KASTEET vedessä ja Hengessä

Weijo Lindroos`in julkaistut opetusvihot monilta hengellisen elämän alueilta:

KASTEET vedessä ja Hengessä

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ti 24 Kesä, 2014 15:54


KASTEET VEDESSÄ JA HENGESSÄ.

Johannes Kastaja toi ensimmäisenä esiin käsitteen ”kastaa Hengellä”: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” Matt. 3:11.
Johannes Kastaja oli profeettojen lupaama Messiaan edellä käyvä ”huutavan ääni erämaassa” (Jes. 40:3) ja ”liiton enkeli” (Mal. 3:1) sekä Elias. Mal. 4:5 / Luuk. 1:13-17. Matt. 11:7-15.
Johannes oli lähetetty valmistamaan kansaa ottamaan vastaan luvatun Pelastajan, Jeesuksen. Hän kastoi vedessä ne, jotka tekivät rehellisen parannuksen synneistään. Matt. 3. Hän tiesi jo silloin, ennen lähetyskäskyn antamista, että upottamalla suoritettu vesikaste kuuluu kaikille, jotka ottavat vastaan Messiaan. Mutta Johannes ymmärsi myös, miten vesikasteen lisäksi Messias kastaa Pyhällä Hengellä.
Jumala sääsi nämä molemmat kasteet kuulumaan kaikille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Kasteet vedessä ja Hengessä ovat Kristuksen opin alkeita. Hb. 6:1-3. Ne tulee ottaa vastaan ennen siirtymistä kristinuskon syvempiin asioihin.

Jeesus näytti seuraajilleen esimerkin vesi- sekä henkikasteesta: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan Hänen päällensä.” Matt. 3:16. Näin Jeesus kastettiin vedessä ja Hengessä. Hän on esimerkkimme. Pyhä Henki tuli Hänen päällensä kasteen jälkeen.
Ristin työnsä ja ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus vahvisti kasteasian lähetyskäskyssään:
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen!” Markus 16:15,16. Siinä on kyse vesikasteesta. Mutta Jeesus oli siis antanut lupauksen myös Pyhän Hengen kasteesta. Mm. Joh. 14:16,26. 15:26. 16:7-15. Jeesus toisti lupauksen henkikasteesta vielä ennen taivaaseen menemistään: ”Ja kun Hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski Hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Apt. 1:4,5. Lupaus oli siis annettu Pyhästä Hengestä syntyneille opetuslapsille, joilla oli Jumalan Henki, mutta jotka eivät vielä olleet saaneet henkikastetta.
Ihmiset kastavat vedellä. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä.
Henkikastetta ei kuitenkaan ole tarkoitettu vesikasteen tilalle, vaan siis molemmat kasteet kuuluvat kaikille Jeesuksen omille.

Pietari oli kuulemassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Matt. 28:19,20. Kymmenen päivää tuon käskyn antamisen jälkeen noin 120 Jeesuksen seuraajaa saivat Pyhän Hengen tulikasteen Jerusalemin Yläsalissa, opetuslasten ensimmäisessä kokouspaikassa. Apt. 1:13. Ja siitä alkoi lähetyskäskyn toteuttaminen.
”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Apt. 2:1-6.
Tässä tilanteessa Pietari piti seurakunnan ensimmäisen saarnan. Se oli tuoreessa henkikasteen vaikutuksessa puhuttu pelastussanoma Jeesuksesta: ”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska Hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette!” Apt. 2:32,33 / Jooel 2:28-31. Kuulijat siis ”näkivät” ja ”kuulivat” Pyhän Hengen kasteen. Tästä lisää myöhemmin.

Pietarin saarnan tulokset olivat mahtavat: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolme tuhatta sielua.” Apt. 2:41. Pyhä Henki kehotti kuulijoita Pietarin kautta: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te(kin) saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apt. 2:38. Pietari tiesi Jumalan tahdoksi, että kaikille Jeesuksen vastaan ottaneille kuuluvat kasteet vedessä ja Hengessä. Ne molemmat ovat Jumalan armon ja rakkauden sisältäviä siunauksen elementtejä. Siksi Pietari jakoi kuulijoille nuo suuret asiat.

Opetuslapset kastoivat toisiaan vesikasteella jo Jeesuksen maan päällisen vaelluksen aikana, vaikka varsinaista Uuden liiton lähetys/kastekäskyä ei vielä oltu annettu. ”.. Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes – vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan Hänen opetuslapsensa - .” Joh. 4:1,2. Tässä oli kyseessä vesikaste, jonka opetuslapset suorittivat toisilleen ennen ristintyötä ja uuden liiton kastekäskyä. Mk. 16:15,16. Näin upotuskaste vedessä kuului opetuslasten elämään jo Jeesuksen maan päällisen toiminnan alusta asti. Pyhän Hengen kaste saatiin myöhemmin.
Vesikasteeseen tarvittiin silloin ja tarvitaan yhä edelleen paljon vettä, koska ihminen tulee kastaa upoksiin asti. ”Johannes kastoi Ainonissa.., koska siellä oli paljon vettä.” Joh. 3:23.

