täällä Suomessa voisimme vastedeskin viettää rauhallista elämää ja vapaasti evankelioida jne. Tapahtukoon kaikessa Jumalan tahto!
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 933
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja maria » La 11 Huhti, 2009 15:55


Ei ole politiikassa oleminen minunkaan paikkani.
En ole edes aktiivinen äänestäjä ollut.

Minulla on ollut hommaa nyt parin , kolmen vuoden aikana siinä, kun "hoitelen" kahta huushollia maallisen työni lisäksi.

Olen kyllä miettinyt sitä, että teenkö oikein , kun olen ottanut "harteilleni" toisen ihmisen asiat ihan konkreettisesti, mutta näen, että hän on kyvytön hoitamaan asioitaan itse. Aikaa ja voimavaroja se kyllä vie ja tietysti kukkaroakin keventää.

Minä "huutaisin" kolhiintuneitten ihmisten perään politiikassa, niiden, jotka ovat jo niin pettyneitä kurrseilta toiseen juoksuttamiseen, että syrjäytyvät , jopa saattavat sairastua ja taantua tämän yhteiskunnan kylmässä kohtelussa.
En ole saanut Kelan virkailijoista hyvää käsitystä.
Olen seurannut heidän toimiaan erään ihmisen käsittelyssä .
Tämän viikon aikana kuulin myös , kuinka eräs äiti piti epäoikeuden mukaisena Kelan toimintaa tyttärensä kohdalla
Kuinkahan paljon olisi näitä "lyötyjä" asiakkaita Kelan asiakaspiirissä, jos tutkimusta lähdettäisiin tekemään?
Nämä ihmiset vain yleensä saattavat olla juuri niitä, joiden ääni ei kuulu tai he vaikenevat jostakin syystä..
Viimeksi muokannut maria päivämäärä Ke 29 Huhti, 2009 22:32, muokattu yhteensä 1 kerran
maria
 
Viestit: 49
Liittynyt: Ti 03 Maalis, 2009 19:59

ViestiKirjoittaja Aamu-Usva » Su 12 Huhti, 2009 19:29


Kiitos Jumalalle siitä, että täällä Suomessa sentään on KELA ja mahdollisuus edes jonkinlaiseen toimentuloon jopa silloin, kun ei tee mitään työtä! Olen todella kiitollinen opintotuesta, koska tiedän, että suurimmassa osassa maailman valtioista opiskelijoilla on päinvastoin lukukausimaksut, eikä mitään mahdollisuutta opiskella ilman varakkaita vanhempia. Eihän kenellekään ihmiselle loppujen lopuksi kuulu mitään, ellei hän kykene työllään ansaitsemaan elantoaan. On todella suurta Jumalan siunausta, että valtion taholta pidetään edes jossain määrin huolta huono-osaisista! Me suomalaiset valitamme, kun joudumme muutamia päiviä kuukaudessa olemaan ilman ruokarahaa ja kuitenkin täällä jokaisen on mahdollista saada sellainen toimeentulo, että saa maksettua vuokran ja muut asumismenot, ruuat ja jopa jotain ekstraa välillä. Ihminen voi paastota ihan hyvin vaikka kaksi viikkoa ilman että siitä on terveydelle mitään haittaa, jos joutuu odottelemaan tukia :D Kiitos Jumalalle! En myöskään usko, että KELAn työntekijät tahallaan haluaisivat kenellekään mitään pahaa, mutta eivät he voi antaa tukia esmerkiksi ellei ole kaikkia tarvittavia tositteita. He toimivat byrokratian puitteissa ja se medän on tietenkin hyväksyttävä.

Mutta nyt tämä alkaa jo kuulostaa politiikalta :D
Avatar
Aamu-Usva
 
Viestit: 933
Liittynyt: Su 01 Helmi, 2009 22:15
Paikkakunta: Turku

ViestiKirjoittaja CyberAngel » Ma 30 Huhti, 2012 11:30


Siispä viemme politiikkaintoilumme lehtikirjoituksiin, kunnallisvaltuustoon ja/tai -hallitukseen ja vaaliuurnille sekä eduskuntaan tai europarlamenttiin (Turuus on Auraparlamentti) eli voi ja saa ja pitääkin osallistua politiikkaa ja tietysti siellä missä pitääkin eli näissä missä on esivalta. Voi jopa itse olla esivaltana, siitä vaan ehdokkaaksi.

