Oletko nImikristitty vaiko aito uskoon tullut?

Kaikkea Taivaan ja maan väliltä! Foorumin jäsenten kirjoituksia.

Oletko nImikristitty vaiko aito uskoon tullut?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Pe 19 Loka, 2018 19:47

Taivassanomat 6/2016

Kristitty vai nimikristitty?

”Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.” Apt. 11:26. Opetuslapsi on siis sama asia kuin uskoon tullut eli kristitty.
Alkuajan kristityt käyttivät itsekin itsestään tätä nimitystä. Pietari kirjoitti Jeesuksen nimen tähden kärsivistä kristityistä näin: ”.. jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.” 1 Piet. 4:16.

Mutta mitä tarkoittaa olla OPETUSLAPSI ja KRISTITTY, jonka nimen tähden saamme ylistää Jumalaa? Ja mikä on NIMIKRISTITTY? Entä mikä on TAVALLINEN eli normaali kristitty?

---

KRISTITTY

on Raamatun opetuksen mukaan sellainen, joka on ottanut vastaan Jumalan armon Jeesuksessa. Hän on tullut Jumalan armahtamaksi, saanut anteeksi syntinsä ja on näin tullut Jeesuksen opetuslapseksi. Uskoon tulossa ihminen on saanut Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Efes. 1:13. Room. 8:9. Jumalan rakkaus on täyttänyt hänet. Room. 5:5. 1 Joh. 4:19. Näin Jumalan hyvyys on kohdannut ihmistä. Room. 2:4. Uskoon tullut on lopettanut syntielämänsä ja ottanut upotuskasteen vedessä Herransa Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 10:47,48. Room. 6:4. Näin ihmisestä on tullut aito eli tavallinen, normaali kristitty. Ja Raamattu ei tunne käsitettä ”kastamaton kristitty”. Apt. 19:1-6.
Uskoon tulossa ihmisen ja Jumalan välille on syntynyt sydämen tuttavuus, luottamussuhde, johon sisältyy aito jumalan kunnioitus! Siltä pohjalta nousee rakkaus Jumalan Sanaa kohtaan. Opetuslapsi kunnioittaa Raamatun opetuksia. Sen saa aikaan Pyhä Henki. Hän myös vaikuttaa meissä halun viipyä rukouksessa. Tahdomme joka päivä keskustella rakkaan Herramme kanssa. Puhumista riittää puolin ja toisin. Joh. 10:27,28. 1 Sam. 3:4-10.
Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus on meille kaikki kaikessa, elämän Ykköshenkilö, ”Välimies Jumalan ja ihmisen välillä”. 1 Tim. 2:5. Mikään ei mene Hänen ja Hänen Sanansa edelle. Tahdomme pysyä Opettajamme opetuksissa, Jeesuksen jalkojen juuressa. Olemme Marian tavoin valinneet hyvän osan, jota meiltä ei oteta pois. Luuk. 10:42. Synnistä vapautettuina (Room. 6:22) ja kasteella käyneinä toteutamme alkuseurakunnan aikaisia apostolien opetuksia: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin, ja niin (siten) heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42. ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä." 1 Joh. 2:24.

Oikea kristitty janoaa saada puhdasta Raamatun opetusta. Apt. 17:11. Matt. 22:29. Se on yksi oikean kristityn tunnusmerkki.

Tehtävämme kristittyinä on auttaa kaikki uskoon tulleet sisälle alkuajan seurakuntamallin mukaiseen opetuslapseuteen, apostolien opetukseen, ”jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille”. Hebr. 2:3. Apostoliseen opetukseen tuleminen edellyttää irtautumista vieraiden uskontojen opetuksista! 2 Kor. 6:14-18.

Opetuslapsia alettiin nimittää kristityiksi.” Apt. 11:26. Kristitty ja opetuslapsi ovat siis synonyymejä. Samaan sarjaan kuuluu myös nimitys ”Jumalan lapsi”.
Jumalan lapsen kristillinen elämä alkaa oppilaan paikalta ja jatkuu siinä.

TAVALLISINA KRISTITTYINÄ, raamatullisessa seurakuntayhteydessä, edustamme elävää maailman Vapahtajaa, Jeesusta. Hän on Ainoa Pelastaja. Hän kärsi ja kuoli sijaisuhrina meille kuuluvalla paikalla. Hänet me olemme ottaneet vastaan syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi. ”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen.” 1 Piet. 1:8,9. Luuk. 12:32. RK.

Jeesus sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." Joh. 14:6. Tällä sanallaan Jeesus sanoo tyhjänarvoisiksi kaikki uskonnot sekä niiden keksimät valheelliset pelastustiet ja opit. Hän itse on Ovi Jumalan yhteyteen. Joh. 10.

Ihmisen ajallisen elämän suurin ja merkittävin tapahtuma on saada syntinsä anteeksi, tehdä parannus ja lähteä kasteelle. Näin hän tulee Jumalan lapseksi.