PYHÄN HENGEN PERSOONALLISET TOIMINNAT
Pyhä Henki sydämissämme johdattaa elämäämme, kun kuljemme rukoillen. Jer. 31:9. Hän puhuu, kuulee ja julistaa. Joh.16:13-15. Hän tuntee murhetta, jos elämme sopimatonta elämää. Efes. 4:30. Ja Hän tulee myös iloiseksi kristityn puhtaasta vaelluksesta.
Pyhä Henki on Puolustajamme. Joh. 14:16,17. Hän jakaa armolahjoja niin kuin itse tahtoo (1Kor.12:4-11), näin johdattaen Jumalan seurakuntaa. Room.8:14. Hän auttaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Room. 8:26,27.
Pyhä Henki toimii siis persoonallisella tavalla, koska on persoona eikä vain jokin ”toimiva voima”. Raamatun opetus ja meidän kokemuksemme Jeesuksen opetuslapsina vahvistaa Hänen toimintansa. Hän on Totuuden Henki, joka johtaa totuuteen. Hän on Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki. Apt.16:6,7.
Erikoisia ovat sanonnat, että Pyhä Henki on ”vuodatettu” meihin (Apt. 2:33/ Jooel 2:28-29), ja Häntä voidaan ”juoda”. Joh. 7:37-39 ? ? ? -
Emme osaa selittää kaikkea, eikä ole tarviskaan. Alkuseurakunnassakin oli hyvin vähän oppia Pyhän Hengen määrittelystä. Tärkeää oli ja on edelleen, että saamme uskoon tultuamme täyttyä Hänellä!!! -

Elämän Hengen asuinpaikka meissä on meidän sisin henkemme eli sydämemme (Ef. 1:13), jossa Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Filip. 2:13. Pyhä Henki avaa myös ymmärryksemme tason laajemmaksi. 1 Kor. 2:10-16. Ja henkikasteessa Hän tulee päällemme voiman voiteluna. 1 Joh. 2:20,27 ja 2 Kor. 1:21,22. Apt. 11:15. Kiitos Jumalalle tästä yhden Hengen vaikuttamasta kaksiosaisesta tapahtumasta. ”1 Kor. 12:11.”
Isällä ja Pojalla on sama yksi Henki, johon mekin olemme tulleet uskoon tultuamme: ”Joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan.” 1 Kor. 6:17. ”…teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa.” Kol.3:3. ”Hänessä me olemme, elämme ja liikumme.” Apt.17:28. Olemme Kristuksessa Jeesuksessa (Gal. 3:26,27; 2 Kor.5:17) olemalla Pyhässä Hengessä ja Hänen ollessa meissä.

Ilman Pyhää Henkeä ei ole pelastusta. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. Mutta on siis osattava erottaa toisistaan Pyhän Hengen antama pelastuksen sinetti sydämissämme ja sen jälkeen saatava henkikaste. Ne ovat Yhden Hengen antamat kaksi eri asiaa.
”Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” Apt. 2:16-18. / Jooel 2:28, 29.
Tämä Pyhän Hengen moninainen toiminta jatkuu muuttumattomana Jeesuksen tulemukseen asti. 1 Kor. 13:8-10.
Jumalan Pyhä Henki voi ilmestyä myös näkyvällä tavalla, esimerkiksi kyyhkysen muodossa. Joh. 1:32-34. Tuliset kielet saattavat näkyä uskovien päällä. Apt. 2:1-6. Tai Hän voi ilmoittaa itsensä tuulen huminana. Joh. 3:8 .

+

Ristinryövärin pelastuminen.
Jeesus pelasti viereisellä ristillä viruvan rikollisen ennen Uuden liiton kastekäskyn antamista. Tuo Jeesuksen puoleen kääntynyt katuva ja syntisyytensä tunnustava kurja sai armon olla viimeinen vanhan liiton pelastunut, joka täytti Vanhan liiton puolelta pelastuneiden joukon. Uusi liittohan alkoi Jeesuksen kuolemasta. Luuk. 22:20. Ja ristinryöväri pelastui Jeesuksen vielä eläessä.
Pyhän Hengen vuodatustakaan ei vielä silloin ollut tapahtunut. Se tapahtui 50 vuorokautta ristin tapahtumien jälkeen. Ristinryöväri ei siis saanut kokea Pyhän Hengen kastetta, koska sitä ei vielä silloin ollut olemassa. Samoin on laita ristinryövärin vesikasteen suhteen.
Jeesus antoi kastekäskyn 40 vuorokautta ristintyön jälkeen. ”..ilmestyen heille neljänkymmenen päivänä aikana!” (Apt. 1:3), jonka jälkeen meni Taivaaseen. Taivaaseen astumisesta helluntaipäivään on 10 päivää. -
Jeesus antoi siis kastekäskyn Taivaaseen menemisensä yhteydessä. Mk. 16:15-20. Jae 19 sanoo: " Kun nyt Jeesus oli puhunut (antanut lähetys- ja kastekäskyn) otettiin Hänet ylös Taivaaseen.." Kastekäskyn antamisesta lähtien on upotuskaste kuulunut kaikille uskoon tulleille.
Raamattu opettaa yksiselitteisesti, että alkuseurakunnan aikana kastettiin KAIKKI uskoon tulleet vedessä Jeesuksen Nimeen! Kukaan ei jäänyt kastamattomaksi. Siksi alkuaikana ei ollut kastamattomia kristittyjä. Sellainen oli täysin vieras käsite. Näin tulee olla edelleen. Samoin kuului Pyhän Hengen kaste kaikille kristityille helluntaipäivästä (v. 33 jKr) alkaen.
Uudestisyntyneet opetuslapset saivat siis Pyhän Hengen kasteen, saatuaan ensin sydämiinsä ”luvatun Pyhän Hengen sinetin”. Ef. 1:13. Tuo uskoon tulossa saatu Elämän Henki oli ja on se riittävä pelastuksen tae. Olemme pelastuneet ja pääsemme Taivaaseen sen perusteella, että olemme syntyneet Jumalan lapsiksi Pyhästä Hengestä. - Vain Jumalasta syntynyt on Jumalan lapsi, joka pääsee Jumalan valtakuntaan.
Henkikaste on Jumalan seurakunnan tehtäviä varten annettava Voiman kaste, ns. ”työvoitelu”, mm. evankelioimista varten. ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo (julistetun evankeliumin) ja kastetaan (vedessä), se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen! Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat … he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusin kielin..” Markus 16:15-20. Mutta ”Älkää lähtekö ennen kuin teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta!” Apt. 1:4.