Weijo puhuu siitä että seurakunnassa ei ole maallista puoluepolitiikkaa. Paavalihan moitti jo hengellistä monipuoluejärjestelmää: (eikä tämä ole ainoa kohta)

1Ko 1:11 Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne.
1Ko 1:12 Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen".
1Ko 1:13 Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?
CyberAngel
 

Päivi Räsänen

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Su 14 Heinä, 2013 22:32

Jeesus siunaa Päivi Räsästä. Seuraava Jumalan tahdon mukainen asia on, että hän lähtee kasteelle ja eroaa kirkosta!

+

Suomen jumalaton ev.lut. kansa EI tule koskaan käsittämään hengellisiä asioita. Siinä luulemisessaan monet uskossa olevat ovat pahasti hakoteillä. Ihmiset pitää ensin saada kosketuksiin ristintyön kanssa, että tulevat uskoon. Vasta uudestisyntyneille eli uskoon tulleille kuuluvat Raamatun opetukset, alkaen Kristuksen opin alkeista (Hebr. 6:1,2), mm. kasteista vedessä ja Hengessä.
Raamattu sanoo:
"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Dan. 12:10.
On turha kohdistaa hyviä Raamatun opetuksia uskosta osattomille. Tämä on nyt Suomessa todistettu. Uskosta osattomille tulee julistaa pelastussanomaa Jeesuksesta!
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 11 Elo, 2014 10:36

:!:

Ikäväkseni totean, että hyvin harvat kristityt kysyvät rukouksessa Jumalan mielipidettä poliittisista asioista.
Yleisimmin valitaan olla samaa mieltä jonkun hengellisen auktoriteetin kanssa. Mutta ei oteta selville, mistä he ovat saaneet mielipiteensä. Ovatko viipyneet rukouksessa kysellen asiaa Jumalalta! :?:

Ehdotan, että VIIVYMME rukouksessa ja kyselemme itsenäisesti, mitä Jumala sanoo esim. Natosta, EU.sta, mikäli siis tahdomme esittää poliittisia kannanottoja. - Kunhan niitä ei siis esitetä seurakunnassa.


:idea:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » To 30 Marras, 2017 21:45

:!:

Seurakunnan tehtäväalue on siis lähetyskäsky:
"Menkää ja tehkää ihmisistä opetuslapsia.
Kastakaa heitä.
Opettakaa heitä pitämään kaikki Raamatun opetukset."


Siinä siis meidän tehtäväkuvauksemme ja Jeesuksen Kristuksen NÄKY työstään. Sen me omaksumme ja alamme toteuttaa Hänen näkyään.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 22 Tammi, 2018 11:41

!

MUISTUTUS.

Raamatun opetus esivaltaan suhtautumisessa:

"Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle." 1 Piet. 2:13.
"Kunnioittakaa kuningasta!" 1 Piet. 2:17.
"Kansasi ruhtinasta älä kiroa!" Apt. 23:5.
"Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan." Room. 13:2.

Varsinkin uskossa olevien tulee olla esimerkkinä muille, miten kansan päämiestä, hallitusta ja esivaltaa tulee kunnioittaa ja olla sille alamainen. Meidän on oltava esimerkillisiä rauhan ihmisiä.
"Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle." 1 Piet. 5:5.6.
"Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." 1 Tim. 2:1-4.

Tässäkin aihepiirissä Raamatun opetusten rikkominen on synti.

Se tilanne, johon edellä olevat Raamatun opetukset kirjoitettiin, oli julman ja kristittyjä vainoavan Keisari Neron aikainen hirmuhallinto. Sille kristittyjen tuli olla alamainen ... kuitenkin vain siihen asti, kuin se on mahdollista rikkomatta omassa tai seurakunnan toiminnassa Jumalan Sanan ohjeita. "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." Apt. 5.