---

NIMIKRISTITTY
on sellainen, joka ei ole tullut elävään uskoon eli ei ole uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä. ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3:1. Nimikristitty on lapsena kastettu ja liitetty kirkkoon. Sen perusteella hän luulee pääsevänsä taivaaseen. Usein hän myös kunnioittaa uskontoaan vakuuttaen sillä tavalla itselleen ja lähimmäisilleen kelpaavansa Jumalalle. Hän osallistuu kirkonmenoihin harrastaen siellä uskonnollisia muotomenoja, riittejä ja paperista luettavia kirkkokäsikirjan rukouksia sekä kirkkoisien keksimiä uskontunnustuksia. Hän noudattaa kirkkovuoden juhla-aikoja. Nuo ”tekopyhät” antavat hänen tyhjälle valhekristillisyydelleen uskonnollista sisältöä. Nimikristitty voi olla hyvinkin hurskas ja yhteiskunnassa kunnioitettu hyvä ihminen. Mutta kaiken tuon omavanhurskauden keskellä hän on kadotukseen matkalla oleva siivosyntinen ilman Jeesuksen sisäistä tuntemista. Siksi kirkolliset muotomenot ovat vailla mitään hengellistä arvoa. Ne ovat jopa estämässä ihmisiä tulemasta Jumalan lapsiksi.
Kirkonmenoja hoitava papisto sakramentteineen ja kirkonmenoineen ei ole saanut ihmisiä tulemaan kristityiksi. Päinvastoin, uskonto erilaisine rituaaleineen on korvannut ihmisen elämässä sen paikan, joka kuuluu ainoastaan elävälle Jeesukselle. Uskonto estää avautumasta Raamatun opetusten hengelliselle sisällölle, jonka tulisi sulautua ihmisessä käytännön elämäksi. Hebr. 4:2.
Uskonnollisesta hurskaudestaan huolimatta nimikristitty ei siis ole Jumalan lapsi, koska hänellä ei ole henkilökohtaista sydämen tuttavuutta Jeesuksen kanssa: ”Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.” Matt. 15:8,9.

Suomen nimikristillinen luterilaisuus on eksyttänyt lähes koko kansan luulemaan itseään kristityiksi. Todellisuudessa Suomen kansa ei ole koskaan ollut kristitty kansa. Tämän tähden oikean kristityn tulee erota kaikista ihmistekoisista uskonnoista, esim. ev.lut. kirkosta.

Mutta ennen muuta kutsumme nimikristittyä ottamaan vastaan Jumalan armon ”niin ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1,2. Jeesus tahtoo antaa jokaiselle Elämän, joka ei koskaan pääty. Joh. 11:25,26. 12:50.

Alkuseurakunnan opetuslapset eivät olleet:
• luterilaisia kristittyjä
• helluntailaisia kristittyjä
• vapaakirkollisia kristittyjä
• baptisteja
• adventisteja
• metodisteja
• yms. laisia ja istejä.
Alkuajan kristityt olivat Jeesukseen sitoutuneita tavallisia kristittyjä ilman mitään etuliitteitä tai muita hajaannusta aiheuttavia nimittelyjä. Me saamme olla heidän kanssaan samassa uskossa. Ylistys Jumalalle! Saamme kuulua heidän kanssaan samaan Jumalan seurakuntaan, joka toimii kaikkien ihmisperusteisten uskonsuuntien ulkopuolella.

Uskonsuuntiin kuuluvat ihmiset eivät uskoon tulleinakaan ole tavallisia kristittyjä, vaikka ovatkin muuten oikeita kristittyjä. He ovat Raamatun asettamista normeista poikkeavia, tietämättömyytensä tähden mutkaisilla teillä olevia. He ovat saamansa opetuksen johdosta Raamatun totuudesta eksyneet (2 Tim. 2:18. / Jaak. 5:19-20) kun pitävät yllä kristittyjen hajaannustilaa. Juuda 18,19. Joh. 10:16. 11:52.
Alkuajan kristityt eivät kuuluneet nykyisenkaltaisiin ns. ”seurakuntiin”, vaan olivat tavallisia kristittyjä.

---

Kristillisyys on palautettava tavalliseen, raamatulliseen tilaansa, irti laitoskristillisyydestä. Jumalan tuomiotoimenpiteet ovatkin jo alkaneet puhdistaa seurakuntaa. "Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Elämme nyt tässä ajassa. Matt. 25:6,7. Matt. 13:37-43. ”Sillä aika on tuomion alkaa JUMALAN HUONEESTA; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?” 1 Piet. 4:17. Me olemme siinä mainittu Jumalan huone. ”.. Hänen huoneensa olemme me..” Hebr. 3:6. ”Ettekö tiedä, että TE OLETTE JUMALAN TEMPPELI ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” 1 Kor. 3:16,17; 6:19.

Jumalan seurakunnasta tuomitaan ulos kaikki saastaisuus. Jeesus ei tahdo asua likaisessa ympäristössä. Hän tahtoo auttaa omansa irti kaikesta pahasta ja tehdä suursiivouksen elämässämme. Meidän on hyvä suostua yhteistyöhön Hänen kanssaan. ”Antakaa Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne”. Ef. 3:17. Luuk. 24:47. Apt. 17:30.