Milloin opetuslapset uudestisyntyivät?
Opetuslapset olivat uudestisyntyneet ja saaneet Elämän Hengen sisimpäänsä ennen Apt. 2. henkikastetta. Tämä käy ilmi mm. seuraavasta: 1 Piet. 1:3 sanoo: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” =
Jeesus ilmestyi ristintyönsä ja ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen Jerusalemin Yläsalissa: Siellä ”Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: `Ottakaa Pyhä Henki!´” Joh. 20:22. Ja varmasti he ottivat vastaan! Mutta tämä ei ollut vielä sen lupauksen täyttyminen, jossa heidät luvattiin kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Tämä oli uudestisyntymiskokemus (Joh. 3:3), jossa Pyhä Henki alkoi puhaltaa heidän elämässään. Joh. 3:8.
Samalla tavalla puhallettiin Elämän Henki ensimmäiseen ihmiseen. ”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa Elämän Hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” 1 Moos. 2:7. Aadam tosin menetti Elämänsä syntiin lankeemuksen kautta. ”Synnin palkka on kuolema!” Room. 6:23. 3:23. 1 Moos. 2:17. Mutta Jeesus otti päällensä synnin seuraukset kuolemalla ristillä meille kuuluvalla paikalla. Jes. 53:5. Hän voitti synnin ja kuoleman, nousemalla ylös kuolleista. Hänellä on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Hänellä ”on kuoleman ja Tuonelan avaimet.” Ilm. 1:18. -
Jeesus siis puhalsi opetuslapsiinsa saman Elämän Hengen, joka oli Aadamissa. Tämä ikuisen Elämän Henki, Pyhän Hengen sinetti on pelastuksemme vakuutena. ”Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden Sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.” Ef. 1:13.
Miten tämä ”sinetin” saaminen tapahtui efesolaisille, joille Paavali edellisen kirjoitti? Vastaus on selvä: Efeson kaupungissa olevat ihmiset kuulivat pelastuksen evankeliumin (Apt. 18:24-28) ja tulivat sen kautta uskoon (Ef. 19:2) eli saivat Elämän Hengen. Siten he tulivat sisälle pelastukseen. Seuraava askel heidän kohdallaan oli, että he ottivat upotuskasteen vedessä Jeesuksen Nimeen. Apt. 19:5. ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.” Apt. 19:6. Tämä oli luvattu Pyhän Hengen tulikaste. Mutta ensin he siis tulivat uskoon, joka tarkoitti Pyhän Hengen sinetin saamista pelastusvarmuudeksi. ”.. kun tulitte uskoon.” Ef. 1:13. / ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa!” Room. 8:9.

Myös Korneliuksen kodissa pelastuminen tapahtui samoin, mutta siellä kaikki tapahtui yhdessä kokemuksessa. He kuulivat Sanoman Kristuksen evankeliumista ja ottivat kuullessaan vastaan Jumalan armon: ”Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin (MISTÄ HE TIESIVÄT SEN?), sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.” Apt. 10:44-48.
Seurakunnan alkuaikana kaikki Pyhän Hengen kasteen saaneet puhuivat kielillä!

Eräs vakava virhe on väittää, ettei Pyhän Hengen kasteesta ole merkkinä kielillä puhuminen. Sellaiset opettavat joskus myös, miten muka kaikki ovat saaneet henkikasteen uudestisyntymisen yhteydessä. Sellainen valheoppi saa aikaan, että jotkut eivät enää etsi henkikastetta, kun luulevat sen jo olevan heillä. Näin he jäävät ilman Hengen Voimaa.
Tämä sama asia on kysymyksessä Jeesuksen vertauksessa viisaista ja tyhmistä neitsyistä (Matt. 25), jotka kuvaavat lopunaikana heränneitä uskovia. Kaikki nousivat ja laittoivat lamppunsa (uskonelmänsä) kuntoon. Matt. 5:14-16. Mutta puolet heistä ei ottanut Öljyä (Pyhän Hengen voimaa) lamppuihinsa. Siksi he joutuivat häviöön.
Älä milloinkaan kuuntele sellaisten oppia, jotka vastustavat Pyhän Hengen näkyvää ja kuuluvaa toimintaa ihmeineen ja merkkeineen. Rm. 16:17,18.
Voit lukea Pyhän Hengen voimavaikutuksista esim. Apt. 2:1-6. 4:29-31. 5:12-16. 8:5-8. 14:3. 19:11,12. ym.
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin rahanahneita .. panettelijoita, hyvän vihamiehiä ... .. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta.” 2 Tim. 3:1,5.
”Voimavaikutukset ovat moninaiset!” 1 Kor. 12:6.

SAMARIAN HERÄTYS
Apt. 8. luku kertoo Samarian kaupungissa syntyneestä herätyksestä. Sanaa julistettiin. 8:5. Ihmeitä tapahtui, ja sana otettiin vastaan. 8:6,7. ”Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa!” 8:8. Kaikki uskoon tulleet ottivat kasteen ”Herran Jeesuksen Nimeen”. 8:12,16. ”Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä Hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut (vedessä) Herran Jeesuksen Nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.” 8:14-17. Pyhän Hengen kasteesta oli siis jokin selvästi havaittava merkki, koska ”Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä”. 8:18.
Tästä kertomuksesta on huomattava, että samarialaiset olivat kokeneet uudestisyntymisen Pyhästä Hengestä ennen tuota henkikastetta, jota tässä kuten Apt. 2:38. sanotaan Pyhän Hengen saamiseksi. Olisihan nurinkurista, jos Paavali olisi suostunut kastamaan uudestisyntymättömiä samarialaisia. Jos he eivät siis vielä olisi saaneet uutta elämää sisimpäänsä (2 Kor. 5:17), ei heitä varmastikaan olisi suostuttu kastamaan vedessä. Markus 16:16. Muussa tapauksessahan olisi edelleen oikein kastaa ihmisiä, jotka eivät vielä ole uskossa. Mutta niin ei ole. Vain uskoon tulleita ja parannuksen tehneitä voidaan kastaa.