:!:
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 31 Tammi, 2018 7:56

"Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. HEIDÄN JOUKOSAAN MEKIN KAIKKI ENNEN ELIMME lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme VIHAN LAPSIA NIIN KUIN MUUTKIN." Efes. 2:1-8.
Olimme siis kaikki sielunvihollisen omia ennen uskoon tuloamme!

On ehdottoman tärkeää ymmärtää perustotuus, että "koko maailma on pahan vallassa". 1 Joh. 5:19.
Tellusplaneettamme on ollut paholaisen hallussa syntiinlankeemuksesta asti. 1 Moos. 3. Eikä ihmiskunnan tilanne muutu siitä, vaikka jumalattomuus saakin erilaisia, hyviä tai pahoja, ilmenemismuotoja.
Jeesuksen hylännyt ihmiskunta on valinnut itselleen "johtajan", josta Raamattu sanoo, että se on "tämän maailman Jumala". 2 Kor. 4:4. Se on sielunvohollinen saatana, joka johtaa jokaista ihmistä, joka ei ole sisällä Jeesuksen sijaisuhrin armossa, ristin veren turvassa.
Pahan riivaamasta maailmasta pääsee ulos ainoastaan uskon kautta Jeesukseen. Tämän tähden Raamattu sanoo: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta." Apt. 2:40. Näin Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen ja vapauttaa synnistä. Room. 3:23-25. ja 6:22,23.
Uskoon tulleina emme enää kuulu paholaisen valtapiiriin, vaan olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia ja olemme tässä maailmassa "vieraita ja muukalaisia": Hebr. 11:13-16. Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Joh. 17:14-26.

Tämä maailma ei enää parane ennen Jeesuksen tulemusta. Päinvastoin, ihmiskunta ajautuu yhä suurempaan jumalattomuuteen ja oman "jumalansa" tahtoa tekemään.
Matt. 24:12. ja 2 Tim. 3.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Poltiikkaako seurakunnassa?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » La 22 Joulu, 2018 12:14


Toivon, että valtion koneistoista poistetaan kaikki uskonnollisuus totaalisesti. Mutta samalla annetaan kansalaisille täysi uskonnonvapaus uskoa tai olla uskomatta mihinkään.
Raamattu ei opeta, että soveltaisimme lähetyskäskyä valtion toimintaan, mm. kouluihin joissa jumalattomat opettajat opettavat kristinuskoa. Psalmi 50:16.. Ihmisten evankelioiminen ja sanan opettaminen uskoon tulleille kuuluu yksinomaan seurakunnalle.
Alkuajan kristityt eivät yrittäneet kristillistää yhteiskuntaa. Miksi mekään tahtoisimme sellaista?

"Karsitaan pois tontut ja noidat ja pidetään huoli ettei muutakaan uskontoja nosteta siihen tilalle." J.T.

Tämän ajatteluni perusteena on nykyinen tuhoon johtava käytäntö ja uskonnonvapauslain virheellinen soveltaminen, jonka johdosta valtio on joutunut kustantamaan mm. muslimien uskonnonopetuksen kouluissamme, meidän verovaroillamme.
Kouluissamme ei enää ole mahdollista saada kristinuskon opetusta ykköseksi. Puhdas raamatullinen kristinuskon opetus edellyttäisi uskonnonopettajalta henkilökohtaista uskossa olemista sekä raamatullista kastetta ja kirkosta eroamista. Sen tähden jää ainoaksi mahdollisuudeksi poistaa uskonnonopetus kouluista siten, että pidetään vain muutama uskontotunti vuodessa, joisa opetetaan maailman suurimpien uskontojen pääsisältö.
Tämä uskonnoista vapaa yhteiskunta saisi Jumalan seurakunnan ottamaan sille kuuluvan vastuun evankelioimistyöstä. Raamatullinen asetelma oli tämä.


http://www.Jeesus-on-Herra.com
_________________________________
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2574
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu Politiikka

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa

cron