Seurakunnan yhteyden turmeleminen, hajaannuksen aiheuttaminen ja sen ylläpitäminen on erittäin vakava synti. Juuda 19. Siksi meidän tulee kantaa ulos keskuudestamme kaikki Kristuksen ruumiin temppeliin kuulumattomat tekijät, jotka turmelevat raamatullista uskoa ja Jumalan lasten yhteyttä. Joh. 2:19-22. Raamatussa on esimerkkejä, miten ihmisten palatessa Jumalan tahdon tielle, kaikki saastaisuus poistettiin heidän keskuudestaan: ”Nämä kokosivat veljensä, pyhittäytyivät ja menivät, niin kuin kuningas oli Herran sanan mukaan käskenyt, puhdistamaan Herran temppeliä. … ja kaiken saastaisuuden, minkä löysivät Herran temppelistä, he veivät ulos Kidronin laaksoon.” 2 Aikak. 29:15-19. Profeettojen sanoma oli silloin ja on edelleen sama: ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne." Jer. 3:22.
”Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” 2 Kor. 7:1. 1 Joh. 1:5-9.

Vain Luojamme yhteydessä olevat ihmiset ovat normaali ihmisiä ja tavallisia kristittyjä. Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan erossa olevat ihmiset ovat epänormaalissa olotilassa.

Me tavalliset kristityt olemme siis ”Jumalan rakennus”, temppeli, jossa Hän asuu. 1 Kor. 3:9. Nimikristityt eivät sitä ole.

Jeesus opettaa opetuslapsilleen näin:
"Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." Matt. 12:48-50.

---

SINUSTA VOI TULLA KRISTITTY.

Jos et ole vielä tullut kristityksi, niin älä masennu: Sinä voit nyt rukoilla ja ottaa vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi. Jumalan hyvyys kutsuu. Hän odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. Voit polvistua Jumalan eteen ja antaa elämäsi Hänelle: Kerro rukouksessa kaikki asiasi Hänelle, tunnusta syntisi rehellisesti ja katuen. Hän kuulee Sinua. Ja Jeesus antaa Sinulle voiman ja halun luopua syntielämästä. Joh. 1:12. ”Tulkaa minun tyköni..!” Matt. 11:28-30. ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.” Hebr. 8:12.

Kiitos Jumalalle Hänen armostaan ja rakkaudestaan. Sinä saat syntisi anteeksi! ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13.

Synnin voima katkaistiin Golgatan ristillä. Jumalan pyhä Elämä voi nyt alkaa virrata Jeesuksen verellä puhdistetussa sydämessäsi. Ja seuraava askel on kasteelle tuleminen. Sen jälkeen olet siinä uskossa, jota Raamattu opettaa. Olet tavallinen kristitty ja Jumalan lapsi matkalla Taivaan Kotiin.

Kiitos Jumalalle kristityn nimestä aidossa merkityksessä. 1 Piet. 4:16.


W.L.
______

Katso lisää:
http://www.Jeesus-on-Herra.com
_______________________________
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2573
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku

Re: Oletko nImikristitty vaiko aito uskoon tullut?

ViestiKirjoittaja TurunWeijo » Ma 10 Joulu, 2018 22:14


Kertokaa ihmisille totuus, että he voivat päästä taivaaseen tulemalla Jeesuksen tykö saamaan syntinsä anteeksi.

"Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti'." Apt. 13:47.
On suuri ilo ja etuoikeus saada toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Mikä on Hänen tahtonsa: ".. että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden". 1 Tim. 2:4.
"Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa." 2 Kor. 5:20.

Kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä on kertoa ihmisille, uskontoon katsomatta, että he voivat saada syntinsä anteeksi ja päästä taivaaseen, koska Jeesus on kärsinyt rangaistuksen puolestamme. "Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.." Jesaja 53:5.
Tehtävämme on myös auttaa jokainen kristityksi tullut sisälle alkuperäisen kristinuskon opetuksiin, siihen, mitä alussa oli. 1 Joh. 2:24,25.
Opetussivusto sitä varten on:
http://www.Jeesus-on-Herra.com

LÄHETYSKÄSKY:
"Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Markus 16:15-20.

Lähetyskäsky on Jumalan kädenojennus pimeyteen vaipuvalle ihmiskunnalle. Valoa on näkyvissä. Jeesus on maailman Valkeus!
Lähetyskäskyn mukainen evankelioiminen kaikkialla maailmassa on Jumalan tahto.

"Tämä on se sanoma, jonka olemme Häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys Hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." 1 Joh. 1:5-9.
Weijo Lindroos
Jeesuksessa Kristuksessa.
E-mail: weijo.lindroos@pp.inet.fi
+
http://www.Jeesus-on-Herra.com
Avatar
TurunWeijo
Site Admin
 
Viestit: 2573
Liittynyt: La 31 Tammi, 2009 18:14
Paikkakunta: Turku


Paluu YLEISTÄ Ristin Valossa!

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa

cron