MITÄ TARKOITTAA TEHDÄ PARANNUS?
Parannus (= kreik. metanoia) merkitsee mielenmuutosta, uudella tavalla ajattelemista. Mutta sanan merkitys Raamatun kokonaisuuden perusteella tarkoittaa elämän suursiivousta. Kasteelle tulevan on tehtävä parannus, joka siis merkitsee päätöstä elämän kokonaisvaltaisesta asennemuutoksesta. Parannus ulottuu sisäisen ja ulkoisen ihmisen elämäntyyliin:
- ylpeämielinen nöyrtyy
- rikollisesta tulee rehellinen ja työtä tekevä kansalainen
- valehtelija alkaa puhua totta
- juoppo ei enää käytä alkoholia.
- varas ei enää varasta
- tappelija ei enää tappele
- tupakoitsija ei enää tupakoi
jne...
Parannuksen tekemisessä tapahtuva elämän muutos koskettaa siis sisäistä sekä ulkoista elämää.
Edellä mainittu pesäero syntielämästä, elämän suursiivous, tapahtuu muutamassa minuutissa. Ja ennen sen kaiken tapahtumista ei ihmistä voida kastaa raamatullisesti! Uskossa kasvaminen ja pyhityselämän lisääntyminen taas on loppuelämän projekti. Hengen hedelmä ja Jumalan tunteminen lisääntyy rukouselämän ja uskovien yhteydessä pysymisen kautta. Jumalan tahdon tie aukenee koko laajuudessaan Sanan tuntemisen kautta.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tärkeimmät Raamatun kohdat vesikasteesta: Matt. 28:19,20.
Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan!” Apt. 2:38.
”Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Nimeen!” Apt. 10:48.
”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse! Huuda avuksi Hänen Nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi!” Apt. 22:16.
”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet!” Gal. 3:27.
”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme Hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” Room. 6:3,4.

+

"TÄYTTYKÄÄ HENGELLÄ!"
Raamattu kehottaa meitä täyttymään Pyhällä Hengellä joka päivä. Ef. 5:18. Näin meillä on tuoretta voitelu-Öljyä lampuissamme. Matt. 25: 7-12. Mutta kukaan ei voi uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä ennen kuin on saanut ensimmäisen kerran Pyhän Hengen kasteen. Hengen kaste on myös alku muiden armolahjojen toiminnalle. Mikään armolahja ei toimi ennen Pyhän Hengen kasteen saamista.
Ja huom! Älä rukoile itsellesi kielilläpuhumisen lahjaa, vaan rukoile Pyhän Hengen kastetta! Sen seurauksena saat puhua uusin kielin.
”Etsivä löytää! Anova saa!” Luuk. 11:9. Älä lopeta etsimistä ja anomista ennen kuin olet saanut ja voit uusin kielin kiittää Jumalaa. Apt. 19:1-6. Ja kun olet rehellinen Jumalan lapsi etsien vilpittömästi aitoa henkikastetta, niin voit olla varma, että saat oikean Hengen. Näin Jeesus itse vakuuttaa: ”Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Luuk. 11:9-13.
”Anokaa niin te saatte!” ”Teillä ei ole, sen tähden, ettette ano!” Jaak. 4:2.

Seuraavassa pätkä Niilo Ylivainion kirjasta VOIMAN SALAISUUS:
> ”Alkuseurakuntien opettajat, paimenet ja evankelistat huolehtivat siitä, että uskoon tulleet heti saivat vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan. Ja vähän vanhemmat uskovat ymmärsivät, että heidän täytyy uudelleen ja uudelleen täyttyä Pyhällä Hengellä.  Luemme Apt 4:31: ”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa  he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja  puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.” Nämä olivat siis uskovia, jotka jo  hetken olivat olleet uskossa, mutta täyttyivät uudelleen Pyhällä Hengellä. Heille ei jäänyt henkikastekokemus yhteen kertaan. Ja jos se olisi siksi jäänyt, niin se ei olisi heitä pitkälle auttanut. Jos minä täytän autoni tankin bensiinillä, joka on liikkeelle paneva voima, niin minä pääsen eteenpäin vain noin 400 km, ja sitten se seisahtuu. Ja se seisoo varmasti paikoillaan, teenpä minä sen ympärillä minkälaisia temppuja tahansa, vaikka minä sen kiillottaisin yltä ja alta, puhkuisin ja ähkyisin sen vieressä. Vaikka laulaisin duurissa ja mollissa, itkisin tahi nauraisin, niin autoni seisoisi paikoillaan niin kauan kuin tankista puuttuisi bensiini, sen liikkeelle paneva voima. Ja jos joskus voisin saada uuden auton ja siihen pantaisiin liikkeessä uudet öljyt, parhaat mitä olisi saatavana, ja minä sanoisin: - Minulla on uusi auto ja oikein liikkeessä laitetut öljyt, näitä ei vaihdeta, näillä ajetaan, niin on aivan varmaa, että kun 10 000 km ajettu, niin moottorista kuuluisi muutaman kerran muuur - muh ja se pysähtyisi ja seisoisi paikoillaan. Vaikka kaikki maailman parhaat teknikot hakisivat siitä vikaa, mutta ei laitettaisi öljyä, se seisoisi paikoillaan ihmisten harmina ja liikenteen tukkona, niin kuin monet henkikastamattomat sananjulistajat ja muut kristityt tänä päivänä.” <
Aamen.
Niilo Ylivainion opetus on vastaansanomattomasti raamatullinen!
Olen usein ajatellut, että on todella suuri puute uskoville, jos joutuu jäämään ilman henkikastekokemusta. Tosin kenenkään ei tarvitse jäädä tyhjäksi. Mutta usein väärä opetus tästä aiheesta saa uskoon tulleet jäämään kuivaan ja selittelevään uskonnollisuuteen, vaikka tarjolla olisi mahtava ELÄMÄ Pyhän Hengen täyttämänä. Vertaa esim. Paavaliin ja Pietariin. Mitä heidän hengellinen elämänsä oli? Sama on mahdollista tänään meille, koska ”Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti!”
Hb. 13:8.
Alkuseurakunnan aikana seurakuntavirkoihin oli vaatimuksena Pyhän Hengen täyteys: ”Valitkaa sen tähden keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.” Apt. 6:3.
Apt. 1:8. 5:14-16. 19:11-12.

Jokaisen uuden uskoon tulleen pitää saada Pyhän Hengen kaste! Muussa tapauksessa saattaa olla, että jossain kohden vääristyy oppikin, ja näin uskonkilvoittelu alkaa ontua.
Olen ikäväkseni joutunut seuraamaan, miten Jumalan lapsia on tässä asiassa johdettu harhaan. Eksyttäjät ovat opettaneet, ettei pelastumisen lisäksi enää muka tarvita mitään lisää. Heille riittää kuiva uskonnollisuus ilman Pyhän Hengen jakamia voiman vaikutuksia. Apt. 4:29-31. 1 Kor. 12:6. Mutta ”Jumala on rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat!” Room. 10:12. Hän tahtoo antaa omilleen moninaisia tehtäviä ja armolahjoja. Room. 12:4-8. ”Mutta Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti.” Ef. 23:20,21.
Jumala tahtoo tehdä seurakunnassaan ihmeitä ja tunnustekoja armonsa sanan todistukseksi. Niin tapahtuu, kun me saarnaamme ristiin naulittua Jeesusta. 1 Kor. 2:2.5. ”Sana rististä on … Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.

+

Pyhän Hengen kasteen merkki on kielilläpuhuminen.
Kaikissa Apostolien tekojen kohdissa ei tosin mainita, että he puhuivat kielillä. Kuitenkin ensimmäiseen henkikastekokemukseen (Apt. 2) sisältyi kielilläpuhuminen. Samoin mainittiin tapahtuneen muutamassa muussakin henkikastekokemuksessa. Apt. 10:44-48. 19:1-6.
Samaa asiaa ei tarvinnut toistaa kaikissa tapauksissa. Raamattu ei kerro esimerkiksi, että kaikissa pelastumistapauksissa olisi tehty parannus synneistä. Voisimmeko siitä päätellä, että jotkut eivät tehneet parannusta, koska sitä ei kerrota? - Mm. Korneliuksen kodissa tulivat uskoon ja täyttyivät Pyhällä Hengellä, mutta heistä ei kerrota, että olisivat tehneet parannuksen. Apt. 10:43-48. Mutta varmasti he sen tekivät. Samoin on henkikasteen suhteen. Selvää asiaa ei tarvitse joka tapauksessa toistaa.

Henkikasteeseen kuuluva merkki ilmeni kolmenlaisilla kielillä:
1. "... kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä" (Apt. 2:1-8). = Ymmärrettävä kieli.
2. "...ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä" (1 Kor. 14:2). = Ns. rukouskieli, enkelien kieli. 1 Kor. 13:1.
3. "... ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu" (1 Kor. 14:5). = Selitettävissä oleva kieli.
Kielilläpuhuminen voi siis ilmetä kolmella ed. m. Tavalla:
1. Jonkun maan ymmärrettävää kieltä, jota puhuja ei ole opiskellut.
2. Niin sanottua enkelien kieltä, jota ei kukaan ihminen ymmärrä.
3. Selitettävissä olevaa, ihmisymmärrykselle ymmärtämätöntä kieltä, johon Pyhä Henki antaa selityksen.
HUOM! Selitys kielilläpuhumiseen ei ole samaa kuin kielen sana sanalta tulkitseminen, kääntäminen. Selitys saadaan Pyhän Hengen antamana sanomana samoin kuin itse kielilläpuhuminenkin, joka avaa sydämelle Hengen antaman sanoman.

Selityksen saaminen kielilläpuhumiseen kuuluu musiikin kanssa samaan kategoriaan: ”Tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui Elisan päällen, ja hän sanoi: Näin sanoo Herra!” 2 Kun. 3:15,16. Kaunis musiikki avasi taivaan lähteet. Samoin tekee kielilläpuhuminen. Uudestisyntyneen sisäiset korvat on avattu kuulemaan kielilläpuhuminen taivaallisena musiikkina. Sen kuunteleminen on hengelliselle ihmiselle mitä kauneinta sulosointujen ääntä. Nuo Hengen soinnut avaavat taivaallisia siunauksen lähteitä, joista kumpuaa kielten selitys. Armolahjat alkavat toimia kokouksissa, joiden rukoushetkissä kuuluu kielilläpuhumisen ääni. Se on kuin säestystä ymmärryksellä rukoilevalle. Kirkkaat profeetalliset sanomat alkavat siinä nousta esiin, niin että ”te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen”. 1 Kor. 14:31. Kielilläpuhuminen kuuluu kaikkiin hengellisen kokouksen rukoushetkiin. Mutta jos paikalla ei ole selityksen lahjan omaavaa uskovaa, niin puhukoot taustalla säestäen hiljaa, ”itselleen ja Jumalalle” 1 Kor. 14:28. On nimittäin turha nousta puhujan paikalle (Apt. 1:15) ja alkaa sieltä puhua kielillä ellei ole selittäjää. 1 Kor. 12:10.
Jumala antoi kielilläpuhumisen eräänlaiseksi uskonelämän rakentamisen työkaluksi, kuten paastonkin. Nämä työkalut eivät siis ole lainomaista suorittamista. ”Kielillä puhuva rakentaa itseään!” 1 Kor. 14:4. Paasto ja kielilläpuhuminen ovat siis työkaluja, joiden kanssa saamme kaivaa auki tukkeutuneita siunauksen lähteitä ja näin rakentua. Paastopäivän valtavat siunauslupaukset voit lukea mm. Jesaja 58 luvusta.


ODOTTAMINEN.
Apt. 1. luku kertoo, miten Jeesus kehotti uudestisyntyneitä opetuslapsiaan odottamaan ”sen lupauksen täyttymistä”, että he saavat Pyhän Hengen tulikasteen. ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä … että teidät kastetaan Pyhällä Hengellä …. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte Voiman ja te tulette olemaan minun todistajani!” Apt. 1:4,5,8.
Jeesus oli uudestisynnyttänyt heidät elävään toivoon ylösnousemuksensa kautta ja puhaltanut heidän päälleen Elämän Hengen, ”pelastuksen sinetin”. Joh. 20:22.
Nyt he odottivat. Aika kului. Meni monta päivää. Viikko. Kahdeksan päivää. Yhdeksän päivää. Mutta ei vain kuulunut lupauksen täyttymistä. Onneksi heidän joukossaan ei siinä vaiheessa ollut eksyttäjää, joka olisi noussut ilmoittamaan, että ”Jeesushan lupasi meille henkikasteen; uskokaamme nyt, että olemme jo saaneet sen.” - Mitähän olisikaan tapahtunut? - Tuli kymmenes päivä, jolloin he olivat Yläsalissa (Apt. 1:13) odottaen lupauksen täyttymistä. Ja heti aamulla yhdeksältä (Apt. 2:15) tapahtui: ”Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä..” Apt. 2:1-6.
Älä sinäkään lakkaa etsimästä kunnes olet löytänyt!

IHMEET JA MERKIT!
”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat...!” Mk. 16:15-20.
Pyhä Henki tahtoo johdattaa Jumalan seurakunnan yliluonnolliseen vaellukseen kokemaan samoja asioita, joissa alkuseurakunta eli. 1 Joh. 2:24. / Jumalan Sana varoittaa meitä sellaisesta kristillisyyden muodosta, jossa ei ilmene ihmeitä, merkkejä ja voimavaikutuksia. 1 Kor. 12:6. "He kieltävät sen voiman; sen kaltaisia karta!" 2 Tim. 3:5. Hengelliset asiat tulee tehdä ja selittää hengellisesti, "ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan JUMALAN VOIMAAN!" 1 Kor. 2:5. Vain Pyhän Hengen Voimassa voimme "oikein jaella totuuden sanaa". 2 Tim. 2:15. "Apollos puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta!" Apt. 18:25. Armolahjat ja "moninaiset" voimavaikutukset kuuluvat oleellisena osana alkuperäiseen kristinuskoon. 1 Kor. 12:6,9. Mm. terveeksitekemisen lahjat osoittaa Jumalan suurta rakkautta seurakuntaansa kohtaan. Kärsivät saavat avun. !!!
Lähetyskäskyn ehdoton sisältö on : Julistaa evankeliumia. Kastaa ne, jotka uskovat. Rukoilla sairaiden puolesta. Ajaa ulos riivaajia. Puhua kielillä. Yms. "Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun Nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä ... panevat kätensä sairasten päälle ja ne TULEVAT TERVEIKSI!" Markus 16:15-20. Jeesus itse siis opetti, että Hänen opetuslapsensa puhuvat uusin kielin.

+

Mikä voi estää sinua saamasta Pyhän Hengen kastetta?
On kolme asiaa, jotka voivat olla esteenä:
1. Elämässäsi on jokin synti!
2. Olet saanut asiasta väärää opetusta!
3. Et ole vielä uudestisyntynyt.
Mutta …
Jos olet ottanut vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi ja Hänen antamallaan voimalla tehnyt parannuksen synneistäsi (Joh. 1:12) sekä antanut kastaa itsesi upotuskasteella vedessä ja olet lukenut Raamatusta Jumalan lupaukset Pyhän Hengen kasteesta, niin sinä voit nyt, tätä lukiessasi, ottaa vastaan Voiman kasteen! Jeesus tahtoo varmasti täyttää sinut Pyhällä Hengellä.
Kaikki on nyt järjestyvä hyvin. Jeesus kutsuu sinua ristin kaidalle tielle kulkemaan Pyhällä Hengellä täytettynä kristittynä.
Jumalalla on elämääsi varten hyvä suunnitelma. Voit tulla siihen sisälle valitsemalla ja päättämällä, että annat koko elämäsi Hänelle. Hän sitten vaikuttaa sinussa ”tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi”. Filip. 2:13.
Ajallisen elämän paras osa on Jumalan tahdon tie, jossa ”Puolustajamme” Pyhä Henki kuljettaa meitä. Room. 8:14.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jos et ole vielä uskoon tulosi jälkeen käynyt raamatullisella vesikasteella, niin ilmoittaudu nyt heti: puh. 040 556 32 97,

Sinua siunaten,
Weijo Lindroos.
Turku

_______________________

PS.
Elämäsi tärkein asia ei ole uskonto,
vaan ylösnoussut Jeesus ja sielusi pelastuminen!
Ihmiselämän ensimmäinen ja tärkein asia on tietää totuus Jeesuksesta, joka sovitti syntimme ristillä!
Pelastuksessa on kysymys syntien anteeksi saamisesta.
Tämä asia ratkaisee ikuisuutesi, ei mikään muu!!!

Mitä Sinulle tapahtuu kuoleman jälkeen? Mihin silloin menet?
On kaksi paikkaa, Tuonela ja Paratiisi. Molemmat ovat väliaikaisia paikkoja, joissa odotetaan ikuisuutta.
Ne, jotka ovat ottaneet vastaan Ylösnousseen Jeesuksen
syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi, pääsevät Paratiisiin, jossa odotetaan Jeesuksen takaisin tuloa. Paratiisi on onnen ja autuuden paikka, Taivaan kodin esikartano. Mutta ne, jotka hylkäsivät Jumalan ja Hänen armonsa, siirtyvät kuolemansa hetkellä Tuonelaan, jossa odottavat lopullista tuomiotaan. Se on kadotuksen esikartano.
Jumalan armo ja rakkaus kutsuu Sinua nyt! Tie Taivaaseen on avattu! Jeesus on sovittanut syntitilasi Golgatan ristillä. Hänen verensä kautta voit saada syntisi anteeksi. –
Otatko vastaan Jeesuksen? Tämä on elämän ja kuoleman kysymys, joka siis ratkaisee ikuisen kohtalosi.
Jeesus rakastaa Sinua! Hän kuoli ristillä Sinulle kuuluvalla paikalla. ”Synnin palkka on kuolema”, ikuinen ero Jumalasta. Mutta Sinun tuomiosi on siis sovitettu! Nyt kysytään vain, otatko armahduksen vastaan? Muussa tapauksessa Jumalan armo ei hyödytä sinua. ”Kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armo niin ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1.

Et tarvitse pelastumiseesi minkäänlaista uskontoa.
Jeesus on Ainoa Pelastaja!
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2573
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: KASTEET vedessä ja Hengessä

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ke 07 Marras, 2018 23:31

PYHÄN HENGEN SAAMINEN ja HENKIKASTE ovat
kaksi eri asiaa.

”Ottakaa Pyhä Henki!” Joh. 20:22.
”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä!” Matt. 3:11.
”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18,19.

1. PYHÄN HENGEN SAAMINEN
Uskoontulo ja Pyhän Hengen saaminen ovat yksi ja sama asia! Jeesuksen vastaan ottaneen ihmisen sisimpään tulee Jumalan Elämä, joka on tulvillaan taivaassa vallitsevaa rakkautta, ”tulevan maailman voimia”. Hebr. 6:5. ”Rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” 1 Joh. 4:7,8.
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta” (Room. 5:5) pelastumiskokemuksessa.
Näin Jeesus tulee Pyhän Hengen kautta asumaan ihmisen sisimpään henkeen, sydämeen eli persoonallisuuden keskukseen. Efes. 3:17.
Jeesus opetti, että ihmisen, joka tahtoo päästä taivaaseen, tulee uudestisyntyä Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.

Pyhä Henki annettiin meille silloin kun otimme uskossa vastaan Jeesuksen. Tulimme silloin elävään uskoon. Kol. 2:6,7.

Tämä pelastus on ollut mahdollista uustestamentillisessa merkityksessä vasta ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen, uudessa liitossa. Uusi liitto alkoi Jeesuksen kuolemasta. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. /
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” 1 Piet. 1:3. Jeesus sovitti syntimme sijaisuhrillaan ristillä. Hän nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja ilmestyi opetuslapsilleen kuoleman voittajana Jerusalemin Yläsalissa. Siellä ”Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki!” Joh. 20:22. Näin Jeesus ”kuolleistanousemisen kautta” (1 Piet. 1:3) antoi opetuslastensa sydämiin Pyhän Hengen sinetin. Samoin tapahtuu edelleen: ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” (Room. 10:13) eli saa sisimpäänsä Elämän, Jeesuksen, joka on ”Tie, Totuus ja ELÄMÄ”. Joh. 14:6. Pyhä Henki on Elämän Henki. Vertaa 1 Moos. 2:7.

Ottaessamme vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi, tapahtui kaksi asiaa:

1. Yhdistyimme Jeesuksen kuolemaan ja vapauduimme syntitilastamme ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. 6:22.

2. Yhdistyimme Jeesuksen ylösnousemuselämään, koska Hänet herätettiin kuolleista ”meidän vanhurskauttamisemme tähden”. Room. 4:25. (Vanhurskautus = syyttömäksi julistaminen).

Näin ihminen tulee Jumalan lapseksi ja pelastuu. Uskoon tullut on pelastunut (Apt. 2:47), koska hänen sydämessään on ”luvatun Pyhän Hengen sinetti”, ”lapseuden Henki” (Efes. 1:13. Room. 8:9,15.), ”joka on meidän perintömme vakuutena, Hänen omaisuutensa lunastamiseksi”. Efes. 1:13,14.
Pyhä Henki on Jumalan omistusmerkki meissä.
”Siis, jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17.
”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Uudestisyntymisessä saatava Pyhä Henki oli luvattu jo vanhan liiton Kirjoituksissa: ”Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan.” Hes. 36:27. Hebr. 8:7-13.

Pyhän Hengen saaminen tuo mukanaan suuret siunauksen oheisvaikutukset, ”niin että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.” Filip. 1:9-11. ”.. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” Kol. 2:2,3. ”Jumala itse vaikuttaa teissä (uudestisyntyneissä) tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13.

Tahdon yhä uudestaan painottaa, että uudestisyntynyt ihminen on kokonaan pelastunut silloin, kun hän on uskoen ottanut vastaan Jeesuksen sydämeensä. Näin hän on saanut Jumalan Hengen, ”uskossa kuulemisen kautta”. Gal. 3:2-5. Ja siitä alkaa loppuelämän projekti, rikassisältöinen pyhä ja hengellinen elämä Jumalan hyvyyden vaikutuspiirissä, rakkauden käskyn sisällä. Joh. 13:34,35. Efes. 4:11-16.
Pyhä Henki tahtoo kuljettaa uskoon tulleen yhä suuremmille siunauksen lähteille. ”Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” Room. 8:14.
Ensimmäiseksi Jumala johdattaa uuden uskoon tulleen parannukseen ja kasteelle. Vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Room. 6:4. Se on upotuskaste vedessä Jeesuksen nimeen. ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen …” Apt. 2:38. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin..” Apt. 2:41. Kasteelle meneminen on Jeesuksen käsky, johon ei ole jätetty neuvotteluvaraa. Mark. 16:15,16. Apt. 10:48. Upotuskaste vedessä kuuluu jokaiselle uskoon tulleelle.

Kun annoimme elämämme Jeesukselle, saimme samalla ottaa vastaan täyden luottamuksen Hänen sanoihinsa: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37. Otimme Jeesuksen vastaan kaikkineen, mitä Hän on, mitä Hän on tehnyt puolestamme, mitä Hän on opettanut Raamatun sanassa. Ja otimme samalla vastaan ”rakkauden totuuteen voidaksemme pelastua”. 2 Tess. 2:10-12.
Tuntuipa meistä miltä tahansa, niin ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.” Room. 8:16. Pyhän Hengen antama pelastusvarmuus toimii sisimmässämme tunteiden vaihtumisesta huolimatta. Kaikki eivät koe ollenkaan suuria tunnekuohuja. Eivätkä kaikki tiedä edes hetkeä, jolloin uskonelämä heissä alkoi. Pyhä Henki tuli heidän elämäänsä hiljaisena tuulena. Jeesus ja ristintyö tulivat meille rakkaiksi. Hengen hedelmä alkoi kasvaa. Gal. 5:22. Siunauksen lähde aukeni. Saamme ammentaa tästä pelastuksen lähteestä uutta armoa joka päivä, maailman loppuun asti. Sak. 13:1. Jes. 12.

Kaikki edellä mainittu annetaan siis uskoon tulleelle ennen Pyhän Hengen kastetta.

2. PYHÄN HENGEN KASTE USKOSSA OLEVILLE
Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta: ”Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa.” Matt. 3:15. Apt. 1:5. Sama Pyhä Henki, joka uudestisynnyttää, antaa uskoon tulleelle myös voiman kasteen.
Pyhän Hengen kaste ei voi tulla ihmisen elämään salaisesti, kuten uskoon tulossa saatava Hengen sinetti saattaa tulla. Henkikaste tuo mukanaan selvät merkit.
Raamatussa on paljon lupauksia Pyhän Hengen kasteesta. Nämä lupaukset kuuluvat ”lisäsiunauksena” niille, jotka ensin ovat uskoon tulossa saaneet Pyhän Hengen sinetin sydämeensä.
Jeesuskin sai Pyhän Hengen kasteen vesikasteensa jälkeen, että Hän kaikessa tulisi esimerkiksemme. Hebr. 2:17. ”Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen.” Matt. 3:16. Samoin aukenivat taivaat ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen Jerusalemin Yläsalissa, jossa uudestisyntyneet Jeesuksen opetuslapset odottivat, että he saavat henkikasteen, jonka Jeesus oli luvannut heille: ”Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä. … te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne.” Apt. 1:5,8. – Huomioi sana ”päällenne”. Tuo sana toistuu yhä uudestaan henkikasteesta puhuttaessa. Apt. 8:14-17. 11:15. 19:6. –
Opetuslapset odottivat lupauksen täyttymistä rukoillen. Apt. 1:13,14. ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:1-4. Näin lupaus täyttyi ja merkit näkyivät ja kuuluivat. ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he … puhuvat uusilla kielillä.” Mark. 16:17. Jeesus siis lupasi, että Häneen uskovat puhuvat uusilla kielillä.

Ensimmäiseen Pyhän Hengen kasteeseen (Apt. 2) kuului kielilläpuhuminen. Sama merkki liittyi myös muihin Apostolien teoissa mainittuihin henkikaste-tapauksiin. Se ei enää ollut ymmärrettävää kieltä: ”Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.” 1 Kor. 14:2.
Kielilläpuhuminen on siis Pyhän Hengen kasteen merkki! Mutta henkikaste tuo mukanaan monia muitakin armolahjoja (1 Kor. 12 – 14 luvut, ym.) ja voimavaikutuksia yms. Apt. 4:29-31. 5:12-16.
Korneliuksen kodissa suuri joukko ihmisiä otti vastaan pelastussanoman. He tulivat uskoon, avasivat sydämensä Pyhälle Hengelle ja saivat samantien myös henkikasteen. ”Kun Pietari vielä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa.” Muut ”hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. (Mistä se tiedettiin?) Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.” Apt. 10:44-48.
Efesossa taas uskoon tulleet eivät olleet saaneet oikeaa opetusta henki- eikä vesikasteesta, vaikka olivat jo tulleet uskoon ja siis saaneet Hengen sinetin sydämiinsä. Paavali selvitti heille asian tarkemmin. Ja ”sen kuultuaan he ottivat kasteen (vedessä) Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:1-6. Näille Pyhän Hengen kasteen saaneille efesolaisille annettiin myöhemmin kehotus, että heidän tulee pysyä Hengen täyteydessä: ”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18. Näin saamme mekin yhä uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä, ”niin kuin alussa”. Apt. 11:15. Se on Jumalan tahto. Mutta ensin tietenkin ensimmäinen kerta.

Jeesus kehottaa meitä anomaan ja ottamaan vastaan Raamatun lupaukset: ”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat!” Luuk. 11:9-13. Lupaus on varma! Jeesus ansaitsi ristintyöllään kaikki Raamatun lupaukset meille kuuluviksi. ”Se on täytetty!” ”Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat Hänessä kyllä.” 2 Kor. 1:20.

Pyhä Henki on toiminut monin eri tavoin ihmiskunnassa kautta historian. Mm.
Mooseksen sydämessä oli Pyhä Henki. ”Missä on Hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä.” Jes. 63:11. ”Ja Herran Henki tuli Daavidiin.” 1 Sam. 16:13. Psalmi 51:13.

Johannes Kastaja oli ”täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta”. Luuk. 1:15. Johannes Kastajan äiti, ”Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:41. Myös ”Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:67. Ja Jeesuksen syntymän jälkeen koko perhettä oli siunaamassa Simeon, josta sanotaan, että ”Pyhä Henki oli hänen päällänsä”. Luuk. 2:25-35.
Katso myös 1 Sam. 10:6-13. 19:20-24. Matt. 3:11-17. Apt. 1:4-8. 2:1-6. 8:14. 10:43-48. 19:1-6. Luuk. 11:9-13. Joh. 14:16,17,26. 15:26. 16:7-15.

Tervetuloa Turkuun raamatulliselle vesikasteelle! Rukoilemme kaikille halukkaille myös Pyhän Hengen kastetta.

Weijo Lindroos
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2573
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu Opetuskirjaset

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa

cron